Política de cookies

Us informem que per a un bon funcionament de la web (congresadvocacia.cat), aquest lloc web utilitza dades de navegació (anomenades cookies) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan navegueu per llocs web i aplicacions. Poden recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només es recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

El Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, en la seva web, utilitza cookies de tercers que permeten el funcionament de la web, però no capten cap tipus de dades analítiques, en concret de Google Analytics; que és un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació i emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

En tot cas, en el supòsit que es registrin dades personals i en aquest cas, només l’adreça IP d’accés, us informem que aquestes dades seran tractades sota la responsabilitat del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya amb la finalitat d’obtenir informació dels usuaris que interactuen en la web. Aquest tractament té la seva base de legitimació en el tractament de dades per interès legítim del responsable sense que prevalguin altres drets i llibertats del interessat.

De conformitat amb la normativa de protecció de dades personal, en qualsevol cas podeu exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-vos, així com el dret a la portabilitat de les dades a: Roger de Llúria, 113, 3r de 08037 Barcelona

Aquesta informació serà transmesa per les empreses gestores de les cookies i serà conservada segons els paràmetres establerts per aquestes.

En qualsevol cas, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-vos en contacte amb el delegat de protecció de dades: dpo@cicac.cat

Us informem que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anonimitzada.

Per rebutjar o eliminar aquesta cookie podeu consultar els enllaços següents:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES

En qualsevol cas, l’usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya pugui ser responsable que la inhabilitació de cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

En els enllaços següents, podeu trobar instruccions que l’ajudaran a configurar els ajustos dels navegadors principals més utilitzats.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Safari para IOS (Iphone, IPad): http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Si desitgeu més informació sobre les cookies i com deshabilitar-les segons el seu sistema de navegació, podeu consultar els enllaços següents: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informat el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya de l’ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dona el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per a les finalitats aquí descrites.

Per a més informació, us podeu dirigir al Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya través dels seus mitjans d’atenció al públic o bé comunicar-vos amb nosaltres a través de: cicac@cicac.cat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifesta que el domini cicat.cat és propietat de Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya amb CIF Q5856176B amb domicili a Roger de Llúria, 113, er de 08037 Barcelona (Barcelona) i email cicac@cicac.cat

CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA .

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades Personals, per la present s’informa que les dades personals facilitades seran tractades responsabilitat de CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA amb CIF G62551254, amb domicili a Roger de Llúria, 113, er de 08037 Barcelona (Barcelona).

En qualsevol cas podrà exercitar els drets previstos en la normativa de protecció de dades:

Aquestes peticions caldrà que es facin arribar a Carrer de Roger de Llúria, 113, 3ª planta 08037 Barcelona o a dpo@cicac.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpo@cicac.cat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA

CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.