Cursos disponibles

 

 

Us oferim un curs pràctic, adreçat a professionals de l’advocacia, que té com a finalitat formar en l’ implantació de les obligacions i procediments en matèria de protecció de dades que ens marca la LOPDGDD i el reglament europeu de protecció de dades personals adaptats als despatxos d’advocats i advocades.
El nostre objectiu és formar als i les professionals perquè puguin aplicar solucions eficients, per al compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, lleis, i així eximir la responsabilitat penal dels despatxos i/o organitzacions.

Cadascuna de les sessions estan plantejades com a exemples pràctics, és per aquest motiu que comptem amb la participació activa de les persones inscrites, on hauran d’intervenir durant la darrera mitja hora de cada sessió, que tenim reservada per dedicar única i exclusivament a consultes i per generar debat sobre exemples pràctics proposats per les persones ponents i el Director del curs.

El curs té una durada total de 10 hores, distribuïdes en 5 sessions de dues hores cadascuna.

Aquest curs s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a través de les plataformes digitals Go to Meeting o ZOOM.

Data: 15.3.2021 al 29.3.2021

Hora: 15.00 a 17.00 hores

Preu: 70€

Programa.pdfPrograma.pdfEn commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el Consell de l’Advocacia Catalana realitza aquest WebinCICAC , amb la finalitat de reflexionar per avançar en l’assoliment de la igualtat real en l’àmbit laboral.

Comptarem amb la ponència inaugural de l’Excma. Sra. Yolanda Díaz Pérez, Ministra de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya i de ponents expertes en l’àmbit del Dret del Treball.

En la sessió analitzarem temes com els plans de igualtat, l’ocupació de la dona, com la pandèmia i el covid-19 han afectat a les dones pel que fa a la seva ocupabilitat de forma discriminatòria, i, per finalitzar, abordarem el tema amb una mirada internacional que ens permeti conèixer la situació d’Espanya segons l’Índex Europeu d’Igualtat de Gènere 2020 de l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere (EIGE).

La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i la clausura per part de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta de la Comissió de VIGE i Igualtat del Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

La moderació de les intervencions aniran a càrrec de l’Il·lma. Sra. Fina Méndez, presidenta de la Comissió de VIGE del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

Ponència Inaugural:

• Excma. Sra. Yolanda Díaz Pérez, Ministra de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya.

Ponències especialitzades:

• La Sra. Mar Serna, magistrada i ex consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya
• La Sra. Mireia Montesinos, advocada laboralista del col·lectiu AIDE
• La Sra. María Vázquez, Subdirectora General d’Estudis i Cooperació de l’Institut de les Dones i membre de l’EIGE

Al final de la sessió hi haurà un espai per preguntes.

Data: 4 de març de 2021

Hora: 12.00 hores

Preu: Gratuït

Inscripcions, clica aquíAquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial de violència de gènere.

El curs té una durada total de 35 hores, distribuïdes en 28 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de pràctiques obligatòries, més 1 hora de prova avaluadora presencial obligatòria.

Aquest curs s’ofereix íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “Go to Meeting”. La prova final també es realitzarà en línia mitjançant la plataforma formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

Dates i horaris:

 • Sessions teòriques: Dimarts i dijous. Dins del període que va des del 2 de març de 2021 fins al 22 d’abril de 2021. En horari de 15:00 a les 17.00 hores.
 • Sessions pràctiques (6 hores): Dins del període del 26 d’abril de 2021 fins al 27 de maig de 2021 (Dates pendents de programar).
 • Prova final obligatòria en línia: Divendres, 28 de maig de 2021 de 13.00 a 14.00 hores.

Preus:

Preus per a col·legiades i col·legiats que conformen els 14 Col·legis de l’Advocacia de Catalunya:

 • 175€

Preus per a altres professionals:

 • 220€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

El període d’inscripció fineix un cop s’iniciï les pràctiques obligatòries (fins al 25 d’abril de 2021). Us recordem que per poder realitzar les pràctiques es imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.

Certificat:

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

 • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
 • Acreditat el seguiment íntegre del curs en format Videoconferència: És imprescindible connectar-se a la plataforma formativa del CICAC, amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat prèviament. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
 • Realitzat les 6 hores de pràctiques: Es comprovarà la seva visualització i participació.
 • Superat la prova final en línia.
 • Pagat íntegrament el cost del curs.

 L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i  no realitzin ni les pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció lletrada.

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE


Programa VIGE 2021.pdfPrograma VIGE 2021.pdfEns plau informar-vos que la  Comissió de Formació del CICAC, ha col·laborat amb el Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa per celebrar el proper WbinCICAC, que sota el títol de “PROBLEMES PRÀCTICS DE LA NOVA REGULACIÓ DEL TELETREBALL”, es celebrarà el dimarts, 01 de març de 2021, a les 17:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, i de l’Excma. Sra. Marta Martínez, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La introducció i la moderació de la ponència anirà a càrrec del Sr. Juanjo Duart, membre de la comissió de Formació del CICAC, i diputat de Junta responsable de Formació de l’ICAATOR.

