Cursos i WbinCICAC disponibles

Butlleta preinscripció.docButlleta preinscripció.docPrograma a 19.06.2024.pdfPrograma a 19.06.2024.pdf

Objectius principals del curs:

 • Facilitar que l’alumnat pugui obtenir la capacitació i les habilitats necessàries per mediar en conflictes de manera satisfactòria i com a nova professió.
 • Conèixer les tècniques fonamentals d’altres metodologies ADR
 • Aplicar tècniques mediadores molt útils per gestionar de manera eficient discrepàncies i conflictes en tots els àmbits professionals, amb especial incidència en la coordinació de parentalitat.

La MODALITAT d’aquesta formació és MIXTA, combina tres formats:

Aula virtual (ZOOM): Formació síncrona i bidireccional, on es requereix la presència virtual de l’alumnat, amb suport de càmera encesa i àudio. Les sessions quedaran gravades.

Les connexions per videoconferència seran en DIRECTE perquè estan pensades per potenciar la intervenció de l’alumnat i avaluar les seves habilitats i evolució en l’aprenentatge. Per contra, aquell alumnat que per un motiu justificat no pugui seguir una sessió en Directe, la podrà recuperar dies més tard en Diferit, sent aquest un recurs secundari.

En principi, els dies estipulats per a la realització de les videoconferències són els DIVENDRES per la tarda (entre la franja horària de les 17h i les 20h) i els DISSABTES pel matí (entre la franja horària de les 9:30h i les 13:00h), a fi d’afavorir la conciliació personal i familiar del professorat i l’alumnat, amb la qual les tres Institucions organitzadores hi estan compromeses.

La durada màxima de cada sessió en línia és de 3 hores.

En cas que algun/a ponent desitgi programar alguna sessió fora d’aquests dos dies, ho haurà de comunicar amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de la retransmissió, i la seva visualització NO serà obligatòria fer-la en Directe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Teleformació: Plataforma virtual asíncrona: http://campus2.cdl.cat/login

Flexibilitat horària per l’alumnat (365 dies l’any, 24 hores al dia).

Es posa a l’abans de l’alumnat una plataforma virtual MOODLE, amb els següents objectius:

 • Disposar dels materials didàctics de totes les sessions del curs (bibliografia, presentacions, vídeos, articles,...)
 • Accedir en DIFERIT al visionat de les sessions virtuals i presencials enregistrades durant tot el curs.
 • Descarregar i lliurar les tasques avaluatives proposades pel professorat
 • Consultar l’avaluació continuada.
 • Comunicacions internes amb companys/es de curs, l’equip docent i les persones coordinadores.
 • Acompanyar i donar suport en el treball individual i/o grupal de l’alumnat
 • Comptar amb el recolzament i orientació acadèmica del professorat

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Presencial: Formació síncrona i que requereix un espai físic compartit.

L’objectiu d’aquestes sessions és treballar sobre casos reals de mediació (amb privacitat documental i protecció de dades).

El caràcter d’aquestes sessions és PRESENCIAL. En cas que, per causes majors l’alumnat no pugui assistir, i els mitjans tècnics i metodològics ho permetin, les sessions s’enregistraran i es penjaran a la plataforma virtual.

Al llarg de tot el curs, es duran a terme 6 sessions presencials que se celebraran al centre de la ciutat de Barcelona:

 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya: Rbla. Catalunya, 8 (08007) Barcelona.
 • Consell de l’Advocacia Catalana: Carrer Roger de Llúria, 113, 2n pis (08013) Barcelona.

Aquestes sessions pràctiques que se celebraran els DISSABTES (de 10h a 14h). Amb una durada prevista de 4 hores, més una sessió de dues hores de presentació del Curs, que en principi es farà de forma virtual, els dies:

 • 14 de desembre de 2024: Seu CICAC
 • 21 de desembre de 2024: Seu CDL
 • 08 de febrer de 2025: Seu CICAC
 • 15 de febrer de 2025: Seu CDL
 • 29 de març de 2025: Seu CDL
 • 05 d’abril de 2025: Seu CICAC

En relació a la METODOLOGÍA està basada en un aprenentatge PRÀCTIC i eficient on es fomenta en tot moment la participació activa de l’alumnat amb el suport de l’equip docent. Partirem de la realitat per aconseguir assolir les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació, així com d’altres metodologies d’intervenció eficient en la resolució de conflictes.

Durant la jornada tindrem l’oportunitat de tractar:

 • MÀSTERCLASS: Estudi i anàlisi d’una sentència absolutòria per a la persona agressora menor d’edat (visió penal i civil), mitjançant un cas real
 • Anàlisi de la fase d’execució en procediments judicials, on hi haurà una sentència condemnatòria cap a la persona menor autor/a del delicte.
 • COMUNICACIÓ: Opinions a favor i en contra, en relació amb la rebaixa de l’edat d’imputació PENAL pels menors acusats de delictes greus que atempten contra la integritat física de les persones.

Conseqüències de les diferents regulacions del consentiment en la defensa dels delictes d’agressió sexual

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 2 d'octubre de 2024

Hora: 10 a 18.30 hores

Format: Presencial

Lloc: Presencial al Casino Sport Figuerenc (Figueres-Alt Empordà)

Preu:

 • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 35€
 • Altres professionals: 40€

Programa properament

Programa a 19.06.2024.pdfPrograma a 19.06.2024.pdf

Sessió informativa, gratuïta i en línia, per tractar sobre la metodologia del curs, horaris, sessions presencials/línia, entre d’altres qüestions d’interès,  així com la resolució de dubtes de les persones assistents.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 18 de juliol de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Aquest Consell de l’Advocacia Catalana, organitza el proper dimarts 2 de juliol a les 16 hores,  un WbinCICAC sobre la problemàtica dels immobles destinats a cultius il·legals. Respostes jurídiques.

La presentació anirà a càrrec de: l’Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida. presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’ICAA Tortosa i de l’Excma. Sra. Carmen Oriol, presidenta de la comissió de Formació d’aquet Consell i degana de l’ICA Terrassa.

La Sra. Cristina Vallejo, s’encarregarà de la moderació i cloenda del mateix WbinCICAC.

L’equip de conferenciants està conformat, per:

 • Sr. Albert Llena Portell. MMEE, cap de l’àrea central d’anàlisi de la criminalitat. Temàtica a tractar: Anàlisi de la situació actual.
 • Sra. Anna Comella Munmany. Ajuntament del Prat de Llobregat, Coordinadora de Polítiques d’Urbanisme i habitatge. Temàtica a tractar: Incidència en la vida dels veïns i del  municipi de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
 • Sr. Pablo Feu Fontaiña. Advocat expert. Temàtiques a tractar: Respostes jurídiques
 • Excm. Sr. Diego Álvarez de Juan, Jutge Degà de Reus

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 2 de juliol de 2024

Hora: 16 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït

Us informem que aquest Consell de l’Advocacia Catalana ofereix de l'1 de juliol de 2024 fins al 15 de novembre de 2024, la 2ona edició del Curs pràctic Dret Civil Català 2024s amb una durada total de 50 hores, distribuïdes en 40 hores en teleformació a través de la nostra Plataforma Formativa i 10 hores presencials a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus.

El present curs està subvencionat al 100% pel fons Next Generation EU, mitjançat  el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (en endavant, CONFORCAT), el qual té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en l’àmbit de Catalunya.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Data:  De l'1 de juliol de 2024 fins al 15 de novembre de 2024

Format:

 • Teleformació a través de la Plataforma Formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana (40 hores)
 • Presencial a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus (10 hores)

Preu: Gratuït.

Places: 60 places. Un cop exhaurides les places,  les persones que NO siguin seleccionades seran informades.

Subvencionat per:

 

 

La llei 2/2023,  de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les  persones que informen sobre infraccions normatives   i de lluita contra la corrupció va establir obligacions en relació a la necessitat de disposar de canals de denúncia i la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives.

Per altra part,  la llei 10/2010,de 28 d’abril, de prevenció del  blanqueig de capitals i de finançament del  terrorismes establia també la necessitat de disposar de sistemes de informació interna.

El present webinar ens permetrà avançar en les obligacions derivades d’aquestes  dues normes, i com ens poden afectar en l’exercici de la nostra professió.

Presentació i benvinguda a càrrec del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Miguel  Angel Gimeno Jubero, i de la presidenta d'aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, l'Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida.

Ponents: 

 • Sra. Rosa María Pérez Pablo, cap de Legislació i Assumptes jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
 • Sr. Miquel Fortuny,  Advocat especialitzat en compliment normatiu: Impacte en els despatxos d’advocats de la llei 2/2023 i de la llei 10/2010.

Modera: L'Excm. Sr. Albert Sierra, degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona i responsable de Comitè d’ètica d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana.

Cloenda: L'Excma. Sra. Eulàlia Barros, degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell i responsable de Comitè d’ètica d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 26 de juny de 2024

Hora: 16 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït

Programa a 29.05.2024.pdfPrograma a 29.05.2024.pdf

El dia 17 de juny de 2024 a partir de les 16 hores tindrà lloc el Webinar inaugural del Programa In-Mediació 2024, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport del Centre de Mediació de Catalunya del Departament de Justícia, Drets i Memòria, de la Generalitat.

El Webinar inaugural es desenvoluparà sota el títol: “Noves eines per a la gestió del conflicte” i comptarà amb la intervenció de persones expertes en l’abordatge del conflicte que ens donaran eines per a gestionar-lo de forma exitosa, ja sigui actuant com professionals de l’advocacia o de la mediació.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 17 de juny de 2024

Hora: 16 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït

Homologació: Aquesta formació està homologada amb dues hores de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya.

Nota informativa:

 • Visualització en directe: Per poder sol·licitar el certificat d'una hora i mitja de formació en Mediació s’ha d’enviar un correu amb el vostre nom i cognoms a comunicacions@cicac.cat i comprovarem la vostra assistència en directe
 • Visualització en diferit: Per poder sol·licitar el certificat d'una hora i mitja de formació en Mediació és obligatori la seva visualització mitjançant aquesta Plataforma Formativa

Inscripció gratuïta: Per poder inscriure’s, heu de clicar el botó, Inscriure’m i obviar el missatge automàtic de formació de pagament. Rebrem la vostra inscripció i procedirem a la validació de forma gratuïta.

Amb el suport:

 

 

Programa a 31.5.2024.pdfPrograma a 31.5.2024.pdf

El recurs de cassació comporta un procediment específic, és per aquest motiu pel qual és especialment important comptar amb una formació especialitzada que permeti conèixer com s’ha d'afrontar aquesta instància.

El coneixement profund per part dels lletrats i lletrades és un requisit indispensable per a una adequada assistència legal i una defensa efectiva dels drets.

L'objectiu d'aquest curs és que l’alumnat adquireixi o, si escau, perfeccioni, els coneixements necessaris tant formals com des del punt de vista pràctic per identificar i complir les exigències que caracteritzen els escrits processals, ja sigui la preparació del recurs oposició a l'admissió del recurs, interposició del recurs i oposició al recurs, tot això en les especialitats del dret civil, penal, laboral i contenciós-administratiu.

Fa més de quaranta anys que el Consell de l’Advocacia Catalana aposta fermament per una formació continuada de qualitat, amb l’objectiu d’actualitzar i complementar els coneixements adquirits pels professionals del Dret durant la seva etapa de formació inicial. I com sempre fem, aquesta formació compta amb la participació de ponents de màxim nivell en cadascuna de les especialitats.

Pel que fa a la metodologia, el curs tindrà un caràcter totalment pràctic, ja que s’ha dissenyat tenint com a protagonistes als i les professionals que s'hauran d’enfrontar al repte d'interposar un recurs de cassació per primera vegada, o bé ja ho han hagut de fer en alguna ocasió.

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.

Com us hem avançat, el curs s’oferirà íntegrament en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM”, i a través de la nostra Plataforma Formativa per a accedir a les sessions en diferit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 12, 17, 19 i 26 de juny de 2024

Format: Línia

Horari: 15 hores

Preu:

1.- Curs sencer:

 • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 90€
 • Altres professionals: 150€

2.- Dues sessions a escollir:

 • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 50€
 • Altres professionals: 190€

En el cas d'escollir la 2a opció heu de fer arribar un correu electrònic a formacio@cicac.cat indicant les dues sessions que voleu inscriure's

La Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana ofereix dues sessions formatives gratuïtes en línia, als advocats i advocades de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar el català com a eina de treball.

Contingut i metodologia: a partir de textos reals com una demanda i un conveni de divorci, s’analitzen aspectes estilístics i gramaticals que sovint generen controvèrsia. També es donen models de documents jurídics que es poden incorporar en l’exercici professional diari, es revisen aspectes bàsics dels drets lingüístics davant l’Administració de justícia i es proporcionen eines, com el portal Compendium.cat i el Portal Jurídic de Catalunya, perquè els professionals del dret esdevinguin autònoms a l’hora de resoldre dubtes.

 • La redacció de la demanda (dimecres 5 de juny, de 12 a 13 h)
 • La redacció del conveni de divorci (dimecres 19 de juny, de 12 a 13 h)

La benvinguda i la presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa i de l’Excm. Sr. David Casellas, president de la comissió de Llengua d’aquest Consell i degà de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa

Ponent, Sra. Anna Arnall col·laboradora del Servei Lingüístic i coordinadora del portal Compendium.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 5 i 19 de juny de 2024

Hora: 12 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït

Inscripcions gratuïtes, clica aquí

Inscripció gratuïta: Per poder inscriure’s, heu de clicar el botó, Inscriure’m i obviar el missatge automàtic de formació de pagament. Rebrem la vostra inscripció i procedirem a la validació de forma gratuïta.

La recent sentència del TEDH “Verein KlimaSeniorinnen Schweiz i altres v. Suïssa” s’ha valorat com una sentència pionera i històrica. El TEDH ha dictaminat que el canvi climàtic viola el dret al respecte de la vida privada i familiar i condemna al govern Suïs per no haver complert amb les seves obligacions en el marc de la Convenció Europea sobre Canvi Climàtic.

En aquest webinar s’emmarcarà el dret a un medi ambient saludable com a Dret Humà, s’analitzarà la sentència del TEDH i quines implicacions pot tenir pels països membres del Consell d’Europa i es tractarà la responsabilitat penal dels Estats en relació a la preservació del medi ambient.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

La benvinguda i la presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa i de l'Excm. Sr. Jesús M. Sánchez, president de la comissió de Drets Humans d'aquest Consell i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Modera la Sra. Erika Torregrossa copresidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones de l'ICA Barcelona i presidenta de la Sección de Derechos Humanos del ICA Madrid.

Ponents:

 • Sr. Joaquín Nieto, vicepresident d’APDE i de SEOBirdLife, (Introducció al dret al medi ambient com a Dret humà)
 • Sr. Jordi Jaria, professor agregat Serra Húnter de Dret constitucional i ambiental de la URV (anàlisi de la sentència i implicacions)
 • Sra. Judit Gené, advocada penalista experta en dret mediambiental, (la responsabilitat penal de l’Estat en relació a la preservació del medi ambient)

Clausura Sr. Carles McCragh, coordinador de la comissió de Drets Humans d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 28 de maig de 2024

Hora: 16 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït

Programa a 13.5.2024.pdfPrograma a 13.5.2024.pdf

El maig de 2023 es va aprovar definitivament la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, la primera de l'Estat des de la promulgació de la Constitució. Va entrar en vigor el 26 de maig de l'any passat i va comportar una sèrie de canvis que afecten tant les persones llogateres com les propietàries. Organitzem aquesta formació per a que, després d’un any després de la seva aprovació, s’analitzi la situació actual de la llei d’habitatge a Catalunya, així com posar de relleu una de les seves novetats, que és l'índex que regula els preus dels lloguers, que ha entrat en vigor el 16 de març de 2024, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Durant la jornada tindrem l’oportunitat de tractar:

 • Contenció rendes. Zones tensionades. Índex. Renda i actualització.
 • Ocupació delinqüencial. Solucions pràctiques davant de la problemàtica actual.
 • Requisits de procedibilitat amb caràcter previ a la interposició de la demanda. Procés intermediació. Vulnerabilitat econòmica.
 • Qüestions pràctiques en matèria processal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 22 de maig de 2024

Hora: 10 a 18.30 hores

Format: Presencial

Lloc: Presencial al Museu Episcopal de Vic

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb la cola·laboració de:

Aquest webinar tractarà sobre les possibilitats i condicions de que disposen  les persones recloses en centres penitenciaris de poder realitzar un treball remunerat dins del mateix centre penitenciari, abordar el règim jurídic així com les qüestions pràctiques que això suposa.

La benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

Modera l’Excma. Sra. Estela Martín Urbano, vicepresidenta de la subcomissió de penitenciari d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

Ponents:

 • Sr. David Font, director del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del Departament de Justícia
 • Sr. Xavier Gonzalez de Rivera, Magistrat del Jutjat Social núm. 3  de Barcelona

Clausura la presidenta de la subcomissió de penitenciari d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, l’Excma. Sra. Eulàlia Barros Navinés.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 21 de maig de 2024

Hora: 16 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït

Aquest webinar es centrarà en explicar el Protocol de classificació inicial en medi obert (CIMO) amb la finalitat de facilitar que les persones internes en centres penitenciaris que en poden tenir dret puguin entrar en aquest programa amb l’objectiu d’afavorir la continuïtat del procés d’integració social d’aquelles persones que han estabilitzat la seva vida després del delicte. En aquest webinar s’explicarà a qui es pot aplicar aquestes mesures, quins són els criteris d’admissió i d’exclusió.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

La benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

Modera l’Excma. Sra. Eulàlia Barros Navinés, presidenta de la subcomissió de penitenciari d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

Ponents:

 • Sra. Rosa Maria Martínez Casado, Cap de Servei de Medi Obert- Cap del servei de medi obert i serveis socials. Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat Direcció General d’afers penitenciaris
 • Sra. Paola Berta, advocada membre de la Subcomissió de dret penitenciari del CICAC

Clausura la vicepresidenta de la subcomissió de penitenciari d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, l’Excma. Sra. Estela Martín Urbano.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 14 de maig de 2024

Hora: 16 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït

La comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza, la conferència que tindrà lloc el dilluns 6 de maig de 2024 a partir de les 17 hores, presencial a la sala d’actes del Col·legi. També es podrà seguir en línia (en directe o en diferit) a través de la plataforma digital ZOOM.

La conferència serà impartida pel Sr. Joan Domingo Cortada, subdirector provincial de jubilació, supervivència i control de pensions de l’INSS.

Atesa la situació actual en què es troben els advocats/des amb motiu de la possible passarel·la al RETA i la controvèrsia que hi ha actualment amb les mutualitats alternatives, des de la Comissió s’ha considerat d’interès organitzar aquesta sessió amb l’objecte de donar a conèixer els aspectes relatius a la prestació de jubilació al RETA (anys cotitzats, carències, imports…), així com la resta de possibles prestacions (IT, invalidesa, viudetat, orfandat…). Per tal que tothom disposi de la informació dels diferents sistemes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 6 de maig de 2024

Hora: 17 hores

Format: Línia:

Preu:

 • Persones col·legiades a l’ICA Lleida: Gratuït
 • Altres professionals: 10€

--------------------------------------------------------------------------------------------------

S’emetrà certificat de la formació, sempre a petició expressa de la persona interessada. En aquest cas caldrà que signeu a l’inici i al final de la conferència. En cas de seguir-la en línia (heu de tenir la càmera oberta durant tota la sessió i en finalitzar heu d’enviar un xat sol·licitant l’expedició del certificat).

Preu certificat: 15 € (un cop emès el certifcat es farà el càrrec al compte que consta a la vostra fitxa col·legial)

Us informem durem a terme la presentació de l’entitat Cercles.Cat del Departament de Justícia en línia a càrrec d’Eva Ortiz, gestora de la difusió i capacitació del voluntariat de Cercles.cat.

Homologació: Aquesta sessió formativa està homologada amb dues hores de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercles de Suport i Responsabilitat – Cercles.cat és un programa impulsat gràcies a la col·laboració del Departament de Justícia, i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, que té com a objectiu proporcionar suport i supervisió per a la integració social i per prevenir la reincidència de les persones en règim obert i en llibertat condicional.

És un model d’intervenció en medi obert, basat en la justícia restaurativa, que té com objectiu reduir el risc de reincidència sexual futura a través de la reintegració social de les persones que han comès delictes sexuals, mitjançant el suport social i la participació comunitària.

Un dels elements més importants del programa és la participació de persones voluntàries que ofereixen suport a la persona que va cometre el delicte sexual i que compten amb la coordinació i l’assessorament constant d’un professional.

El programa que fins fa uns mesos només funcionava als centres penitenciaris de la demarcació de Barcelona, aquest 2024 s’està posant en marxa també a la resta de centres de Catalunya.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 26 d’abril de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Més informació sobre Cercles.Cat

Inscripció gratuïta: Per poder inscriure’s, heu de clicar el botó, Inscriure’m i obviar el missatge automàtic de formació de pagament. Rebrem la vostra inscripció i procedirem a la validació de forma gratuïta.

Programa a 08.04.2024.pdfPrograma a 08.04.2024.pdf

Us informem que aquest Consell de l’Advocacia Catalana ofereix del 15 d'abril al 21 de juny de 2024, el Curs pràctic sobre “BARNAHUS” Protecció i atenció integral als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals amb una durada total de 35 hores, distribuïdes en 23 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 12 hores de sessions pràctiques (de tres hores cadascuna).

El present curs te com a objectiu Informar i formar a l’advocacia catalana sobre el model BARNAHUS, projecte de la unitat integrada d'atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual, desenvolupat per un equip pluridisciplinari format en l'atenció a nens, nenes i adolescents de 0 a 18 anys que han patit violència sexual, i està especialment adreçat  a advocats i advocades que es dediquin a l’atenció a les víctimes d’abusos sexuals,  i a advocats i advocades adscrits al torn d’ofici, en les especialitats de Penal,  de menors i violència de gènere.

El curs té una durada total de 35 hores, distribuïdes en 23 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 12 hores de sessions pràctiques (de tres hores cadascuna).

Us informem que aquest curs està subvencionat al 100% pel fons Next Generation EU, mitjançat  el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (en endavant, CONFORCAT), el qual té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en l'àmbit de Catalunya.

Aquesta formació s’ofereix íntegrament en format TELEFORMACIÓ, mitjançant la plataforma formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, per accedir als vídeos dels ponents, als materials didàctics, sessions pràctiques, tutoritzacions i activitats d’avaluació.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: Del 15 d'abril de 2024 fins al 21 de juny de 2024

Format: Línia a través de la Plataforma Formativa d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana

Preu: Gratuït.

Places: 50 places. Un cop exhaurides les places,  les persones que NO siguin seleccionades seran informades.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Persones destinatàries: col·legiades i col·legiats, a qualsevol dels 14 Col·legis de l’Advocacia/Advocats de Catalunya.
 • El CICAC es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa formatiu, i/o de suspendre l’acció formativa per manca d’inscripcions.
 • Reservat el dret d’admissió.

Subvencionat per:

La presentació i benvinguda d’aquest webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa i del Sr. Enric Vinaixa Bonet, Secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

La moderació anirà a càrrec de l'Excma. Sra. Estela Martín Urbano, vicepresidenta de la subcomissió d’Estrangeria d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona.

Clausura, l'Excma. Sra. Eulàlia Barros Navinés, presidenta de la subcomissió d’Estrangeria d'aquest Consell i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.

Intervencions:

 • Ramon Lleida Castillo, cap de Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Data: 3 d'abril de 2024

Hora: 16 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït

Programa a 12.03.2024.pdfPrograma a 12.03.2024.pdf

Aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza del 2 d’abril fins al 29 d’abril de 2024 el curs semipresencial sobre Justícia Restaurativa i Mediació a l’àmbit penal.

Aquest curs està homologat amb 35 hores de formació en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya.

