Cursos disponibles

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers organitza la Conferència sobre les novetats del RDL 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que tindrà lloc el proper 8 de maig de 2019 a partir de les 18.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers · Inici: 08/05/2019 · Final 08/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers organitza la Conferència sobre la nova Llei 5/2019 de contractes de crèdit immobiliari, que tindrà lloc el proper 25 d’abril de 2019 a partir de les 18.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers · Inici: 25/04/2019 · Final 25/04/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 10 d’abril de 2019 a partir de les 18.30 hores, la conferència sobre els mecanismes de la propietat en supòsits de desallotjament.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 10/04/2019 · Final 10/04/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en directe/diferit des del propi ordinador.

Programa conferència.pdfPrograma conferència.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 4 d’abril de 2019 a partir de les 19.00 hores, el taller de recursos informàtics per a l’advocacia.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 04/04/2019 · Final 04/04/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en directe/diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial de violència de gènere. El curs té una durada total de 38 hores, distribuïdes en 30 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de sessions pràctiques obligatòries, més 2 hores de prova avaluadora presencial obligatòria.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró,Lleida,Tarragona. · Inici: 02/04/2019 · Final 21/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Lloc realització: Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1a planta
25007 Lleida
T- 973 238 007
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
Enric d’Ossó núm. 1, 2a planta
43005 Tarragona
T- 977 212 360
Videoconferència, des de les seus dels Col·legis de l’Advocacia que es connectin.
Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 29 de març de 2019 a partir de les 9.30 hores, el seminari sobre el Concurs de persona física i el mecanisme de Segona Oportunitat.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 29/03/2019 · Final 29/03/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Aquesta sessió té com a objectiu acostar personal interessat a la regulació del concurs de persona física i el mecanisme de la segona oportunitat. Es tractarà d’una sessió eminentment pràctica, adreçada a conèixer i treballar els supòsits i aspectes controvertits tant en la fase extrajudicial de l’acord de pagament, en la seva fase inicial, com en la fase judicial del concurs consecutiu i el benefici d’exoneració del passiu insatisfet, amb una referència especial a la protecció de l’habitatge habitual i de novetats sorgides darrerament com l’exoneració del deute públic o els honoraris de notaris o mediadors concursals.
Aquest curs computarà com a formació requerida per a la incorporació en el llistat específic del torn civil TOAD, per atendre designacions sobre Mecanisme de Segona Oportunitat de l’ICASBD
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en directe/diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza el proper 28 de març de 2019, a partir de les 17.30h, la Conferència sobre la teoria general dels drets fonamentals en el contracte de treball.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 28/03/2019 · Final 28/03/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida Pl. Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La comissió de formació juntament amb la comissió del Torn d’Ofici de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitzen el proper 21 de març de 2019 a partir de les 17.00 hores, el seminari sobre principals novetats pràctiques en els procediments administratius d’estrangeria.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 21/03/2019 · Final 21/03/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Aquesta sessió té com a objectiu acostar els i les assistents a les principals novetats aparegudes darrerament en la regulació dels procediments administratius d’estrangeria. En concret, es farà esment del règim general dels estrangers a l’estat Espanyol, del règim dels ciutadans comunitaris, dels procediments relatius a la nacionalitat i de l’estatus dels estudiants estrangers.
Lloc realització:
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en directe/diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, organitza una sessió de formació en sostracció internacional de menors, en format càpsula formativa, amb especial referència a la violència de gènere i sostracció de menors. Es farà també, una introducció a la Mediació en casos de sostracció internacional que tindrà lloc el proper 14 de març de 2019 a partir de les 16.00 hores
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 14/03/2019 · Final 14/03/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell va organitzar el passat 13 de març de 2019 una jornada sobre les principals novetats de la Normativa de l’Advocacia Catalana.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 13/03/2019 · Final 13/03/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

El 30 de gener de 2019 es va publicar al DOGC el text de reforma de la Normativa de l’Advocacia Catalana (Res. JUS/110/2019, de 22 de gener), que va entrar en vigor el passat 19 de febrer. El nou text respon a la necessitat d'actualitzar la NAC de 2009 i adaptar el contingut de diferents preceptes a les noves obligacions legals, els avenços en matèria de comunicació telemàtica i altres reptes de l’advocacia en el segle XXI. La funció social de l’advocacia pren ara una major importància en una societat on el sistema de garanties dels drets i llibertats juguen un paper capdal en l’exercici de la professió, a l'igual que l'obligat control deontològic de l'exercici lletrat. Per garantir que els advocats i advocades puguin realitzar aquesta tasca sense entrebancs, amb total llibertat i independència, la nova normativa s'erigeix en “la defensa de la defensa”, dotant alhora els col·legis de les eines i instruments adients per complir amb les finalitats essencials vers els seus col·legiats i col·legiades i vers la ciutadania. Al llarg de la sessió va fer un repàs i una anàlisi crítica de les modificacions i novetats més destacades que s'han incorporat a la nova NAC. Per VIDEO STREAMING, en directe/diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf