Cursos disponibles

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi de l’Advocacia de Reus, organitza la Conferència sobre les principals novetats de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari que tindrà lloc el dia 20 de juny de 2019 a partir de les 18.30 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus · Inici: 20/06/2019 · Final 20/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.- 977 340 850
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 20 de juny de 2019 a partir de les 18.30 hores, la Conferència sobre Societats Mercantils. Separació de socis i sòcies per manca de distribució de dividends i drets dels administradors i administradores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 20/06/2019 · Final 20/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Per aquestes dates moltes societats mercantils celebren les seves juntes generals. És un bon moment per analitzar les darreres novetats legislatives, jurisprudencials i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat relatives a aquesta matèria mercantil i societària i, especialment, les que tenen a veure amb el dret de separació dels socis i sòcies per la manca de distribució de dividends i els drets de retribució dels administradors i administradores
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

Us informem que el Grup d’Advocats Joves juntament amb la Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Mataró, ha organitzat una jornada formativa sobre l’accés dels lletrats i de les lletrades a les diligències policials bàsiques en comissaria i l’Habeas Corpus, que tindrà lloc el proper 18 de juny de 2019 a partir de les 16.30 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Mataró · Inici: 18/06/2019 · Final 18/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

El proper 14 de juny de 2019 a partir de les 11.00h, a la Seu del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, es durà a terme la jornada sota el títol; La Mediació un repte. L’impuls a la Mediació un fet. Aquesta conferència està homologada pel Centre de Mediació Privada de Catalunya i per tant, es lliurarà certificació d’assistència que computarà com a 4 hores de formació.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa · Inici: 14/06/2019 · Final 14/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa
Carrer Bisbe Aznar núm. 8-12
43500 Tortosa
T- 977 441 029
Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador

Programa.pdfPrograma.pdf

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza el proper 12 de juny de 2019, a partir de les 17.00h, la Conferència sobre el dret al dividend de socis i retribució d’administradors i administradores: novetats legals i jurisprudencials.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 12/06/2019 · Final 12/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

L’Associació Catalana de Compliance - COMPCAT i l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi de l’Advocacia de Reus, ha organitzat una conferència sobre: Combats de Compliance que tindrà lloc el proper 6 de juny de 2019 a partir de les 17.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 06/06/2019 · Final 06/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Lloc realització:
· Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.- 977 340 850
· Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 6 de juny de 2019 a partir de les 18.30 hores, la Conferència sobre les novetats en les execucions hipotecàries arran de les darreres resolucions del TJUE en matèria de clàusules abusives.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 06/06/2019 · Final: 06/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La darrera sentència del TJUE en matèria de clàusules abusives, de 26 de març de 2019, ha posat de nou sobre la taula la situació dels procediments d'execució hipotecària existents hores d'ara als tribunals. Quin efecte produeix en la primera instància i les audiències aquesta sentència i la doctrina que se'n deriva? Per posar-nos al dia sobre aquest tema tan interessant, comptarem amb el magistrat Il·lm. Sr. Guillem Soler i Solé, qui va plantejar una de les qüestions prejudicials (la C 179/17) que es resolen en l’al·ludida resolució del TJUE.
Lloc realització:
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
· Per VIDEO STREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza el proper 27 de maig de 2019, a partir de les 18.00h, la Jornada sobre incidències de les últimes reformes legals en el tractament de la sinistralitat viària.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 27/05/2019 · Final 27/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
· Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 23 de maig de 2019 a partir de les 18.30 hores, la Conferència sobre la llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 23/05/2019 · Final 23/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Aquesta conferència analitzarà la Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que té per objecte equiparar la legislació interna als darrers pronunciaments europeus sobre aquesta matèria. També obeeix a la transposició de la Directiva 2014/17 UE, de 4 de febrer, sobre els contractes de crèdit celebrats amb consumidors en relació amb béns immobles d'ús residencial.
Aquesta norma suposa una modificació important en la Llei Hipotecària, la LEC, o la Llei de condicions generals de la contractació, i entrarà en vigor el proper 16 de juny. Entre els seus aspectes més importants destaca la seva Disposició Transitòria Quarta, que estableix un incident per al·legar la possible existència de clàusules abusives en el procediments d'execució hipotecària en curs.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 16 de maig de 2019 a partir de les 18.30 hores, la Conferència sobre la reforma del Codi Penal en matèria de seguretat vial
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 16/05/2019 · Final 16/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Aquesta xerrada te com a objectiu principal l'estudi de la darrera i important reforma del Codi Penal en matèria viària, operada per la Llei Orgànica 2/2019, d'1 de març. Al llarg de la conferència s'estudiarà la situació legislativa anterior, així com els conceptes d'imprudència greu i menys greu, els tipus qualificats dels articles 142 bis i 152 bis CP, la regla concursal de l'article 382 CP, i el nou delicte de fugida de l'article 382 bis CP. Aquestes qüestions seran analitzades des de la perspectiva d'aquesta important reforma del Codi Penal en matèria d'imprudència i seguretat vial, amb repercussions en els accidents de trànsit, i que ve a pal·liar els problemes derivats de la despenalització de la imprudència lleu en la reforma del Codi Penal de l'any 2015.

Programa.pdfPrograma.pdf