El curs té una durada total de 35 hores, distribuïdes en:

 • 10 hores en línia (directe): 5 sessions, de dues hores cadascuna.
 • 9 hores presencials: 3 sessions, de 3 hores cadascuna
 • 16 hores d’estudi i aprenentatge personal.

En relació a les 3 sessions presencials, s’ofereixen les següents seus per dur-les a terme de les quals s'ha d'escollir una opció:

 • (PLACES EXHAURIDES) Seu del Consell de l’Advocacia Catalana (Carrer Roger de Llúria núm. 113, 2a planta de Barcelona)
 • Seu ICA-Figueres-Alt Empordà (Carrer Llers 13 de Figueres)
 • Seu ICA Reus (Av. de Marià Fortuny, 83 de Reus)
 • Seu ICA Lleida (Plaça Sant Joan nº 6-8, 1er -Lleida)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: Del 2 d'abril al 29 d'abril de 2024

Preu:

 • Persones col·legiades a qualsevol Col·legi d'Advocats de Catalunya: 250€
 • Altres professionals: 300€

Format:

 • Línia
 • Presencial a la seu del CICAC, ICA-Figueres-Alt Empordà, ICA-Lleida i ICA Reus

Un cop rebuda la vostra inscripció rebreu un correu electrònic per indicar la seu escollida per a les sessions presencials.

Al desembre de 2023 el Consell de la UE i el Parlament Europeu van arribar a un acord en els elements bàsics de les mesures que reformaran el sistema europeu de migració i asil de la UE. Aquest pacte va ser una proposta legislativa que la Comissió va realitzar amb l’objectiu d’aportar noves solucions jurídiques i polítiques per afrontar les necessitats i desafiaments que plantegen els fluxos migratòria a Europa.

Tot i que la societat civil de la UE ha celebrat algunes de les mesures previstes en el pacte, aquest també ha estat criticat ja que es considera que no ha posat solució a les problemàtiques existents del sistema, i que aquest es centra en gran mesura en qüestions de retorn, control i externalització de fronteres.

En aquest webinar s’analitzaran aquestes mesures proposades que encara han de ser finalment aprovades en la seu del Parlament Europeu i del Consell de la UE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

La presentació d’aquest webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi d’Advocades i Advocats de Tortosa i de l’Excma. Sra. Estela Martín, vicepresidenta de la subcomissió d’Estrangeria d'aquest Consell i degana del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

La moderació anirà a càrrec de del Sr. Carles McCragh, coordinador de la comissió de Drets Humans d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana.

Intervencions:

 • Sr. Jordi Solé, eurodiputat del grup Verds/ALE per Esquerra Republicana, membre del Subcomitè de treball del Parlament Europeu en DDHH.
 • Sra. Patrícia Fernández, advocada de la ONG Coordinadora Barrios

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 20 de febrer de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Us informem que la comissió de Formació del Col·legi de l'Advocacia de Lleida organitza, la conferència sota el títol Aspectes substantius i processals de la Llei 12/2023 de l'habitatge impartida per la Sra. Cristina Vallejo Ros, advocada experta en Dret civil i mercantil, membre de la comissió de Formació del Consell de l'Advocacia Catalana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 8 de febrer de 2024

Hora: 16.30 hores

Format: Línia

Preu:

 • Persones col·legiades a l'ICA Lleida: Gratuït
 • Altres professionals: 10€

--------------------------------------------------------------------------------------------------

S’emetrà certificat de la formació, sempre a petició expressa de la persona interessada. En cas de seguir-la en línia (heu de tenir la càmera oberta durant tota la sessió i en finalitzar heu d’enviar un xat sol·licitat l’expedició del certificat on hi consti: nom i cognoms, DNI i Col·legi).

Preu certificat: 15 €

Finalitzem aquest cicle de WbinCICAC amb la celebració d'aquest quart on tractarem:

a) Modificacions en relació a les costes processals a càrre de l'Il·ltre. Sra. Mònica Torrell Massó. Lletrada Administració de Justícia. Jutjat 1a instància núm.4 de Reus

b) Jura de comptes. Importància del contracte d’encàrrec de prestació de serveis jurídics amb l'Il·ltre. Sr. Frederic Munné i Catarina. Advocat i Doctor en Dret. President del TAB. Diputat de la Junta de Govern de l’ICAB.

c) Jura de comptes. Control judicial de clàusules abusives els contractes d’encàrrec de prestació de serveis jurídics comptarem amb la presència de l'Il·ltre. Sr. Ignasi Fernández de Senespleda. Magistrat. Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona.

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Carmen Oriol Fita, presidenta de la comissió de Formació d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 6 de febrer de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Continuem amb el tercer dels quatre que anirà a càrrec dels ponents, professor Guillermo Ormazabal Sánchez, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Girona i de la Sra. Cristina Vallejo. Advocada experta en Dret Civil i Mercantil on parlaran sobre Judici Testimoni i Altres reformes processals previstes en el RDL 6/2023, respectivament.

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Maria Hilari, presidenta de la comissió d’ADR d'aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 30 de gener de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Continuem amb el segon dels quatre que anirà a càrrec dels ponents, Excm. Sr. Jesús Sánchez, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i del Sr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de Dret Processal i director del Departament de Dret de la UPF on parlaran sobre la celebració d’actes processals a través de videoconferència.

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la comissió de Formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 23 de gener de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

Comencem amb el primer dels quatre que anirà a càrrec dels ponents, Dora Tellado i Joaquín Delgado on parlaran sobre l'expedient judicial electrònic, carpeta digital, dades obertes. Implementació a Catalunya i la Introducció d'IA al procediment judicial, respectivament.

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La moderació anirà a càrrec de l’Il·ltre. Sr. Jaime Lapaz, membre de la comissió de Noves Tecnologies d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i diputat de Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 16 de gener de 2024

Format: Línia

Preu: Gratuït

El dia 12 de desembre de 2023 en horari de 16 a 18.30 hores tindrà lloc el Webinar de clausura del Programa In-Mediació 2023 sota el títol: El dret Col·laboratiu: Un nou ADR útil per a l'advocacia, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport del Departament de Justícia, Drets i Memòria, de la Generalitat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 12 de desembre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Homologació: Aquesta formació està homologada amb dues hores i mitja de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya.