En relació a les persones PONENTS:

 • Sr. Guillermo García González: Titular de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universidad Internacional de La Rioja
 • Sra. Amanda Moreno Solana: Professora de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universidad Carlos III de Madrid

Data: 1 de març de 2021

Hora: 17.00 hores

Preu: Gratuït

Inscripcions, clica aquí


L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua municipal, ha estat objecte d’un fort debat públic en gran part centrat en la seva aplicació en casos de pèrdua de l’habitatge principal com a conseqüència de la impossibilitat de fer front al pagament d’una hipoteca i en les situacions de la dació en pagament.

En aquesta sessió es vol analitzar la regulació i aplicació d’aquest impost, quines accions han realitzat els organismes de gestió tributaria de la Diputació per adaptar la plusvàlua a la situació de crisis d’habitatge, quins mecanismes tenen els municipis per flexibilitzar aquest impost. També des del Fòrum de Síndics i Síndiques Locals s’abordarà el seu paper en aquestes situacions i com contribueixen en la gestió dels conflictes municipals.

Aquesta sessió està coorganitzada pel Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FSD) i el Consell de l’Advocacia Catalana.

La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona i la Sra. Eva Abellan Costa, Presidenta del FSL i Síndica Municipal de Greuges de Sabadell.

La moderació de les intervencions aniran a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, Consellera del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

Com a persones ponents de la sessió comptarem amb la intervenció de:

 • Sr. Sebastià Martínez, advocat. Cap de gestió tributària de l’Ajuntament de Girona i professor associat de Dret Financer i Tributari a la UdG.
 • Sra. Llum Rodríguez, gerent de l’organisme de Gestió Tributària de Diputació de Barcelona
 • Sra. Isabel Marquès, membre la Junta Directiva del FSD i Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Al finalitzar hi haurà un espai per a preguntes.

Data: 25 de febrer de 2021

Hora: 16.30 hores
Ens plau informar-vos que la  Comissió de Formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, ha col·laborat amb el Col·legi de l’Advocacia de Mataró per celebrar el proper WbinCICAC, que sota el títol de “LA PRESCRIPCIÓ I LA CADUCITAT  D’ACCIONS CIVILS”, es celebrarà el dimarts, 16 de febrer de 2021, a les 18:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lusre Col·legi d’Advocats de Vic, i de l’Excma. Sra. Maria Pastor, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró.

La introducció i la moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Julio J. Naveira, degà emèrit de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, membre de la comissió de Formació del CICAC, i director de l’EPJ de l’ ICA Mataró.

Pel que fa al funcionament del WbinCICAC:

 • La prescripció d’accions en general (CC i CCC): en particular, el dies a quo del termini de prescripció

Ponent:  Sr. Manuel Marín, Catedràtic Dret Civil

 • La prescripció de l’acció d’indemnització de danys i perjudicis (CC i CCC): terminis d’exercici i dies a quo.

Ponent:  Sr. Manuel Marín, Catedràtic Dret Civil

 • La prescripció d’accions derivades de la llei contracte segur, amb especial referència als accidents de circulació

Ponent: Sr. Luis Rodriguez Pitarque, Advocat

 • La prescripció d’accions consumidors i usuaris, amb especial referència a les accions contra entitats financeres

Ponent: Sr. Jesús Sánchez, Advocat

 • La prescripció d’accions derivades de la L.O.E. i la seva compatibilitat amb el C.C.

Ponent: Sra. Cristina Vallejo, Advocada

Data: 16 de febrer de 2021

Hora: 18.00 hores

Preu: GratuïtEns plau anunciar-vos  que la Comissió de  la CRAJ del Consell de l’Advocacia Catalana, ha organitzat un wbinCICAC  pel dimecres, 10 de febrer de 2021, de les 12:00 a les 13:30 hores, en format en línea a través de la plataforma Zoom, que sota el títol  Guia de les Bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials,  informarà sobre Guia de Bones Pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials,  en la qual es regulen les bones pràctiques a seguir per a la presentació d’escrits per part dels professionals que exerceixen l’advocacia, per als informes orals que aquests realitzen davant els tribunals i per a les resolucions judicials que dictin els jutges i les jutgesses, a l’objecte de propiciar que l’activitat judicial i de tots els operadors jurídics involucrats resulti més àgil i eficient en benefici de tots. Aquesta Guia és fruit del conveni signat el passat 13 de gener, per la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos.

La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i de l’Excm. Sr. Jesús María Barrientos, president del  Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

La moderació de les intervencions anirà a càrrec de l’Il·lma. Sra. Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB i Membre de la Comissió de la CRAJ del CICAC.

Com a persones ponents de la sessió, intervindran:

 • Il·lma. Sra. Mª Eugenia Alegret, Magistrada i expresidenta del TSJC (2004-2010)
 • Excm. Sr. David Casellas,  Degà  de l’Il·lustre Col.legi de la Advocacia de Manresa
 • Il·lm. Sr. Juan Francisco Garnica Martin, Magistrat de la Audiència Provincial de Barcelona nº 15
 • Il·lm. Sr. Jesús Sánchez, Secretari de la Junta de Govern de l’ICAB

Data: 10 de febrer de 2021

Hora: 12.00 hores

Preu: Gratuït


Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia del CICAC segueix treballant per apropar les noves tecnologies, organitzant un quart WbinCICAC-TECH, el qual porta per títol “LA PROVA DIGITAL: Novetats sobre la llei 6/2020 de la LEC sobre documents electrònics”, serà el dijous, 4 de febrer de 2021, a les 18:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la Comissió de Tecnologies a l’Advocacia del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

La moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Il·lm. Sr. Jaume Pich, diputat de Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa i membre de la Comissió de Tecnologies a l’Advocacia d’aquest Consell.

Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents:

 • Il·lm. Sr. Xavier Abel, magistrat
 • Sr. José Maria Anguiano, advocat
 • Sra. Eva Pane, directora de Compliance
 

Aquest curs es imminentment pràctic i està adreçat a advocades i advocats processalistes,  i té com a finalitat la formació continuada en aspectes relacionats amb els mitjans de prova electrònica. 

La societat digital és una realitat  que tenim incorporada en la nostra vida diària i té també la seva repercussió en els procediments judicials i arbitrals: els canals de comunicació digitals (WhatsApp, SMS, correus electrònics, xarxes socials, etc.)  poden esdevenir mitjans de prova; una part important dels il·lícits civils i dels delictes es cometen  també  electrònicament; són molts els procediments laborals en els que la prova per acreditar els fets està basada en sistemes digitals, etc.Un nou àmbit que hem de conèixer per poder sustentar les nostres al·legacions en proves electròniques que disposin de garanties i donin credibilitat als nostres arguments, així com hem d’estar preparats de contrari per saber acreditar amb eficàcia quan les mateixes no reuneixin tots els requisits necessaris.

Qüestions com la forma d’ obtenir legítimament proves digitals, com conservar aquests mitjans de prova per evitar la seva desaparició o destrucció, anticipar-les o haver de demanar-les a un tercer, com aportar aquests tipus de prova al procediment judicial, o quan és necessari la seva impugnació, o com plantejar les pericials i les metodologies a seguir, així como la viabilitat de les entrades i registres en la realitat dels diferents procediments, seran objecte de tractament en aquest curs, analitzant, també, les particularitats de l’ aportació  i pràctica de la prova en les  diferents jurisdiccions. El curs es presenta en els aspectes més pràctics, modulant les solucions en proporció a la realitat econòmica dels clients/es i de la quantia o conseqüència jurídica en joc en l’assumpte dels clients/es i respecte del pes que ha de tenir la prova electrònica en els seus assumptes.

El curs té una durada total de 14 hores, distribuïdes en 12 hores teòriques (de dues hores cadascuna), més 2 hores de sessió pràctica.

Aquest curs s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a través de les plataformes digitals Go to Meeting i ZOOM

Programa CURS PRÀCTIC PROVA DIGITAL.pdfPrograma CURS PRÀCTIC PROVA DIGITAL.pdf


Ens complau informar-vos que, amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Mediació, la Comissió de Mediació i d’ADR del Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un seminari web el divendres 22 de gener de 2021, a les 12:00h, a través de la plataforma ZOOM, i que porta per títol L’advocacia, el pilar de la mediació. Tot i que aquesta sessió ha estat homologada pel Centre de Mediació de Catalunya com a formació contínua en mediació, amb 2 hores, el cert és que va adreçada a tota l’advocacia, amb independència que estigui o no especialitzada en mediació.

La presentació de la sessió formativa anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Ma Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i del Sr. Xavier Bernadí, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. La conducció del seminari i la moderació dels diferents ponents anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez Gellida, presidenta de la comissió de Mediació i ADR del Consell de l’Advocacia Catalana.

L’estructura del seminari i les persones que hi intervindran:

 • Responsables del projecte Focus grups: Explicaran les conclusions de les entrevistes que van dur a terme amb tots els responsables dels Jutjats durant el 2020 i resumiran el criteri dels Jutjats respecte de la mediació: Sra. Montserrat Purtí, Sra. Marta Brugat, Sra. Anna Vall, Sra. Carme Aragall, Sra. Anna Llauradó, Sra. Eva Baqué, Sra. Ana Velasco, Sra. Núria Cabanes.
 • Presentació dels resultats de xarxes i mitjans del Projecte In Mediació: Intervenen la Sra. Sònia Hernández, directora de l’empresa de comunicació Flan de Coco i la Sra. Mertixell Bosch, coordinadora del projecte In Mediació.
 • Conclusions del projecte In Mediació des del punt de vista de l’advocacia. Sr. Antoni Vidal i l’Excma. Sra. Marta Martínez Gellida

Data: 22 de gener de 2021

Hora: 12.00 hores

Preu: GratuïtEns plau informar-vos d’un nou WbinCICAC amb títol: “Modificacions de la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència” que es celebrarà el divendres 15 de gener de 2021, a partir de les 11:30 hores, en format en línia a través de la plataforma ZOOM.

La sessió es centrarà en les modificacions introduïdes per la llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que entrà en vigor el passat 24 de desembre 2020.

La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il.lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta de la Comissió de VIGE i Igualtat del Consell i degana de l’Il.lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

La moderació de les intervencions anirà a càrrec de l‘Excm. Sr. Joan Ramon Puig, president de la Comissió del TOAD del Consell i degà de l’Il.lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres- Alt Empordà.

Com a persones ponents de la sessió comptarem amb la intervenció de:

 • Sra. Laura Martínez Portell, presidenta de l’Institut Català de les Dones.
 • Sra. Laia Serra, advocada especialista en violència contra les dones.
 • Sra. Inspectora Montserrat Escudé, cap Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana (ATPROX), de la qual depèn el Grup Central d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra.

Data: 15 de gener de 2021

Hora: 11.30 hores

Preu: Gratuït
Ens plau informar-vos que la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, la Comissió de Normativa del CICAC/ICAB i la Comissió de Formació del CICAC, han organitzat un nou WbinCICAC que, sota el títol  “Anàlisi RDL 37/2020, de 22 de desembre, sobre les mesures urgents davant les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports” es celebrarà el dimarts 12 de gener de 2021, a partir de les 18:30 hores, en format en línea a través de la plataforma ZOOM

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i  de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, president de la Comissió de Formació i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic.

La moderació de la ponència anirà a càrrec de l‘Excma. Sra. Eva Ribó, tresorera d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, i de l’Il·lm. Sr. Jesús Sánchez, secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona  i membre de la Comissió de Normativa del CICAC/ICAB.

Ponències:

 • Sra. Laura Fusté i Andreu, Responsable de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallés Oriental
 • Sra. Alisa Salaján, Tècnica jurídica d’habitatge del Prat de Llobregat “Prat Espais”
 • Sr. Carles Sala, ex Secretari d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
 • Sra. Verónica Dávalos Alarcón, vocal Comissió Normativa ICAB/CICAC
 • Sr. Martí Batllori, vocal Comissió Normativa ICAB/CICAC i responsable del grup de Segona Oportunitat.
 • Sr. David Roig, Advocat especialitzat en la intermediació immobiliària de béns immobles hipotecats


Data: 12 de gener de 2021

Hora: 18.30 hores

Preu: Gratuït


La jornada servirà per donar a conèixer els antecedents de la Sentència 634/2020, de 2 de juny, del Tribunal Suprem, i s’apuntaran les conseqüències que té en l’àmbit administratiu públic. La taula rodona crearà un espai per debatre com pot encaixar una sentència d’aquesta índole en un estat plurilingüe i quines poden ser les proposetes per millorar la situació actual. Vegeu el programa més avall.

Aquesta Sentència anul·la diversos preceptes del Decret 61/2017, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat Valenciana, i entre d’altres, impedeix els governs dels territoris que comparteixen el català de comunicar-se institucionalment amb aquesta llengua.

La trobada està adreçada als advocats i advocades de Catalunya, però també a qualsevol professional del món del dret (notaris, jutges, procuradors), professors universitaris de dret, graduats socials, lingüistes i qualsevol persona que tingui interès en els usos lingüístics institucionals del català.Aquest Consell de l’Advocacia Catalana, dins del marc de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, segueix impulsant el projecte #INMEDIACIO per promocionar la mediació, amb la celebració del cinquè i darrer WbinCICAC, que porta per títol: Tendències actuals en l’assessorament jurídic i noves realitats socials”,  i es celebrarà el proper  dimarts 15 de desembre de 18:30h a 19:30h, en format en línea mitjançant de la plataforma “ZOOM”.

Aquest webinar té per objectiu presentar les conclusions del projecte #INmediacio, analitzar la situació de la resolució de conflictes i modificacions normatives.

Presentació:

Excma. Sra. Marta Martínez Gellida, presidenta de la comissió de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa

Ponències:

 • Sr. Xavier Bernadí i Gil, Director General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya
 • Excma. Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
 • Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, presidenta de la comissió de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa
 • Sara i Marta “DeVermut”, Influencers
 • Sra. Júlia Díaz, Analista de Dades i estadístiques


Aquesta formació està homologada pel Centre de Mediació de Catalunya.


Data: 15 de desembre de 2020

Hora: 18.30 a 19.30 hores

Preu: Gratuït
Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana segueix treballant per apropar les noves tecnologies, organitzant un tercer WbinCICAC-TECH que porta per títol “Intel·ligència artificial i risc de discriminació”, serà el dijous, 10 de desembre de 2020, a les 17:30 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la Comissió de Tecnologies a l’advocacia d’aquest Consell i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

La moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Il·lm. Sr. Jaime Lapaz, diputat de Junta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell i membre de la comissió de Tecnologies a l’Advocacia del CICAC.

Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents:

 • Excm. Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges.
 • Sra. Maria Teixidor, Advocada ICAB. Empresària i assessora a empreses culturals i start-ups tecnològiques. Mediadora i negociadora en conflictes.
 • Sr. Alessandro Mantelero, Professor associat de Dret Privat i Ètica i Protecció de Dades a la Universitat Politècnica de Torí. Expert científic del Consell d’Europa en IA i protecció de dades.
 • Sra. Karma Peiró, Periodista especialitzada en Tecnologies de la Informació i les comunicacions (TIC). Co-directora de la Fundació Visualització per a la Transparència (ViT)L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ofereix els propers 1 i 3 de desembre de 2020 de 16.00 a 17.00 hores mitjançant la plataforma digital ZOOM la jornada sota el títol, “Tècniques del “Problem Solving” per a mediadors i mediadores”

El Problem Solving Estratègic es distingeix per l ús de lògiques no ordinàries per aplicar en la planificació com en la intervenció directa de situacions humanes que necessiten canvi.

L’objectiu d’aquest taller és conèixer a nivell pràctic que és el “problem solving” i quines eines ens aporta en la resolució de conflictes per poder-les incorporar i aplicar.

Existeix molta literatura sobre els diferents models de Problem Solving, el model que es presentarà és la formulació original del Centre de Teràpia Estratègica d’Arezzo (Itàlia) que representa l’evolució moderna de la tradició de l’Escola de Palo Alto.

Aquesta ponència anirà a càrrec de la Sra. FUENSANTA OCAÑA, Advocada Mediadora, Màster Comunicació i Problem Solving (CTE Arezzo-Itàlia) , Màster Psicologia de la Comunicació i  Cognició (UAB) Investigadora i membre de l’equip del projecte “Grabació i anàlisis de la comunicació en sessions de mediació per l’optimització de les tècniques de comunicació” Departament Justícia. Generalitat de Catalunya.

Aquestes jornades acrediten 1 hora cadascuna de formació continua pel Centre de Mediació de Catalunya tant si  assistiu en directe com si ho visualitzeu les sessions en diferit, prèvia comprovació per part d'aquest Consell.


Amb motiu de la commemoració del el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, el Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper 24 de novembre de 2020 de 16.00 a 20.00 hores aquesta jornada, en la que es tractaran en dues taules els següents temes d’actualitat: la perspectiva de gènere en la justícia i les violències de gènere en línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

 

Programa

16:00 hores. Inauguració

 • A càrrec de l’Excma. Sra. Ma Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona


16:10 hores.  Taula 1: La perspectiva de gènere en la justícia

Moderació: Sra. Teresa Blasi, presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Sra. Pilar Rebaque, vicepresidenta de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

 • Assistència lletrada amb perspectiva de gènere

Ponència: Sra. Sonia Ricondo, advocada de l’associació Dones Juristes.

 • Enjudiciament amb perspectiva de gènere

Ponència: Sra. Flor de Torres Porras, fiscal delegada de violència sobre la dona d’Andalusia.

 • Preguntes de les persones assistents


18:00 hores. Taula 2: Violències de gènere en línia

Moderació: Sra. Carme Sala, responsable de la comissió d’Igualtat i VIGE de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

 • La violència de gènere en línia com a nova forma delictiva

Ponència: Sra. Laia Serra, advocada especialista en violències en línia.

 • L’enjudiciament de la violència de gènere en línia, reptes actuals

Ponència: Sra. Susana Gisbert Grifo, fiscal especialitzada en violència de gènere i delictes tecnològics de la Fiscalia Provincial de València.

 • Canal de denúncies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Ponència: Sra. Cristina Gómez, coordinadora de l’Àrea de Gestió de Reclamacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • Preguntes de les persones assistents


Clausura

 • A càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i presidenta de la comissió de VIGE i Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.


Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana ha encetat unes noves línies de treball amb l’objectiu d’apropar les noves tecnologies a l’advocacia catalana. Una d’aquestes línies és la posada en marxa del què hem anomenat “WbinCICAC-TECH”. Aquestes píndoles formatives s’oferiran amb una periodicitat mensual a fi d’acostar els companys i les companyes a les darreres novetats legislatives en noves tecnologies.

El proper tindrà lloc el divendres 20 de novembre de 2020, a les 16:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM, sota el títol “FAKE NEWS: Però, qui decideix que és desinformació? “

La presentació de la conferència anirà a càrrec l‘Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, juntament amb l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la Comissió de Tecnologies a l’Advocacia del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

Moderat pel Sr. Jaime Lapaz, diputat de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell i membre de la Comissió de Tecnologies a l’Advocacia d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents:

 • Sr. Borja Adsuara Varela, advocat expert en estratègia i comunicació digital.  Professor Univerdad Complutense de Madrid.
 • Sra. Montserrat Nebrera González, llicenciada en Filosofia Política i en Filologia Clàssica. Coordinadora i Professora de Dret Constitucional de la UIC.
 • Sr. Marc Amorós Garcia, periodista, guionista i autor de llibres sobre Fake News.

Lloc realització: En directe des de la plataforma digita ZOOM

Data inici: 20/11/2020. Hora d'inici: 16.00 hores

Preu: Gratuït

El Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper 24 de novembre de 2020 a partir de les 16.00 hores, el WbinCicac amb el títol “La vacunació contra la COVID, hauria de ser obligatòria?”

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, president de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic.

La moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Carles McCragh, president de la comissió de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, i de l’Il·lm. Sr. Jesús Sánchez, secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i membre de la comissió de Normativa del CICAC/ICAB.

Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents:

 • Sr. Xavier Arbos, Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona.
 • Sr. Francesc José María Sánchez, advocat i assessor laboral del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC).
 • Sra. Lucia Cristea, advocada i Presidenta de la Secció de Dret Sanitaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
 • Sr. Carles Garcia Roqueta, advocat, president de la Secció en Dret de Consum de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i president de la Societat Catalana de Mediació en Salut i president de la Societat Catalana de Mediació en Salut


Lloc realització: En directe des de la plataforma digital ZOOM

Data inici: 24/11/2020. Hora d'inici: 16.00 hores

Preu: Gratuït


La pandèmia de l’COVID-19, a l’impedir relacionar-se de forma presencial en fòrums en els quals habitualment s’establia el primer contacte, o es consolidaven contactes anteriors, està dificultant la generació de nou negoci. En aquest escenari sobrevingut, els despatxos han de proveir-se de recursos addicionals que permetin seguir ampliant per mitjans virtuals les oportunitats d’obtenir nous encàrrecs.

L’objecte d’aquest curs és introduir les advocades i els advocats en el màrqueting digital perquè descobreixin les oportunitats de creixement que existeixen i puguin extreure el màxim profit de les eines i tècniques que ofereix aquesta disciplina.


Objetius del curs

 • Conèixer les bases del màrqueting digital en el sector legal
 • Saber que web és la més adequada per promocionar el despatx
 • Dissenyar un sistema de captació de contactes qualificats
 • Conèixer quines tecnologies existeixen per captar i fidelitzar clients
 • Posicionar el despatx en els cercadors d’Internet
 • Dissenyar una estratègia en xarxes socials adequada per al despatx
 • Desenvolupar la marca personal
 • Garantir el compliment de la normativa que afecta el màrqueting digital


A qui va dirigit

A les advocades i als advocats de qualsevol especialitat que vulguin iniciar-se en el màrqueting digital i tinguin com a objectiu captar negoci i fidelitzar la clientela.


També es dirigeix a aquells despatxos i advocacia que ja comptin amb coneixements de màrqueting digital i vulguin millorar els resultats de les accions que estan desenvolupant.


Durada

Cada sessió durarà 1.30 hores (12 hores en total), de 15:00 a 16:30 hores.


Material

Es farà entrega a les persones assistents de les presentacions projectades durant les sessions.


Ponents

 • Lidia Zommer. Sòcia de la consultora “Mirada 360”.
 • Eva Bruch. Sòcia de la consultora “AlterWork”.
 • Eduard Banqué. Advocat i Marketing Manager en “SAGE”
 • Donna Alcalá. Advocada. Sòcia fundadora de “Emindset Law”.
 • Paula Fernández-Ochoa. Sòcia de “+MoreThanLaw”.
 • José María Fernández Comas. Fundador de Dret Pràctic i Guia “Legaltech”.
 • Eduardo López-Román. Advocat especialitzat en Dret Digital.
 • Jordi Estalella. Advocat i soci de la consultora “AlterWork”.


Direcció del curs

Jordi Estalella. Advocat i soci de la consultora “AlterWork”.


Preu del curs: 95€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

El Consell de l’Advocacia Catalana organitza mitjançant la plataforma digital ZOOM,  el proper 11 de novembre de 2020 d’11.30 a 12.30 hores el WbinCICAC sota el títol: Advocacia i mediació. més enllà de les nostres fronteres físiques i psíquiques amb la participació de:

Presentació:

 • Excma. Sra. Marta Martínez Gellida, presidenta de la comissió de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa

Moderació:

 • Sra. Maria José Jaime, avocada, mediadora i membre de la comissió de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana.

Ponents:

 • Sra. Montse Purtí, advocada i mediadora, presidenta de la comissió de Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
 • Sra. Cristina Casanovas Rispa, llicenciada en psicologia
 • Sr. Mateu Pons-Serradeil, advocat i mediador de Perpinyà, especialista en Dret Públic i Immobiliari. Vicepresident del Centre de Resolució Alternativa de Regulació dels Conflictes dels Pirineus Orientals  (MARC 66).
 • Sra. Cristina Blanquer, advocada i mediadora d’Andorra. Des del mes de gener de 2.014 i fins al mes de gener de 2016, va ser membre de la Junta del Col·legi d’advocats d’Andorra, en qualitat de vocal i és membre integrant de la Comissió de lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

La durada del mateix serà d’una hora L’assistència a la formació serà acreditada i validada pel Centre ADR de la Generalitat de Catalunya

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe,  durant 3 mesos.


Lloc realització: En directe des de la plataforma digital.

