Cursos i WbinCICAC disponibles

Programa a 07.02.2024.pdfPrograma a 07.02.2024.pdf

Aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza del 2 d’abril fins al 29 d’abril de 2024 el curs semipresencial sobre Justícia Restaurativa i Mediació a l’àmbit penal.

Aquest curs està homologat amb 35 hores de formació en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya.

El curs té una durada total de 35 hores, distribuïdes en:

 • 10 hores en línia (directe): 5 sessions, de dues hores cadascuna.
 • 9 hores presencials: 3 sessions, de 3 hores cadascuna
 • 16 hores d’estudi i aprenentatge personal.

En relació a les 3 sessions presencials, s’ofereixen les següents seus per dur-les a terme de les quals s'ha d'escollir una opció:

 • Seu del Consell de l’Advocacia Catalana (Carrer Roger de Llúria núm. 113, 2a planta de Barcelona)
 • Seu ICA-Figueres-Alt Empordà (Carrer Llers 13 de Figueres)
 • Seu ICA Reus (Av. de Marià Fortuny, 83 de Reus)
 • Seu ICA Lleida (Plaça Sant Joan nº 6-8, 1er -Lleida)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: Del 2 d'abril al 29 d'abril de 2024

Preu:

 • Persones col·legiades a qualsevol Col·legi d'Advocats de Catalunya: 250€
 • Altres professionals: 300€

Format:

 • Línia
 • Presencial a la seu del CICAC, ICA-Figueres-Alt Empordà, ICA-Lleida i ICA Reus

Un cop rebuda la vostra inscripció rebreu un correu electrònic per indicar la seu escollida per a les sessions presencials.

Programa a 26.02.2024.pdfPrograma a 26.02.2024.pdf

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones en processos penitenciari.

El curs té una durada de 25 hores i consta de 10 sessions teòriques de dues hores cadascuna, 4 hores de pràctiques (distribuïdes en 2 sessions), i 1 hores de prova avaluadora.

Aquest curs s’ofereix íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “ZOOM”. La prova final també es realitzarà en línia mitjançant la plataforma formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates i horaris

 • Sessions teòriques en directe: Dimarts i dijous. Dins del període que va des del 19 de març fins al 25 d’abril de 2024. En directe a partir de les 15 hores
 • Excepte: Sessió núm. 3 del 26.3.2024 que s’impartirà en directe de 17 a 19 hores
 • Sessions pràctiques: Dins del període que va des del 26 d’abril de 2024 fins al 23 de maig de 2024 (Dates pendents de programar)
 • Prova final obligatòria en línia: Divendres, 24 de maig de 2024 de 14 a 15 hores

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Preus

 • Preus per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya: 160€
 • Preus per a altres professionals: 210€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

El període d’inscripció fineix uns dies abans de l’inici les pràctiques obligatòries. Us recordem que per poder realitzar les pràctiques obligatòries es  imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificat

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

 • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
 • Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
 • Al finalitzar les sessions teòriques i pràctiques emeses per Videoconferència/ vídeo streaming, es comprovarà la seva visualització, de tot l’alumnat.
 • L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i no realitzi ni les pràctiques ni la prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció davant la jurisdicció estrangeria.

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI DE PENITENCIARI.

Us informem que la comissió de Formació del Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza, la conferència sota el títol, entrada en vigor del 6/2023 des de la perspectiva de l’Advocacia.

La conferència serà impartida pel Sr. Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, advocat i economista, que farà una introducció general a les reformes processals que recull el RDL 6/2023 i tot seguit s’obrirà torn de paraula per tal de respondre a les inquietuds dels assistents.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 21 de febrer de 2024

Hora: 17 hores

Format:

 • Presencial a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
 • Línia a través de la plataforma digital ZOOM

Preu:

 • Persones col·legiades a l’ICA Lleida: Gratuït
 • Altres professionals: 10€

--------------------------------------------------------------------------------------------------

S’emetrà certificat de la formació, sempre a petició expressa de la persona interessada. En cas de seguir-la en línia (heu de tenir la càmera oberta durant tota la sessió i en finalitzar heu d’enviar un xat sol·licitat l’expedició del certificat on hi consti: nom i cognoms, DNI i Col·legi).

 • Preu certificat: 15 €

Al desembre de 2023 el Consell de la UE i el Parlament Europeu van arribar a un acord en els elements bàsics de les mesures que reformaran el sistema europeu de migració i asil de la UE. Aquest pacte va ser una proposta legislativa que la Comissió va realitzar amb l’objectiu d’aportar noves solucions jurídiques i polítiques per afrontar les necessitats i desafiaments que plantegen els fluxos migratòria a Europa.

Tot i que la societat civil de la UE ha celebrat algunes de les mesures previstes en el pacte, aquest també ha estat criticat ja que es considera que no ha posat solució a les problemàtiques existents del sistema, i que aquest es centra en gran mesura en qüestions de retorn, control i externalització de fronteres.

En aquest webinar s’analitzaran aquestes mesures proposades que encara han de ser finalment aprovades en la seu del Parlament Europeu i del Consell de la UE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

La presentació d’aquest webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi d’Advocades i Advocats de Tortosa i de l’Excma. Sra. Estela Martín, vicepresidenta de la subcomissió d’Estrangeria d'aquest Consell i degana del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

La moderació anirà a càrrec de del Sr. Carles McCragh, coordinador de la comissió de Drets Humans d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana.