Nota informativa:

 • Visualització en directe: Per poder sol·licitar el certificat de dues hores i mitja de formació en Mediació s’ha d’enviar un correu amb el vostre nom i cognoms a comunicacions@cicac.cat i comprovarem la vostra assistència en directe
 • Visualització en diferit: Per poder sol·licitar el certificat de dues hores de formació en Mediació és obligatori la seva visualització mitjançant la nostra Plataforma Formativa

Informe global sobre tràfic de persones de 2022 que publica la L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) emfatitza la relació entre el tràfic de persones i els conflictes armats.

L’informe estableix que és en el context de conflictes armats on s’accentua aquesta pràctica per part sobretot de grups armats partícips del conflicte amb la finalitat de finançar l’activitat armada, però també per part de grups de crim organitzat.

El tràfic de persones és una de les activitats criminals més present a escala internacional, i que més beneficis aporta. És per això que combatre aquest tipus d’activitat és un desafiament important per molts col·lectius professionals entre ells l’advocacia, que té com una de les seves funcions la de detectar i defensar les víctimes d’aquest delicte.

En aquest webinar abordarem com les entitats especialitzades amb tràfic de persones atenen a possibles víctimes en frontera així com la seva experiència sobre el dispositiu que es va organitzar per l’arribada de persones que fugien del conflicte a Ucraïna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

La benvinguda i presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus i de l’Excma. Sra. Estela Martín Urbano, vicepresidenta de la Subcomissió d’Estrangeria d'aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

La moderació anirà a càrrec de David Querol, membre de la Subcomissió d’Estrangeria del Consell de l’Advocacia Catalana i president de la Comissió de DPI i DDHH del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

Persones que intervenen:

 • Eva Menéndez, jurista d’ACNUR i referent de gènere a l’entitat.
 • Laura Castro, servei jurídic de SICAR entitat que es dedica a atendre víctimes de tràfic de persones.
 • Sergent Luis Moreno, cap de la Unitat central de Tràfic d'Éssers Humans de MMEE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 30 de novembre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

En commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones 25N, celebrem aquest webinar que abordarà la violència sexual en menors.

Els darrers anys s’ha viscut un augment d’agressions sexuals comeses per menors. Aquest webinar tractarà el fenomen tant des del punt de vista de les seves causes socials com des de la perspectiva dels operadors jurídics i forces i cossos de seguretat.

La presentació i benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

La moderació anirà a càrrec de  l’Excma. Sra. Esther López, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i presidenta de la comissió de Violència Masclista d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

La clausura anirà a càrrec de i l’Excma. Sra. Maria Antònia Martí, presidenta de la comissió d’Igualtat d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

Persones que intervenen:

 • Marina Subirats, sociòloga - Perspectiva sociològica del fenomen.
 • Montserrat Escudé, inspectora de MMEE- Dades d’agressions sexuals perpetrades per menors a Catalunya.
 • Mº Jose Osuna, fiscal en cap de Tarragona- Aborda el tema de la víctima menor i Barnahus.
 • Rosa Maria San Gabriel, Jutgessa de menors de Sabadell  - Aborda el tema del menor agressor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 22 de novembre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Programa a 24.10.2023.pdfPrograma a 24.10.2023.pdf

Data: 25 d'octubre de 2023

Format:

 • Presencial a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró (Places limitades. S’assignaran per ordre d’inscripció)

Horari: 10 a 19.30 hores

Dirigit: Persones llicenciades en Dret i a tota l’Advocacia Catalana

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el patrocini de:

 

Programa a 9.1.2024.pdfPrograma a 9.1.2024.pdf

El Consell de l’Advocacia Catalana organitza el Curs de Mediació 2023-2024 del 21 d'octubre de 2023 fins al 17 de juny de 2024

L’objectiu d’aquest curs és formar professionals en els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador civil i familiar.

Us informem dels  requisits que exigeix la normativa per a la inscripció als registres de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Per tal d’obtenir el certificat habilitador cal complir el 80% d’assistència a tot el curs, seguir l’avaluació contínua i presentar una activitat avaluadora final.

Amb l’obtenció del certificat del curs es compleix el requisit de formació que determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació. Per tant, aquest curs, habilitarà per inscriure’s al Registre de mediadors familiars.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalitat:

En línia:

Mitjançant la plataforma digital ZOOM i la nostra Plataforma Formativa

Presencial:

Hi ha sessions programades en format presencial amb assistència obligatòria durant tot el curs.

Videoconferència:

 • Amb l’objectiu de confirmar les assistències, és OBLIGATORI que us connecteu a les sessions en DIRECTE (amb càmera i micròfon).
 • En cas que en alguna sessió no pugueu connectar-vos hi haurà la possibilitat de visualitzar-la en diferit, prèvia justificació, mitjançant correu electrònic adreçat a formacio@cicac.cat.
 • Per defecte, si utilitzeu una tauleta, smartphone o ordinador portàtil hauríeu de tenir incorporat tant la càmera com el micròfon. En cas d’utilitzar un ordinador de taula s’hauria de connectar una càmera i un micròfon extern.
 • És requisit que, durant la sessió formativa, l’alumnat tingui activada la seva càmera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisits:

Per poder inscriure’s en l’itinerari de la part de mediació civil (curs d’adaptació), cal haver cursat amb anterioritat la part general.

Per poder inscriure’s només en l’itinerari de la part general, cal haver cursat amb anterioritat la part de mediació civil o la part de mediació familiar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preu:

Itinerari 1. Curs de Mediació complet (general + familiar + civil): 1.900 €

Itinerari 2. Curs de Mediació familiar (general + familiar): 1.450 €

Itinerari 3. Curs de Mediació civil (general + civil): 1.450 €

Itinerari 4. Curs de Mediació civil: 850 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preinscripció:

Període de preinscripció: del 13 de juliol al 15 d’octubre de 2023.

Import de la preinscripció: 150 €

Per poder inscriure’s al Curs de Mediació 2023-2024, cal formalitzar la preinscripció enviant la Butlleta de preinscripció. Cal emplenar-la degudament i enviar-la per e-mail a formacio@cicac.cat , juntament amb el justificant bancari del pagament de la preinscripció.