Data inici: 09/10/2020

Preu: Gratuït

Us informem que aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper divendres 6 de novembre de 2020 a partir de les 16.00 hores, el WbinCicacTech! amb el títol “Teletreball: Serà matèria preeminent en la nova regulació laboral del S. XXI?”  que tindrà lloc mitjançant la plataforma digital ZOOM. Aquesta conferència estarà presentada per l’Excma. Sra. Ma. Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i per l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió Tecnologies en l’Advocacia del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

Amb la moderació del Sr. Jaime Lapaz, diputat de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell i membre de la comissió Tecnologies en l’Advocacia del Consell de l’Advocacia Catalana, comptarem amb la presència de:

 • Sra. Annabelle Brunet, advocada del Col·legi de l’Advocacia de Perpinyà
 • Sr. Albert Rodríguez, advocat del despatx Roca Junyent
 • Sra. Ma Luz Rodríguez, professora titular de Dret del Treball i SS de la UCLM

 Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe,  durant 3 mesos.


Lloc realització: Plataforma digital ZOOM

Data inici: 06/11/2020

Hora d’inici: 16.00 hores

Preu: Gratuït

Ens plau informar-vos que la Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Excma. Sra. Mª. Eugènia Gay, la Comissió de Normativa del CICAC/ICAB i la Comissió de Formació del CICAC, han organitzat un nou WbinCICAC que, sota el títol "-És la solució la Llei 11/2020 per obtenir un habitatge digne?" es celebrarà el dimecres, 07 d’Octubre d’enguany, de 13:00 a 15:00 hores, en format on-line a través de la plataforma digital ZOOM.

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l'Excma. Sra.Mª Eugènia Gay, Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i Degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i de l'Excm. Sr. Rogeli Montoliu, President de la Comissió de Formació del CICAC i Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic.

La moderació de la ponència anirà a càrrec de l'Excm. Sr. Ignasi Puig, Degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Terrassa i President de la Comissió de Normativa del CICAC/ICAB i de l'Excma. Sra. Eva Ribó, Degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sant Feliu de Llobregat i Presidenta del grup de treball CICAC/ICAB “Propostes per una vivenda social i un reallotjament digne”.

Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents:

 • Il·lma. Sra. Imma Barral, Catedràtica de Dret Civil de la UB
 • Sr. Martí Batllori,  Vocal de la Comissió de Normativa CICAC/ICAB i coordinador del grup de treball CICAC/ICAB  “Propostes per una vivenda social i un reallotjament digne”.
 • Il·lm. Sr. Carles Sala, ex Secretari d’Habitatge

Podeu consultar l'índex de referència de preus de lloguer (Agència de l'Habitatge de Catalunya)

 http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe,  durant 3 mesos.

Lloc realització: En directe mitjançant la plataforma ZOOM

Data inici: 07/10/2020                                                 Data final: 07/10/2020

Preus: Gratuït

El Consell de l’Advocacia Catalana organitza el Curs de Mediació en Dret Civil privat i Mediació Familiar que començarà el proper 6 de novembre de 2020 fins al 18 de juny de 2021.

L’objectiu d’aquest curs és formar professionals en els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador civil i familiar.

Us informem dels  requisits que exigeix la normativa per a la inscripció als registres de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Per tal d’obtenir el certificat habilitador cal complir el 80% d’assistència a tot el curs, seguir l’avaluació contínua i presentar una activitat avaluadora final.

Amb l’obtenció del certificat del curs es compleix el requisit de formació que determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació. Per tant, aquest curs, un cop sigui homologat, habilitarà per inscriure’s al Registre de mediadors familiars.

Aquest any incorporem una nova modalitat:

 • Videoconferència: Amb l’objectiu de confirmar les assistències, és OBLIGATORI que us connecteu a les sessions en directe (amb càmera i micròfon). En cas que en alguna sessió no pugueu connectar-vos hi haurà la possibilitat de visualitzar-la en diferit, prèvia justificació ( mitjançant correu electrònic a formacio@cicac.cat ). Per defecte, si utilitzeu una tauleta, smartphone o ordinador portàtil hauríeu de tenir incorporat tant la càmera com el micròfon. En cas d’utilitzar un ordinador de taula s’hauria de connectar la càmera i el micròfon extern.

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Presencial a l’aula de formació del Consell de l’Advocacia Catalana · Inici: 06/11/2020 · Final 18/06/2021
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

· Presencial a l’aula de formació del Consell de l’Advocacia Catalana
Carrer Roger de Llúria núm. 113, 2a planta
08037 Barcelona
T.- 934 875 068
· Per VIDEOCONFERÈNCIA, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa curs de Mediació 2020-2021.pdfPrograma curs de Mediació 2020-2021.pdf

 Ens plau informar-vos que la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, l’Excma. Sra. Mª. Eugènia Gay, la Comissió de Normativa del CICAC/ICAB i la Comissió de Formació del CICAC, han organitzat un nou WbinCICAC que, sota el títol " La instrucció de la FGE sobre els criteris d'actualització davant l'ocupació il·legal" es celebrarà el proper dimarts, 22 de setembre d’enguany, de 13:00 a 15:00 hores, en directe a través de la plataforma ZOOM.

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, president de la Comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic.

Moderen, l’Excma. Sra. Maria Pastor, degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Mataró i membre de la Comissió de Normativa del CICAC/ICAB i de l’Il·lm. Sr. Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i membre de la Comissió de Normativa CICAC/ICAB.

Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents: 

- Excma. Sra. Carmen García, magistrada del Jutjat d’Instrucció número 18 de Barcelona

- Excma. Sra. Escarlata Gutiérrez,  fiscal de la Secció Territorial de Manzanares de la Fiscalia Provincial de Ciudad Real

- Sr. Jorge Navarro, advocat

- Sr. Emilio Zegrí, advocat

Es podrà seguir en directe mitjançant la plataforma digital ZOOM

Aquestes ponències estaran disponibles en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe,  durant 3 mesos.

Lloc: Plataforma digital ZOOM · Inici: 22/09/2020 · Final 22/09/2020

Modalitat: En línia · Preu Inscripció: Gratuït .

Us informem que el proper 21 de setembre de 2020 en directe a partir de les 17.00 hores, es durà a terme un debat jurídic sobre els aspectes més controvertits de la Llei de Segona Oportunitat en el TRLC: com són principalment la interpretació de l’exoneració del crèdit públic i de la liquidació de l’habitatge. Aquest debat sota el títol “Debat jurídic sobre la Llei Segona Oportunitat en el TRLC pels Jutges especialistes de Catalunya” comptarà amb la presència de l’Excm. Sr. Miguel Angel Chamorro, magistrat del Jutjat de 1a Instància núm. 50 de Barcelona, l’Excm. Sr. Raúl García Orejudo, magistrat del Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona, l’Excm. Sr. César Suárez, magistrat del Jutjat Mercantil de Tarragona i l’Excm. Sr. Eduardo Enrech, magistrat del Jutjat Mercantil de Lleida.

Presenta l’Il·lm. Sr. Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i modera la Sra. Yvone Pavia, diputada de la Junta de Govern  de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona juntament amb l’advocat, Sr. Martí Batllori, tots dos responsables del Grup de Treball de la Llei de Segona Oportunitat ICAB-CICAC.

Es podrà seguir en directe mitjançant la plataforma digital ZOOM.

 Aquestes ponències estaran disponibles en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe,  durant 3 mesos.

Lloc: Plataforma digital ZOOM · Inici: 21/09/2020 · Final 21/09/2020

Modalitat: En línia · Preu Inscripció: Gratuït . Inscripcions: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xafYUnaFT2SLk-NLCX7weA 


 L’Excma. Sra. M. Eugènia Gay, degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona presenta la conferència en línia sota el títol Comentaris a la Sentència del TJUE de 16 de juliol de 2020 sobre les despeses i comissió d’obertura en els préstecs hipotecaris que tindrà lloc el proper 28 de juliol de 2020 a les 16.00 hores. Comptarem amb la presencia de l’Il·lm. Sr. Jesús Sánchez, secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Il·lm. Sr. Eugenio Ribón, diputat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Madrid i president de l’Associació Espanyola de dret de Consum i l’Excm. Sr. Francisco Javier Orduña, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València i ex magistrat de la Sala Civil del TS.

Modera, l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Vic i president de la comissió de Formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana 


 Aquestes ponències estaran disponibles en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe,  durant 3 mesos.

Lloc: VIDEOSTREAMING · Inici: 28/07/2020 · Final 28/07/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït . Inscripcions/Inscripciones:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_INuTV1mIQz2d7mwnWE9BLg

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  28 de Maig de 2020 a partir de les 16.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 28/05/2020 · Final 28/05/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  20 de Maig de 2020 a partir de les 16.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 20/05/2020 · Final 20/05/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  05 de Maigl de 2020 a partir de les 12.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 05/05/2020 · Final 05/05/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  04 de Maig de 2020 a partir de les 18.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 04/05/2020 · Final 04/05/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  30 d' Abril de 2020 a partir de les 12.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 30/04/2020 · Final30/04/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  28 d' Abril de 2020 a partir de les 18.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 28/04/2020 · Final 28/04/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  27 d' Abril de 2020 a partir de les 18.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 27/04/2020 · Final 27/04/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  24 d' Abril de 2020 a partir de les 12.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 24/04/2020 · Final 24/04/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  22 d' Abril de 2020 a partir de les 12.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 22/04/2020 · Final 22/04/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  21 d' Abril de 2020 a partir de les 12.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 21/04/2020 · Final 21/04/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  17 d' Abril de 2020 a partir de les 18.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 17/04/2020 · Final 17/04/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  17 d' Abril de 2020 a partir de les 12.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 17/04/2020 · Final 17/04/2020

Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït

La comissió de formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper  16 d' Abril de 2020 a partir de les 12.00 hores, el Webinar gratuït: 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Online · Inici: 16/04/2020 · Final 16/04/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: gratuït