Intervencions:

 • Sr. Jordi Solé, eurodiputat del grup Verds/ALE per Esquerra Republicana, membre del Subcomitè de treball del Parlament Europeu en DDHH.
 • Sra. Patrícia Fernández, advocada de la ONG Coordinadora Barrios

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 20 de febrer de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Us informem que la comissió de Formació del Col·legi de l'Advocacia de Lleida organitza, la conferència sota el títol Aspectes substantius i processals de la Llei 12/2023 de l'habitatge impartida per la Sra. Cristina Vallejo Ros, advocada experta en Dret civil i mercantil, membre de la comissió de Formació del Consell de l'Advocacia Catalana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 8 de febrer de 2024

Hora: 16.30 hores

Format: Línia

Preu:

 • Persones col·legiades a l'ICA Lleida: Gratuït
 • Altres professionals: 10€

--------------------------------------------------------------------------------------------------

S’emetrà certificat de la formació, sempre a petició expressa de la persona interessada. En cas de seguir-la en línia (heu de tenir la càmera oberta durant tota la sessió i en finalitzar heu d’enviar un xat sol·licitat l’expedició del certificat on hi consti: nom i cognoms, DNI i Col·legi).

Preu certificat: 15 €

Us informem que la comissió de Formació del Col·legi de l'Advocacia de Lleida organitza, la conferència sota el títol Darreres novetats jurisprudencials de la Sala Social del Tribunal Suprem impartida per Sr. Àngel Blasco Pellicer, magistrat Tribunal Suprem, que farà un examen de la recent jurisprudència de la Sala Quarta del Tribunal Suprem mitjançant una anàlisi crítica de les sentències més rellevants.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 6 de febrer de 2024

Hora: 17 hores

Format:

 • Presencial
 • Línia

Preu:

 • Persones col·legiades a l'ICA Lleida: Gratuït
 • Altres professionals: 10€

--------------------------------------------------------------------------------------------------

S’emetrà certificat de la formació, sempre a petició expressa de la persona interessada. En cas de seguir-la en línia (heu de tenir la càmera oberta durant tota la sessió i en finalitzar heu d’enviar un xat sol·licitat l’expedició del certificat on hi consti: nom i cognoms, DNI i Col·legi).

Preu certificat: 15 €

Finalitzem aquest cicle de WbinCICAC amb la celebració d'aquest quart on tractarem:

a) Modificacions en relació a les costes processals a càrre de l'Il·ltre. Sra. Mònica Torrell Massó. Lletrada Administració de Justícia. Jutjat 1a instància núm.4 de Reus

b) Jura de comptes. Importància del contracte d’encàrrec de prestació de serveis jurídics amb l'Il·ltre. Sr. Frederic Munné i Catarina. Advocat i Doctor en Dret. President del TAB. Diputat de la Junta de Govern de l’ICAB.

c) Jura de comptes. Control judicial de clàusules abusives els contractes d’encàrrec de prestació de serveis jurídics comptarem amb la presència de l'Il·ltre. Sr. Ignasi Fernández de Senespleda. Magistrat. Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona.

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Carmen Oriol Fita, presidenta de la comissió de Formació d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 6 de febrer de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Continuem amb el tercer dels quatre que anirà a càrrec dels ponents, professor Guillermo Ormazabal Sánchez, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Girona i de la Sra. Cristina Vallejo. Advocada experta en Dret Civil i Mercantil on parlaran sobre Judici Testimoni i Altres reformes processals previstes en el RDL 6/2023, respectivament.

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Maria Hilari, presidenta de la comissió d’ADR d'aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 30 de gener de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Continuem amb el segon dels quatre que anirà a càrrec dels ponents, Excm. Sr. Jesús Sánchez, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i del Sr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de Dret Processal i director del Departament de Dret de la UPF on parlaran sobre la celebració d’actes processals a través de videoconferència.

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la comissió de Formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 23 de gener de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Comencem amb el primer dels quatre que anirà a càrrec dels ponents, Dora Tellado i Joaquín Delgado on parlaran sobre l'expedient judicial electrònic, carpeta digital, dades obertes. Implementació a Catalunya i la Introducció d'IA al procediment judicial, respectivament.

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La moderació anirà a càrrec de l’Il·ltre. Sr. Jaime Lapaz, membre de la comissió de Noves Tecnologies d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i diputat de Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 16 de gener de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Us informem que aquest Consell de l'Advocacia Catalana ofereix del 12.12.2023 fins al 27.02.2024 dins l'horari de 15 a 17 hores, el curs gratuït i en línia sobre Habitatge i TO 2023 amb una durada total de 30 hores, distribuïdes en 24 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de sessions pràctiques obligatòries

Les necessitats formatives dels i de les juristes en matèria del Dret d’habitatge, que beu d’altres disciplines, com el Dret civil, urbanístic, penal, fiscal, administratiu, processal, bancari, etc., fan que sigui necessari impartir una formació transversal, complerta i exhaustiva, adreçada tant a l'advocacia d'empreses del sector immobiliari, bancari, etc., com a l'advocacia de despatx, que ha d’encarar assumptes relatius a aquesta branca del Dret.

Degut a la conjuntura econòmica i social actual del nostre país, aquesta especialitat, el Dret d’habitatge, ha assolit un pes considerable. Per aquest motiu, hem apostat per oferir a l’advocacia una formació teòrica i pràctica, amb l’objectiu que els i les professionals puguin prestar a la ciutadania una assessorament lletrat de màxima qualitat, i en especial el col·lectiu de l’advocacia que presta el servei d’assistència jurídica gratuïta en el torn d’ofici.

L’objectiu fonamental d'aquesta acció formativa és conèixer i analitzar de forma minuciosa i transversal tota la legislació, els procediments i les polítiques relacionades amb l'habitatge des d'un punt de vista pràctic, però amb el màxim rigor jurídic.

Els seus objectius són els següents:

 • Conèixer els fonaments i el marc legal regulador del dret a l'habitatge a nivell nacional i internacional (dret comparat).
 • Estudiar els diferents procediments hipotecaris.
 • Comparar la jurisprudència que hi ha en matèria d’arrendaments, nacional i comunitària.
 • Conèixer amb exhaustivitat la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el dret a l’habitatge, el dret de propietat, la funció social de la propietat, etc.
 • Analitzar procediments d’ocupació il·legal d’habitatges.
 • Analitzar quin és el paper de l'Administració i dels ens privats en l'efectivitat del dret a l’habitatge
 •  Aprofundir en el coneixement que ofereix la normativa per garantir l'accés de les persones a un habitatge digne i adequat, respectant al mateix temps el medi ambient.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: Del 12 de desembre de 2023 fins al 27 de febrer de 2023

Format: Línia

Horari: 15 a 17 hores

Preu: Gratuít.

Places exhaurides: 60 places. Un cop exhaurides les places,  les persones que NO siguin seleccionades seran informades.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Les persones seleccionades seleccionades en aquesta formació contínua, rebran un correu electrònic de confirmació d’admissió. Tot seguit, hauran de signar un document de drets i compromisos que adquireixen al participar en aquesta oferta formativa.

 • Persones destinatàries: Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis de l’Advocacia/Advocats de Catalunya.
 • El CICAC es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa formatiu, i/o de suspendre l’acció formativa per manca d’inscripcions.
 • Reservat el dret d’admissió.

Subvencionat per:

El dia 12 de desembre de 2023 en horari de 16 a 18.30 hores tindrà lloc el Webinar de clausura del Programa In-Mediació 2023 sota el títol: El dret Col·laboratiu: Un nou ADR útil per a l'advocacia, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport del Departament de Justícia, Drets i Memòria, de la Generalitat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 12 de desembre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Homologació: Aquesta formació està homologada amb dues hores i mitja de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya.

Nota informativa:

 • Visualització en directe: Per poder sol·licitar el certificat de dues hores i mitja de formació en Mediació s’ha d’enviar un correu amb el vostre nom i cognoms a comunicacions@cicac.cat i comprovarem la vostra assistència en directe
 • Visualització en diferit: Per poder sol·licitar el certificat de dues hores de formació en Mediació és obligatori la seva visualització mitjançant la nostra Plataforma Formativa

Informe global sobre tràfic de persones de 2022 que publica la L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) emfatitza la relació entre el tràfic de persones i els conflictes armats.

L’informe estableix que és en el context de conflictes armats on s’accentua aquesta pràctica per part sobretot de grups armats partícips del conflicte amb la finalitat de finançar l’activitat armada, però també per part de grups de crim organitzat.

El tràfic de persones és una de les activitats criminals més present a escala internacional, i que més beneficis aporta. És per això que combatre aquest tipus d’activitat és un desafiament important per molts col·lectius professionals entre ells l’advocacia, que té com una de les seves funcions la de detectar i defensar les víctimes d’aquest delicte.

En aquest webinar abordarem com les entitats especialitzades amb tràfic de persones atenen a possibles víctimes en frontera així com la seva experiència sobre el dispositiu que es va organitzar per l’arribada de persones que fugien del conflicte a Ucraïna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus i de l’Excma. Sra. Estela Martín Urbano, vicepresidenta de la Subcomissió d’Estrangeria d'aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

La moderació anirà a càrrec de David Querol, membre de la Subcomissió d’Estrangeria del Consell de l’Advocacia Catalana i president de la Comissió de DPI i DDHH del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

Persones que intervenen:

 • Eva Menéndez, jurista d’ACNUR i referent de gènere a l’entitat.
 • Laura Castro, servei jurídic de SICAR entitat que es dedica a atendre víctimes de tràfic de persones.
 • Sergent Luis Moreno, cap de la Unitat central de Tràfic d'Éssers Humans de MMEE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 30 de novembre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

En commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones 25N, celebrem aquest webinar que abordarà la violència sexual en menors.

Els darrers anys s’ha viscut un augment d’agressions sexuals comeses per menors. Aquest webinar tractarà el fenomen tant des del punt de vista de les seves causes socials com des de la perspectiva dels operadors jurídics i forces i cossos de seguretat.

La presentació i benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

La moderació anirà a càrrec de  l’Excma. Sra. Esther López, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i presidenta de la comissió de Violència Masclista d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

La clausura anirà a càrrec de i l’Excma. Sra. Maria Antònia Martí, presidenta de la comissió d’Igualtat d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

Persones que intervenen:

 • Marina Subirats, sociòloga - Perspectiva sociològica del fenomen.
 • Montserrat Escudé, inspectora de MMEE- Dades d’agressions sexuals perpetrades per menors a Catalunya.
 • Mº Jose Osuna, fiscal en cap de Tarragona- Aborda el tema de la víctima menor i Barnahus.
 • Rosa Maria San Gabriel, Jutgessa de menors de Sabadell  - Aborda el tema del menor agressor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 22 de novembre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

SEGONA_OPORTUNITAT_PROCESSAL_2023_CICAC.pdfSEGONA_OPORTUNITAT_PROCESSAL_2023_CICAC.pdf

Aquest curs de nivell bàsic sobre QÜESTIONS PROCESSALS en la SEGONA OPORTUNITAT, ofereix un assentament de conceptes que són bàsics, necessaris i transversals, per a tenir una visió global que permeti l’anàlisi previ a l’hora de dissenyar un esquema del procediment i solucions a portar a terme amb la casuística de cada client. Per altra banda, es coneixeran les novetats normatives i les interpretacions actuals en la aplicació judicial en matèria de concurs de creditors. Finalitzarem el curs coneixent de forma específica cada una de els excepcions i prohibicions, així com els requisits i conseqüències de cada una de les dues fórmules per accedir a l’EPI.

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.

Com us hem avançat, el curs s’oferirà íntegrament en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM”, i a través de la nostra Plataforma Formativa per a accedir a les sessions en diferit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 7, 9, 14 i 16 de novembre de 2023

Format: Línia

Horari: 16 hores (excepte la sessió del 14.11.2023 que començarà a les 16.30 hores)

Preu:

 • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 95€
 • Altres professionals: 150€
Programa a 24.10.2023.pdfPrograma a 24.10.2023.pdf

Data: 25 d'octubre de 2023

Format:

 • Presencial a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró (Places limitades. S’assignaran per ordre d’inscripció)

Horari: 10 a 19.30 hores

Dirigit: Persones llicenciades en Dret i a tota l’Advocacia Catalana

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el patrocini de:

 

Programa a 9.1.2024.pdfPrograma a 9.1.2024.pdf

El Consell de l’Advocacia Catalana organitza el Curs de Mediació 2023-2024 del 21 d'octubre de 2023 fins al 17 de juny de 2024

L’objectiu d’aquest curs és formar professionals en els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador civil i familiar.

Us informem dels  requisits que exigeix la normativa per a la inscripció als registres de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Per tal d’obtenir el certificat habilitador cal complir el 80% d’assistència a tot el curs, seguir l’avaluació contínua i presentar una activitat avaluadora final.

Amb l’obtenció del certificat del curs es compleix el requisit de formació que determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació. Per tant, aquest curs, habilitarà per inscriure’s al Registre de mediadors familiars.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalitat:

En línia:

Mitjançant la plataforma digital ZOOM i la nostra Plataforma Formativa

Presencial:

Hi ha sessions programades en format presencial amb assistència obligatòria durant tot el curs.

Videoconferència:

 • Amb l’objectiu de confirmar les assistències, és OBLIGATORI que us connecteu a les sessions en DIRECTE (amb càmera i micròfon).
 • En cas que en alguna sessió no pugueu connectar-vos hi haurà la possibilitat de visualitzar-la en diferit, prèvia justificació, mitjançant correu electrònic adreçat a formacio@cicac.cat.
 • Per defecte, si utilitzeu una tauleta, smartphone o ordinador portàtil hauríeu de tenir incorporat tant la càmera com el micròfon. En cas d’utilitzar un ordinador de taula s’hauria de connectar una càmera i un micròfon extern.
 • És requisit que, durant la sessió formativa, l’alumnat tingui activada la seva càmera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisits:

Per poder inscriure’s en l’itinerari de la part de mediació civil (curs d’adaptació), cal haver cursat amb anterioritat la part general.

Per poder inscriure’s només en l’itinerari de la part general, cal haver cursat amb anterioritat la part de mediació civil o la part de mediació familiar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preu:

Itinerari 1. Curs de Mediació complet (general + familiar + civil): 1.900 €

Itinerari 2. Curs de Mediació familiar (general + familiar): 1.450 €

Itinerari 3. Curs de Mediació civil (general + civil): 1.450 €

Itinerari 4. Curs de Mediació civil: 850 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preinscripció:

Període de preinscripció: del 13 de juliol al 15 d’octubre de 2023.

Import de la preinscripció: 150 €

Per poder inscriure’s al Curs de Mediació 2023-2024, cal formalitzar la preinscripció enviant la Butlleta de preinscripció. Cal emplenar-la degudament i enviar-la per e-mail a formacio@cicac.cat , juntament amb el justificant bancari del pagament de la preinscripció.

El pagament s’ha de realitzar al següent compte corrent: IBAN: ES45 3183 0803 1620 0118 7927, amb el concepte “PREINSCRIPCIÓ MEDIACIÓ + nom i cognoms de la persona inscrita.

Una persona es considerarà preinscrita en el moment en què el CICAC hagi rebut per e-mail (formacio@cicac.cat) la butlleta de preinscripció degudament emplenada, acompanyada del justificant bancari de pagament.

La Secretaria de  Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana, conscients de l’impacte de la digitalització en el procediment judicial, de forma són moltes les actuacions i diligències d’investigació que es conserven en format digital i amb la finalitat de facilitar el dret de defensa de les persones internes en centres penitenciaris, han  treballat  per fer efectiva la possibilitat que els advocats i advocades puguin visitar als seus clients interns en centres penitenciaris, accedint als locutoris amb l’ordinador portàtil professional.

En el marc del webinar s’explicaran la data i els detalls de la posada en funcionament d’aquest accés.

Per altra part, també s’informarà del programa de classificació inicial en medi obert (CIMO),amb la finalitat de facilitar que les persones que en poden tenir dret puguin entrar en aquest programa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Presenten:

 • Excma. Sra. Encarna Orduna Pardo, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus
 • Sr. Amand Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima

Amb les intervencions de:

 • Sr. Carlos España Morquecho, coordinador de seguretat interior de l’ARIP
 • Sra. Rosa Maria Martínez Casado, cap de Servei de Medi Obert
 • Sr. Carles Martínez Miron, president de la comissió de Dret Penitenciari de l’ICA Barcelona

Modera, l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la comissió de Penitenciari d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell i la clausura anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Estela Martín, vicepresidenta de la comissió de Penitenciari d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 4 d’octubre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

BOE-A-2023-15135, Real Decreto-ley 5-2023, de 28 de junio,.pdfBOE-A-2023-15135, Real Decreto-ley 5-2023, de 28 de junio,.pdf

El Reial Decret Llei 5/2023 publicat al BOE núm. 154 del dia 29 de juny de 2023 recull la suspensió de vistes i procediments per malaltia de les persones professionals de l'advocacia o dels seus familiars propers, i també per naixement i cura de menors.

En el títol VII del llibre cinquè inclou diverses mesures de caràcter processal i modifica la normativa reguladora del procés en els diferents ordres jurisdiccionals, una sèrie de mesures “que permeten una major conciliació de la vida personal i familiar amb l'exercici professional de les persones professionals de l'advocacia, la procura i els graduats i les graduades davant dels tribunals de justícia” recollint així algunes de les demandes històriques de conciliació reclamades per l'Advocacia.

En aquest webinar analitzarem quines són les mesures es contemplen en l’àmbit penal, en l’àmbit civil i en l’àmbit social i quines accions s’han d’emprendre per a la seva efectiva implementació.

La presentació i benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus  i l’Excma. Sra. Maria Antònia Martí, presidenta de la comissió d’Igualtat d'aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

La moderació a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Martínez degà de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers-Vallès Oriental i president de la comissió de Noves Tecnologies d'aquest Consell i la clausura anirà a càrrec de  l’Excma. Sra. Esther López, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i presidenta de la comissió de Violència Masclista d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana.

Ponents:

 • Excma. Sra. Marga Cerro, degana del Col·legi d'Advocats de Talavera de la Reina, consellera i presidenta de la Comissió d'Igualtat del Consell General de l'Advocacia Espanyola
 • Excma. Sra. Lourdes Carballo, degana del Col·legi d’Advocats de Vigo
 • Sra. Mª Auxiliadora Borja , advocada experta laboralista, degana emèrita del Col·legi d’Advocats de València

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 27 de setembre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Data: 14 de setembre de 2023

Preu: Gratuït (cliqueu el botó "Inscriure". Ignoreu la frase automàtica, pagament per transferència bancària)

Homologació: Aquest Congrés està homologat amb set hores i mitja de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya. El cost del certificat es de 20€

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el suport de:

Us informem que posem a la seva disposició el pagament del certificat d’hores de formació en mediació corresponent al IV Congrés de Mediació 2023 mitjançant TPV

El dia 22 de juny de 2023 en horari de 12 a 14 hores tindrà lloc el Webinar inaugural del Programa In-Mediació 2023, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport del Departament de Justícia, Drets i Memòria, de la Generalitat.

El Webinar inaugural es desenvoluparà sota el títol: “Analitzem el conflicte per a gestionar-lo millor” i comptarà amb la intervenció d’experts en l’abordatge del conflicte que ens donaran eines per a gestionar-lo de forma exitosa, ja sigui actuant com professionals de l’advocacia o de la mediació

Aquest Webinar serà la primera de les activitats que s’emmarquen dins del Programa In-Mediació 2023. Aquest any el Programa estarà centrat en la formació i va adreçat a totes les persones dedicades a l’advocacia, tenint en compte especialment l’impacte que tindrà la reforma processal i el requisit de procedibilitat respecte als Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC) que introdueix el Projecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia.

Es preveu que aquest Projecte de Llei quedi aprovat abans de finalitzar aquest any 2023, d’aquí la màxima importància de conèixer els canvis que comportarà la seva entrada en vigor.

Les  cinc activitats previstes dins del Programa In-Mediació 2023 són les següents:

 1. El primer Webinar inaugural: “Analitzem el conflicte per a gestionar-lo millor” del dia 22 de juny
 2. Sessions formatives/informatives presencials en cada un dels 14 Col·legis de l’Advocacia Catalana per analitzar, amb diferents operadors jurídics, el contingut del Projecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia i les conseqüències que pot tenir en l’exercici de l’advocacia i en la pràctica de la mediació.
 3. El IV Congrés de Mediació i ADR del Consell de l’Advocacia Catalana que tindrà lloc a Manresa el dia 14 de setembre per aprofundir en la mecànica d’aplicació dels diferents mètodes que menciona el Projecte de Llei i compartir diverses experiències pràctiques que s’estan duent a terme a Catalunya.
 4. La FIRA dels ADR a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona el dia 21 de setembre. Aquesta FIRA participativa permetrà compartir el punt de vista de diferents experts sobre els Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies, la seva funcionalitat i la seva utilitat per a l’advocacia i per a les persones mediadores, en un espai obert a tots els professionals.
 5. El Webinar de Clausura del Programa In-Mediació 2023 del 14 de desembre en el que, a més d’abordar una temàtica d’interès per als professionals de l’advocacia en les seves diverses vessants, entre les que es troba la vessant mediadora, es farà un balanç de les cinc activitats realitzades i la seva repercussió a tots els nivells.

Ens podeu seguir a través del web de mediació https://mediacio.cicac.cat/ per conèixer en detall totes les activitats de les que anirem informant ¡

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 22 de juny de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït (cliqueu el botó "Inscriure". Ignoreu la frase automàtica, pagament per transferència bancària)

Homologació: Aquesta formació està homologada amb dues de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya.

L’objectiu d’aquest webinar és la d’analitzar jurídicament tant la finalitat d’aquesta  llei així com les  qüestions més rellevants que aquesta regula. De manera específica s’abordarà les mesures de protecció a l’àmbit de la salut, la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, i aquelles modificacions que ha comportat en l’àmbit civil.

La presentació i benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus  i l’Excma. Sra. Maria Antònia Martí , presidenta de la Comissió d’Igualtat del CICAC i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

La moderació anirà a càrrec de la Sra. Júlia Humet, vocal de la Comissió de Dones de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Mané Fernández Noriega, vicepresident de la FELGTBI
 • Laura González Tejedor, advocada especialitzada en els drets del Col·lectiu LGTBI+
 • Mònica Torrell Massó,  lletrada Administració de Justícia, Jutjat Primera Instància num. 4 de Reus  (Registre Civil)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 14 de juny de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Ens plau informar-vos que la comissió de Tecnologies de l’Advocacia d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana, presidida per l’Excm. Sr. Joan Martínez, ha organitzat un nou webinar sobre la Protecció de dades personals i Ciberatacs.

En aquest webinar es tractarà:

 • La importància de la ciberseguretat
 • Diferències entre ciberatac i ciberdelicte
 • Mesures a adoptar en cas de ciberatac
 • Organismes públic que poden donar recolzament a la empreses en cas de ciberatac

La presentació del wbinCICAC, anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió de Tecnologies per a l’Advocacia d'aquest Consell i degà del Col·legi d¡Advocats de Granollers-Vallès Oriental..

La moderació i la cloenda anirà a càrrec de l’Il·lm. Sr. Jaime Lapaz, membre de la comissió de “Tecnologies per a l’Advocacia” d'aquest Consell i diputat de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell

Tenim el plaer de que hi participin com a ponents:

 • Sra. Ruth Sala. Advocada penalista. Experta en delictes informàtics
 • Sr. Oriol Torruella. Director de l’àrea de GRC de l’Agència de ciberseguretat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 30 de març de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Ens plau informar-vos que s’ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol: "Anàlisi del control de transparència en els contractes de Crèdit Revolving”,  que se celebrarà el dimarts 21 de març de 2023 a partir de les 17 hores

Durant aquest webinar s’analitzarà el control de transparència material en el crèdit revolving, i es comentaran les novetats sobre la sentència del passat 15 de febrer de 2023 sobre aquesta temàtica.

La presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus; i de l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la comissió de Formació d'aquest Consell i degana de l l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

La persona encarregada de moderar i dinamitzar aquesta formació serà l’Excm. Sr. Jesús Sánchez, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Il·lm. Sr. Alberto Mata: Magistrat del Jutjat nº 8 de primera instància de Valladolid
 • Sr. Manuel Jesús Marín López: Catedràtic en Dret Civil per la UCLM i membre del Centre d’Estudis de Consum (CESCO)
 • Sra. Cristina Vallejo: Advocada experta en Dret Civil i Mercantil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 21 de març de 2022

Format: Línia

Preu: Gratuït

En el marc del Cicle de seminaris sobre violència institucional que organitza el CICAC juntament amb l’Associació Irídia pels Drets Humans, la tercera sessió:  “Les claus del nou protocol d'Istanbul”, estarà presentada per l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus i pel  Sr. Carles McCragh, president del Consell Assessor de l’Observatori de Drets de les Persones de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La moderació anirà a càrrec del Sr. Miguel Sànchez, membre de la comissió de Drets Humans d'aquest Consell i president de la comissió de de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

Les persones ponents seran:

 • Pau Pérez Sales, psiquiatra i especialitzat en el Protocol d’Istanbul, assessor de Nacions Unides, entre d'altres.
 • Sara López, advocada del centre SIRA, Centre per a l’atenció multidisciplinar de víctimes de maltractament i tortura.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 15 de març de 2022

Format: Línia

Certificat: Per a l’obtenció del certificat es obligatori la visualització (en directe i/o diferit) dels 3 webinar gratuïts que composen aquest cicle.

Programa en format.pdfPrograma en format.pdf

La Carta Social Europea del Consell d’Europa és un  instrument real de reclamació de drets socials davant els tribunals. La ratificació per part d’Espanya el juliol de 2021 de la versió revisada i també del protocol que permet presentar queixes col·lectives, suposa un avenç per la justiciabilitat dels drets socials davant dels tribunals.

Aquesta formació organitzada per conjuntament per l'Observatori DESC i la Comissió de Drets Humans del CICAC abordarà la temàtica des de la pràctica jurídica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 10 de març de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol: “Novetats i Claus del nou sistema de cotització d’autònoms pel 2023, fins el 2025” que se celebrarà el dilluns 30 de gener de 2023 a partir de les 15 hores, en format en línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

Amb l’entrada en vigor l’1 de gener del 2023 del Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol del 2022, s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Durant aquest webinar es donaran a conèixer les principals novetats i els aspectes clau d’aquest nou sistema de cotització.

La presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez, vicepresidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa; i del Sr. Andrés Ruano, Director TGSS de la província de Barcelona. La persona encarregada de moderar serà l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la comissió de Formació d’aquest Consell i degana de l l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sra. Eugènia Prados: advocada experta en SS.
 • Sr. Josep Mª Vargas: Director de l’administració de la TGSS a Barcelona.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 30 de gener de 2023

Preu: Gratuït


La violència institucional és genera en aquelles situacions en què les institucions públiques vulneren els drets de les persones a través de l’exercici de la força física o psicològica, generant una afectació a la seva integritat física, psíquica i/o moral.

Aquestes situacions per la seva naturalesa i per la situació de desigualtat i/o vulnerabilitat en que normalment que es troben les víctimes passen generalment desapercebudes i cal un coneixement i voluntat fermes per tal de visibilitzarles i denunciar-les.

Els advocats i advocades han de ser conscients del paper clau que juguen en la identificació dels actes de violència institucional que poden incloure actes de tortura, tractes o penes cruels, inhumans o degradants i en la cerca de la sanció a les persones responsables d’aquests actes.

Aquest cicle de seminaris gratuïts té com a objectiu proveir les eines i estratègies adequades a advocades i advocats així com a professionals d’altres àmbits per a identificar les possibles víctimes de violència institucional i articular la seva defensa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates: 25 de gener, 22 de febrer i 15 de març de 2023

Format: Línia

Hora: 18 hores

Preu: Gratuït

Certificat: Per a l’obtenció del certificat es obligatori la visualització (en directe i/o diferit) dels 3 webinar gratuïts que composen aquest cicle.

Nota informativa: La sessió núm. 2 del proper 22 de febrer de 2023 serà exclusivament en directe. No es gravarà

Més informació i inscripcions gratuïtes, clica aquí

Dins del marc del Cicle de seminaris sobre violència institucional: identificació i defensa de les víctimes (clica aquí per a més informació) organitzem la primera sessió sota el títol:  “La tasca de l’advocacia davant la tortura i/o maltractament i l’assistència psicojurídica en casos de persones en situació de vulnerabilitat”

Estarà presentada per l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i el Sr. Carles McCragh, president del Consell Assessor de l’Observatori de Drets de les Persones de l’ICA Barcelona.

La moderació anirà a càrrec del Sr. David Querol, membre de la comissió de Drets Humans d’aquest Consell i de la comissió de Dret Penal Internacional l’ICA Barcelona.

Les ponents seran:

 • Marta Vallverdú, advocada, del servei d’atenció i denúncia davant casos de violència institucional d’Irídia.
 • Elisenda Pradell, psicòloga del servei d’atenció i denúncia davant casos de violència institucional d’Irídia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data: 25 de gener de 2023
Format: Línia

Certificat: Per a l’obtenció del certificat es obligatori la visualització (en directe i/o diferit) dels 3 webinar gratuïts que composen aquest cicle.

Nota informativa: La sessió núm. 2 del proper 22 de febrer de 2023 serà exclusivament en directe. No es gravarà


Des de l’any 2009, el 24 de gener se celebra el Dia Internacional de l’Advocacia en Risc.

El propòsit d’aquest Dia Internacional és cridar l’atenció de la societat civil i els poders públics sobre les situacions de perill que viuen advocades i advocats en diferents països en l’exercici de la seva professió i en defensa del lliure exercici de l’advocacia.

Cada any diversos col·legis de l’advocacia del món (Europa, Amèrica, Àsia i Oceania) s’afegeixen a la iniciativa celebrant actes i donant publicitat a la diada de denuncia i mostrant la seva solidaritat.

Des de la Comissió de Drets Humans d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana ens sumem als actes  d’aquest dia amb una sessió webinar que vol presentar la difícil situació en la que es troben advocades i advocats en diferents països en l’exercici de la seva professió.

Aquesta sessió estarà presentada per l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, l’Excm. Sr. Jesús Sànchez, president de la Comissió de Drets Humans d’aquest Consell i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

La moderació anirà a càrrec del Sr. Carles McCragh, president del Consell Assessor de l’Observatori de Drets de les Persones de l’ICAB.

Les persones ponents seran:

 • Pablo Ramírez, responsable de Solidaritat Internacional del Grup de Treball de Persones Defensores de la Taula per Mèxic
 • Czarina Musni, advocada filipina asilada a Espanya
 • Patrícia Fernández, advocada de la ONG Coordinadora de Barrios

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 24 de gener de 2023

Format: Línia

Aquest webinar té l’objectiu de debatre els efectes de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre de garantia integral de la llibertat sexual i l’aplicació de la mateixa per part dels diferents operadors jurídics.

Presentació:  

La presentació d’aquest webinar anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i l’Excma. Sra. Encarna Orduna Pardo, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus. 

La moderació anirà a càrrec de la Sra. Olga Arderiu Ripoll, advocada membre de la comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La Inauguració de la sessió anirà a càrrec de la Sra. Ángela Rodríguez Martínez, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere

Ponents:  

 • Sra. Teresa Peramato Martín, fiscal de Sala Delegada de Violència sobre la Dona
 • Sr. Javier Ruiz Pérez, magistrat de la Secció 22 de l’Audiència Provincial de Barcelona
 • Sr. Jesús Maria del Cacho Rivera, magistrat del Jutjat de Menors de Tarragona
 • Sra. Nahxeli Beas Beas, advocada de l’Associació Assistència a Dones Agredides Sexualment
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preu: Gratuït

Rev_WEBINAR DE CLAUSURA DEL PROGRAMA INMEDIACIÓ 2022- 3 CARTELL.pdfRev_WEBINAR DE CLAUSURA DEL PROGRAMA INMEDIACIÓ 2022- 3 CARTELL.pdf

Dins del marc del projecte #INMEDIACIO  es durà a terme el darrer WbinCICAC, que porta per títol: La mediació: una experiència d'èxit dels ciutadans i dels professionals,  i se celebrarà el proper  dijous 15 de desembre de 2022 de 13 a 14.30 hores, en format línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM

Aquesta formació està homologada amb una hora i mitja de formació continuada en mediació pel Centre de Mediació de Catalunya.

Presentació inaugural

Excm. Sr. Joan Ramong Puig Pellicer, president d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Figueres-Alt Empordà

Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida,  presidenta de la comissió de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa

Sra. Imma Barral i Viñas, directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 15 de desembre de 2022

Format: Línia

Preu: Gratuït

PROGRAMA_INFANCIA_MANRESA_DESEMBRE_2022.pdfPROGRAMA_INFANCIA_MANRESA_DESEMBRE_2022.pdfEl Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada sobre Infància i Procés Penal, en format presencial i línia des de la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa.

L'aprovació de la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència (LOPIVI) ha suposat un gran avenç important en matèria de protecció dels nens, nenes i adolescents davant de la violència.

L’objectiu principal d’aquestes Jornades és el tractament de la violència sobre les persones menors d’edat a Catalunya, des d’una perspectiva multidisciplinària on s’abordarà aquesta problemàtica des de diversos àmbits.

El Consell de l’Advocacia Catalana, a banda de donar a conèixer els aspectes clau de la Llei orgànica 8/21, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència; també es proposa generar un espai de diàleg entre organitzacions, persones expertes i administracions per intercanviar bones i noves pràctiques de coordinació entre les entitats implicades en aquesta important i complexa tasca.

Amb tot lo anterior, es pretén posar en valor la necessitat de treballar de forma coordinada, fomentant la col·laboració entre tots els agents implicats en aquesta lluita contra la violència, posant en relleu la importància de la seva prevenció i detecció eficaç.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 14 de desembre de 2022

Hora: 16 a 19.45 hores

Format:

 • Presencial a la seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa (St. Joan Bpta. de la Salle, 4-6 3r de Maneresa)
 • Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

Preu:

 • Presencial: Persones col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 20€
 • Línia: Persones col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 10€
 • Presencial: Persones NO col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 30€
 • Línia: Persones NO col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 30€


Davant la discriminació laboral per causa de discapacitat aquest webinar proposa abordar en primer lloc la definició de discapacitat i discriminació partint de la situació prèvia, així com exposar la normativa interna i internacional que empara el dret a la no discriminació i la jurisprudència específica. També s’abordarà la temàtica des d’una vesant més casuística i les eines de protecció existents davant la discriminació.

La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.

La  moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, consellera d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sr. Xavier González de Rivera, Magistrat delegat del TSJC per temes de discapacitat
 • Sr. Ivan Armenteros,  Advocat especialista en Dret Laboral

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 18 de novembre de 2022

Programa_VM 26.10.2022.pdfPrograma_VM 26.10.2022.pdf
El Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada en línia sobre Violència Masclista, des de la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

Els temes que tractarem seran:

 • Les ordres de protecció i suspensió de custòdies i règim de visites
 • La violència econòmica
 • La violència masclista en el col·lectiu LGTBI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 17 de novembre de 2022

Hora: 10 a 17.45 hores

Format:

 • Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

Preu: 10€


La llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre de garantia integral de la llibertat sexual té com a objecte la garantia i la protecció integral del dret a la llibertat sexual i l'eradicació de totes les violències sexuals. Després de la ratificació per part l’Espanya del Conveni d’Istanbul, aquesta llei suposa l’actuació de l’Estat contra tot tipus de violència contra les dones entre les que es troben les violències sexuals.

Aquesta llei que entra en vigor el 7 d’octubre 2022 estableix en les seves disposicions finals  la modificació de tota una sèrie de lleis entre les quals trobem la Llei d'Enjudiciament Criminal, el Codi Penal, l’Estatut de la víctima del delicte, la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors o l’Estatut dels treballadors, entre d’altres.

L’objectiu d’aquest webinar és analitzar les modificacions que la Llei implica en la normativa i pràctica existent en els diferents àmbits.

La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i de l’Excma. Sra. Encarna Orduna vicedegana i presidenta de la comissió d'Igualtat del CICAC.

La  moderació anirà a càrrec de l’Il.lma Sra. Vanessa Fraile, membre de la Junta de Govern de l’ICATER i Presidenta de la Comissió d’Igualtat i Violència Masclista de l’CATER.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sra. Mireia Montesinos, advocada laboralista del col·lectiu AIDE
 • Sra. Marina Roig, advocada penalista

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 18 d'octubre de 2022 de 2022

Hora: 18 hores

Preu: Gratuït

Programa a 27.9.2022.pdfPrograma a 27.9.2022.pdfTenim el plaer d’anunciar-vos que aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada Tech-Advocacia, en format presencial i línia el proper dijous 29 de setembre de 2022 a la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 29 de setembre de 2022

Hora: 9 a 19.30 hores

Format:

 • Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

Preu: 10€Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol: “Anàlisi de la STEDH de 28 de juny de 2022 dictada sobre l’assumpte M.D. i ALTRES vs. ESPANYA que se celebrarà el dimecres 28 de setembre 2022 de 16:00 a 17:30 hores, en format en línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

El passat mes de juny Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya per no protegir la privadesa de magistrats catalans les fotos i dades policials dels quals van ser filtrats a la premsa al març del 2014. L’objectiu del webinar és analitzar la sentència del TEDH així com fer incidència en la importància dels tribunals internacionals i pràctica davant del TEDH.

La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i la  moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, Consellera del CICAC i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de sant Feliu de Llobregat.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sr. Andreu Van Den Eyden , advocat penalista
 • Sra. Montserrat Raga, magistrada del Jutjat Contenciós -Administratiu N. 5 de Barcelona
 • Sr. Benet Salellas, advocat especialista en Dret Públic

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 28 de setembre de 2022

Hora: 16 hores

Preu: Gratuït

Programa Sabadell a 16.9.2022.pdfPrograma Sabadell a 16.9.2022.pdfEl Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada sobre Discapacitat i Procés Penal, en format presencial i línia a la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 22 de setembre de 2022

Preu: 10€