El pagament s’ha de realitzar al següent compte corrent: IBAN: ES45 3183 0803 1620 0118 7927, amb el concepte “PREINSCRIPCIÓ MEDIACIÓ + nom i cognoms de la persona inscrita.

Una persona es considerarà preinscrita en el moment en què el CICAC hagi rebut per e-mail (formacio@cicac.cat) la butlleta de preinscripció degudament emplenada, acompanyada del justificant bancari de pagament.

La Secretaria de  Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana, conscients de l’impacte de la digitalització en el procediment judicial, de forma són moltes les actuacions i diligències d’investigació que es conserven en format digital i amb la finalitat de facilitar el dret de defensa de les persones internes en centres penitenciaris, han  treballat  per fer efectiva la possibilitat que els advocats i advocades puguin visitar als seus clients interns en centres penitenciaris, accedint als locutoris amb l’ordinador portàtil professional.

En el marc del webinar s’explicaran la data i els detalls de la posada en funcionament d’aquest accés.

Per altra part, també s’informarà del programa de classificació inicial en medi obert (CIMO),amb la finalitat de facilitar que les persones que en poden tenir dret puguin entrar en aquest programa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Presenten:

 • Excma. Sra. Encarna Orduna Pardo, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus
 • Sr. Amand Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima

Amb les intervencions de:

 • Sr. Carlos España Morquecho, coordinador de seguretat interior de l’ARIP
 • Sra. Rosa Maria Martínez Casado, cap de Servei de Medi Obert
 • Sr. Carles Martínez Miron, president de la comissió de Dret Penitenciari de l’ICA Barcelona

Modera, l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la comissió de Penitenciari d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell i la clausura anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Estela Martín, vicepresidenta de la comissió de Penitenciari d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 4 d’octubre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

BOE-A-2023-15135, Real Decreto-ley 5-2023, de 28 de junio,.pdfBOE-A-2023-15135, Real Decreto-ley 5-2023, de 28 de junio,.pdf

El Reial Decret Llei 5/2023 publicat al BOE núm. 154 del dia 29 de juny de 2023 recull la suspensió de vistes i procediments per malaltia de les persones professionals de l'advocacia o dels seus familiars propers, i també per naixement i cura de menors.

En el títol VII del llibre cinquè inclou diverses mesures de caràcter processal i modifica la normativa reguladora del procés en els diferents ordres jurisdiccionals, una sèrie de mesures “que permeten una major conciliació de la vida personal i familiar amb l'exercici professional de les persones professionals de l'advocacia, la procura i els graduats i les graduades davant dels tribunals de justícia” recollint així algunes de les demandes històriques de conciliació reclamades per l'Advocacia.

En aquest webinar analitzarem quines són les mesures es contemplen en l’àmbit penal, en l’àmbit civil i en l’àmbit social i quines accions s’han d’emprendre per a la seva efectiva implementació.

La presentació i benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus  i l’Excma. Sra. Maria Antònia Martí, presidenta de la comissió d’Igualtat d'aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

La moderació a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Martínez degà de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers-Vallès Oriental i president de la comissió de Noves Tecnologies d'aquest Consell i la clausura anirà a càrrec de  l’Excma. Sra. Esther López, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i presidenta de la comissió de Violència Masclista d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana.

Ponents:

 • Excma. Sra. Marga Cerro, degana del Col·legi d'Advocats de Talavera de la Reina, consellera i presidenta de la Comissió d'Igualtat del Consell General de l'Advocacia Espanyola
 • Excma. Sra. Lourdes Carballo, degana del Col·legi d’Advocats de Vigo
 • Sra. Mª Auxiliadora Borja , advocada experta laboralista, degana emèrita del Col·legi d’Advocats de València

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 27 de setembre de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Programa 17.7.2023.pdfPrograma 17.7.2023.pdf

Fa més de quaranta anys que el Consell de l’Advocacia Catalana aposta fermament per una formació continuada de qualitat, amb l’objectiu d’actualitzar i complementar els coneixements adquirits pels professionals del Dret durant la seva etapa de formació inicial.

El curs té una durada total de 6 hores, distribuïdes 4 sessions d’una hora i mitja cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.

Com us hem avançat, el curs s’oferirà íntegrament en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM”, i a través de la nostra Plataforma Formativa per a accedir a les sessions en diferit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 19, 21, 26 i 28 de setembre de 2023

Format: Línia

Horari: 15 hores

Preu:

 • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 80€
 • Altres professionals: 140€

Data: 14 de setembre de 2023

Preu: Gratuït (cliqueu el botó "Inscriure". Ignoreu la frase automàtica, pagament per transferència bancària)

Homologació: Aquest Congrés està homologat amb set hores i mitja de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya. El cost del certificat es de 20€

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el suport de:

Us informem que posem a la seva disposició el pagament del certificat d’hores de formació en mediació corresponent al IV Congrés de Mediació 2023 mitjançant TPV

El dia 22 de juny de 2023 en horari de 12 a 14 hores tindrà lloc el Webinar inaugural del Programa In-Mediació 2023, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport del Departament de Justícia, Drets i Memòria, de la Generalitat.

El Webinar inaugural es desenvoluparà sota el títol: “Analitzem el conflicte per a gestionar-lo millor” i comptarà amb la intervenció d’experts en l’abordatge del conflicte que ens donaran eines per a gestionar-lo de forma exitosa, ja sigui actuant com professionals de l’advocacia o de la mediació

Aquest Webinar serà la primera de les activitats que s’emmarquen dins del Programa In-Mediació 2023. Aquest any el Programa estarà centrat en la formació i va adreçat a totes les persones dedicades a l’advocacia, tenint en compte especialment l’impacte que tindrà la reforma processal i el requisit de procedibilitat respecte als Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC) que introdueix el Projecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia.

Es preveu que aquest Projecte de Llei quedi aprovat abans de finalitzar aquest any 2023, d’aquí la màxima importància de conèixer els canvis que comportarà la seva entrada en vigor.

Les  cinc activitats previstes dins del Programa In-Mediació 2023 són les següents:

 1. El primer Webinar inaugural: “Analitzem el conflicte per a gestionar-lo millor” del dia 22 de juny
 2. Sessions formatives/informatives presencials en cada un dels 14 Col·legis de l’Advocacia Catalana per analitzar, amb diferents operadors jurídics, el contingut del Projecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia i les conseqüències que pot tenir en l’exercici de l’advocacia i en la pràctica de la mediació.
 3. El IV Congrés de Mediació i ADR del Consell de l’Advocacia Catalana que tindrà lloc a Manresa el dia 14 de setembre per aprofundir en la mecànica d’aplicació dels diferents mètodes que menciona el Projecte de Llei i compartir diverses experiències pràctiques que s’estan duent a terme a Catalunya.
 4. La FIRA dels ADR a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona el dia 21 de setembre. Aquesta FIRA participativa permetrà compartir el punt de vista de diferents experts sobre els Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies, la seva funcionalitat i la seva utilitat per a l’advocacia i per a les persones mediadores, en un espai obert a tots els professionals.
 5. El Webinar de Clausura del Programa In-Mediació 2023 del 14 de desembre en el que, a més d’abordar una temàtica d’interès per als professionals de l’advocacia en les seves diverses vessants, entre les que es troba la vessant mediadora, es farà un balanç de les cinc activitats realitzades i la seva repercussió a tots els nivells.

Ens podeu seguir a través del web de mediació https://mediacio.cicac.cat/ per conèixer en detall totes les activitats de les que anirem informant ¡

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 22 de juny de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït (cliqueu el botó "Inscriure". Ignoreu la frase automàtica, pagament per transferència bancària)

Homologació: Aquesta formació està homologada amb dues de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya.

L’objectiu d’aquest webinar és la d’analitzar jurídicament tant la finalitat d’aquesta  llei així com les  qüestions més rellevants que aquesta regula. De manera específica s’abordarà les mesures de protecció a l’àmbit de la salut, la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, i aquelles modificacions que ha comportat en l’àmbit civil.

La presentació i benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus  i l’Excma. Sra. Maria Antònia Martí , presidenta de la Comissió d’Igualtat del CICAC i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

La moderació anirà a càrrec de la Sra. Júlia Humet, vocal de la Comissió de Dones de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Mané Fernández Noriega, vicepresident de la FELGTBI
 • Laura González Tejedor, advocada especialitzada en els drets del Col·lectiu LGTBI+
 • Mònica Torrell Massó,  lletrada Administració de Justícia, Jutjat Primera Instància num. 4 de Reus  (Registre Civil)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 14 de juny de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Ens plau informar-vos que la comissió de Tecnologies de l’Advocacia d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana, presidida per l’Excm. Sr. Joan Martínez, ha organitzat un nou webinar sobre la Protecció de dades personals i Ciberatacs.

En aquest webinar es tractarà:

 • La importància de la ciberseguretat
 • Diferències entre ciberatac i ciberdelicte
 • Mesures a adoptar en cas de ciberatac
 • Organismes públic que poden donar recolzament a la empreses en cas de ciberatac

La presentació del wbinCICAC, anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió de Tecnologies per a l’Advocacia d'aquest Consell i degà del Col·legi d¡Advocats de Granollers-Vallès Oriental..

La moderació i la cloenda anirà a càrrec de l’Il·lm. Sr. Jaime Lapaz, membre de la comissió de “Tecnologies per a l’Advocacia” d'aquest Consell i diputat de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell

Tenim el plaer de que hi participin com a ponents:

 • Sra. Ruth Sala. Advocada penalista. Experta en delictes informàtics
 • Sr. Oriol Torruella. Director de l’àrea de GRC de l’Agència de ciberseguretat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 30 de març de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Ens plau informar-vos que s’ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol: "Anàlisi del control de transparència en els contractes de Crèdit Revolving”,  que se celebrarà el dimarts 21 de març de 2023 a partir de les 17 hores

Durant aquest webinar s’analitzarà el control de transparència material en el crèdit revolving, i es comentaran les novetats sobre la sentència del passat 15 de febrer de 2023 sobre aquesta temàtica.

La presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus; i de l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la comissió de Formació d'aquest Consell i degana de l l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

La persona encarregada de moderar i dinamitzar aquesta formació serà l’Excm. Sr. Jesús Sánchez, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Il·lm. Sr. Alberto Mata: Magistrat del Jutjat nº 8 de primera instància de Valladolid
 • Sr. Manuel Jesús Marín López: Catedràtic en Dret Civil per la UCLM i membre del Centre d’Estudis de Consum (CESCO)
 • Sra. Cristina Vallejo: Advocada experta en Dret Civil i Mercantil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 21 de març de 2022

Format: Línia

Preu: Gratuït

En el marc del Cicle de seminaris sobre violència institucional que organitza el CICAC juntament amb l’Associació Irídia pels Drets Humans, la tercera sessió:  “Les claus del nou protocol d'Istanbul”, estarà presentada per l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus i pel  Sr. Carles McCragh, president del Consell Assessor de l’Observatori de Drets de les Persones de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La moderació anirà a càrrec del Sr. Miguel Sànchez, membre de la comissió de Drets Humans d'aquest Consell i president de la comissió de de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

Les persones ponents seran:

 • Pau Pérez Sales, psiquiatra i especialitzat en el Protocol d’Istanbul, assessor de Nacions Unides, entre d'altres.
 • Sara López, advocada del centre SIRA, Centre per a l’atenció multidisciplinar de víctimes de maltractament i tortura.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 15 de març de 2022

Format: Línia

Certificat: Per a l’obtenció del certificat es obligatori la visualització (en directe i/o diferit) dels 3 webinar gratuïts que composen aquest cicle.

Programa en format.pdfPrograma en format.pdf

La Carta Social Europea del Consell d’Europa és un  instrument real de reclamació de drets socials davant els tribunals. La ratificació per part d’Espanya el juliol de 2021 de la versió revisada i també del protocol que permet presentar queixes col·lectives, suposa un avenç per la justiciabilitat dels drets socials davant dels tribunals.

Aquesta formació organitzada per conjuntament per l'Observatori DESC i la Comissió de Drets Humans del CICAC abordarà la temàtica des de la pràctica jurídica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 10 de març de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït