Cursos i WbinCICAC disponibles


  El Consell de l’Advocacia Catalana organitza el Curs de Mediació en Dret Civil privat i Mediació Familiar del 12 de novembre de 2021 al 18 de juny de 2022.

  L’objectiu d’aquest curs és formar professionals en els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador civil i familiar.

  Us informem dels  requisits que exigeix la normativa per a la inscripció als registres de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

  Per tal d’obtenir el certificat habilitador cal complir el 80% d’assistència a tot el curs, seguir l’avaluació contínua i presentar una activitat avaluadora final.

  Amb l’obtenció del certificat del curs es compleix el requisit de formació que determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació. Per tant, aquest curs, un cop sigui homologat, habilitarà per inscriure’s al Registre de mediadors familiars.

  Programa a 30.7.2021.pdfPrograma a 30.7.2021.pdf


  Aquest curs està destinat a l’advocacia i a economistes que volen coneixements sobre dret concursal per capacitar-los per assessorar amb agilitat els seus clients en procediments de segona oportunitat, i actuar com a mediadors concursals i administradors concursals en concursos consecutius en el context del nou Text Refós de la Llei Concursal. També membres de departaments jurídics d’empreses, d’entitats financeres, entitats especialitzades en la gestió d’actius concursals.

  Programa a 30.7.2021.pdfPrograma a 30.7.2021.pdf  Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia del CICAC segueix treballant per apropar les noves tecnologies a l’Advocacia, organitzant un novè WbinCICAC-TECH, el qual porta per títol “BASES DE DADES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL” que tindrà lloc el Dijous, 23 de setembre, de les 18.30h fins a les 20.00h, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  La presentació del webinar, anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

  La moderació anirà a càrrec de l’Excm. Joan Martínez, president de la comissió de Noves Tecnologies del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de Col·legi de l’Advocacia de Granollers-Vallès Oriental.

  En relació a l’equip de persones conferenciants, comptarem amb la participació de:

  • Cristina Retana: Directora d’Innovació i continguts de l’Editorial Wolters Kluwer.
  • Ferran Sala: Director General de l’Editorial V-LEX i expert en Legal Tech

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 23 de setembre de 2021

  Hora: 18.30 hores

  Preu: Gratuït

  Inscripcions gratuïtes, clica aquí.  Aquest curs s’adreça tant a l’advocacia en exercici, com per la resta d’operadors jurídics que sent la necessitat d’actualitzar i ampliar els seus coneixements per especialitzar-se professionalment en els diferents àmbits del Dret civil català (successions, família, patrimonial, etc.), per obtenir la capacitat tècnica per assessorar amb rigor la seva clientela, i actuar amb responsabilitat.


  El curs pretén oferir un estudi complert, ampli i rigorós, des d’un nivell pràctic i actualitzat, aprofundint en la resolució de casos reals.

  L’alumnat obtindrà una formació integral i global.


  La metodologia es basa en l’aprenentatge significatiu, on les persones ponents utilitzaran els coneixements previs de l’alumnat per aprofundir en els conceptes i pràctiques professionals. Durant el curs l’alumnat tindrà accés al material teòric i pràctic pel correcte desenvolupament del programa formatiu, a través de la plataforma virtual del Consell de l’Advocacia Catalana.


  En aquelles sessions en les que el seu objecte així ho permeti es procurarà que el cas pràctic es vagi construint i ampliant de forma successiva al llarg de les diverses ponències que estiguin interrelacionades, als efectes de despertar i potenciar l’habilitat que tot advocat i advocada ha de tenir consistent en relacionar les diferents institucions en dansa, per assolir d’aquesta manera una visió de conjunt de la problemàtica plantejada.


  L’equip de ponents són persones amb un coneixement profund de les institucions objecte de la sessió que imparteixen: advocats/des especialistes en la matèria, magistrats/des, Notaris/es, Registradors/res i professorat universitari.


  Els i les ponents mantindran un contacte amb la direcció del curs als efectes que es respecti l’enfoc eminentment pràctic de les ponències i que, especialment en el cas de ponències interrelacionades, es coordinin els continguts concrets de cadascuna d’elles als efectes d’evitar superposicions o reiteracions innecessàries.

  Programa 26.6.2021.pdfPrograma 26.6.2021.pdf


  L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ofereix el proper 13 de juliol de 2021 a partir de les 18.00 hores, el webinar sota el títol: Tastet Jurídic de Dret Urbanístic. La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu i Casals, degà de l’ICA Vic i moderat per l’Il·lm. Sr. Josep Pou, diputat 1r de la Junta de Govern de l’ICA Vic.

  Pel que fa a les ponents, comptarem amb la presència de:

  • Emilia Vila Albanell. Llicenciada en Dret. Tècniques d’Administració local. Membre de l’Associació de Juristes de l’Administració local.
  • Beatriz Rovira Azorin. Llicenciada en Dret. Tècniques d’Administració local. Membre de l’Associació de Juristes de l’Administració local.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 13 de juliol de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït

  Ens plau anunciar-vos que la  Comissió de Formació del CICAC, a proposta del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, ha organitzat  el proper wbinCICAC que sota el títol  “FISCALITAT ALS PROCEDIMENTS DE FAMILIA. DISSOLUCIÓ DEL PATRIMONI”, se celebrarà el dijous, 08 de juliol de 2021, a les 18:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

  En aquest webinar es facilitaran nocions clares de les repercussions tributàries en les ruptures matrimonials quan hi ha moviments d’immobles.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i Degà de l’ICA Vic, i de l’Excma. Sra. Estela Martín, vicepresidenta de la comissió de Formació i Degana de l’ICA Tarragona.

  La moderació de la presentació anirà a càrrec de la Sra. Ana Casas, presidenta de la Secció de Família de l’ICA Tarragona.

  En relació a l’equip de persones conferenciants, comptarem amb la participació de:

  • Sra. Guadalupe Díaz-Sunico. Advocada especialista en Dret Financer i Tributari Internaciona

  Contingut: Fiscalitat en les ruptures matrimonials. Especial rellevància a moviments patrimonials originats pel pagament de prestació compensatòries i prestació econòmica per raó de la feina. IRPF / ITP / AJD /

  • Sr. Alejandro Ebrat. Advocat especialista en Dret Tributari, herències i testaments

  Contingut: El concepte de comunitat de béns i el d’excés d’adjudicació a efectes civils i fiscals. Les divisions en els divorcis: les liquidacions en règims de guanys i de separació de béns, tributació en TPO / AJD. DGT / jurisprudència i doctrina.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 8 de juliol de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït


  L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida ofereix el proper 8 de juliol de 2021 a partir de les 18.00 hores una Taula Rodona sota el títol: “Desnonament i lloguer social”

  Ponències:

  • Marc jurídic dels desnonaments d’habitatge per impagament de rendes. Novetats introduïdes amb la COVID-19.

  A càrrec del Sr. Juan Vacas Larraz, magistrat del Jutjat de Primera Instància 5 de Lleida


  • Tràmits administratius per a aconseguir un lloguer social.

  A càrrec de la Sra. Marta Aixalà Santillán, advocada de l’Oficina Local d’Habitatge de Lleida (OLH)

  La moderació anirà a càrrec de la Sra. Pilar Sánchez Villuendas, advocada i membre de la Comissió de Formació.

  Segueix la jornada en directe i gratuït mitjançant aquesta Plataforma Formativa.


  L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ofereix el proper 29 de juny de 2021 a partir de les 18.00 hores, el webinar sota el títol: L’Audiència prèvia. La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu i Casals, degà de l’ICA Vic i moderat per l’Il·lm. Sr. Josep Pou, diputat 1r de la Junta de Govern de l’ICA Vic.

  Pel que fa al ponent, comptarem amb la presència de:

  • Sr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Advocat-Economista

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 29 de juny de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït

  El Consell de l’Advocacia Catalana proposa una sessió webinar de debat sobre el Projecte de Llei per a la Igualtat Real i Efectiva de les Persones Trans, amb l’objectiu que s’exposin les diferents visions i valoracions de la norma que ha generat un fort debat en la societat.

  La presentació del webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus i de l’Excma. Sra. Eva Maria Ribó, Consellera del CICAC i degana el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

  La moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Carles McCragh, president de la Comissió de DDHH del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona.

  Comptarem amb la intervenció de les següents persones:

  • Sr. Raúl Puerta Lorenzo, Coordinador de l’Àrea de la Subdirecció General de Derechos LGTBI del Ministeri d’ Igualtat
  • Sra. Tasia Aránguez Sánchez, Professora de Filosofia del Dret en la Universitat de Granada.
  • Sra. Encarna Bodelón, Professora Titular de Filosofia del Dret de la UAB.
  • Sra. Rosa M. Maristany, presidenta de l’entitat activista Trans Baix Power Roses de Sant Feliu de Llobregat.

  Al finalitzar hi haurà un torn de preguntes.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 17 de juny de 2021

  Hora: 17.00 hores

  Preu: Gratuït


  Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia del CICAC segueix treballant per apropar les noves tecnologies a l’Advocacia, organitzant un novè WbinCICAC-TECH, el qual porta per títol “NOVETATS SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES I INVESTIGACIÓ PENAL: LLEI ORGÀNICA 7/21, DE 26 DE MAIG" que tindrà lloc el Dimarts, 15 de juny 2021, de les 18.00h fins a les 19.30h, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  La co-presentació del webinar, anirà a càrrec de:

  - L'Excma. Sra. Maria Pastor, Presidenta de la Comissió de Deontologia del Consell de l’Advocacia Catalana i Degana de l'ICA Mataró

  - La Sra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  La moderació anirà a càrrec de l'Excm. Joan Martínez, president de la Comissió de Noves Tecnologies del Consell de l'Advocacia Catalana i degà de Col·legi de l'Advocacia de Granollers-Vallès Oriental.

  En relació a l'equip de persones conferenciants, comptaríem amb la participació de:

  • Jorge Navarro. Advocat especialista en Dret Penal
  • José Luis Piñar. Delegat de Protecció de Dades del Consejo de la Abogacía Española, i ex director AEPD
  • Raül Blanco Sánchez. Unitat de Ciberseguretat Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Gestió de la seguretat de la Informació dels sistemes d'informació policials Resposta a incidents. Ciberinteligencia.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 15 de juny de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït

  Aquest curs és imminentment pràctic i està adreçat a advocades i advocats especialistes en matèria de FAMÍLIA, que volen assessorar a particulars estrangers que resideixen a Catalunya, o particulars amb nacionalitat espanyola que resideixen en altres països, en aquelles situacions en què intervenen persones o elements internacionals, amb la finalitat d’oferir solucions i dissenyar les estratègies més efectives.


  El dret privat internacional en matèria de família és una realitat que tenim incorporada en les nostres vides, en la qual ens trobem immersos: la globalització i la multiculturalitat.


  Aquesta realitat té repercussions en els procediments judicials, els quals comporten tota una sèrie de relacions jurídiques complexes, ja que despleguen els seus efectes en diversos països d’àmbit europeu i internacional.


  En aquest context s’exigeix als i les professionals del Dret de Família un coneixement actual, complet i rigorós de la normativa jurídica vigent aplicable. És per aquest motiu que cal formar-se contínuament en aquesta disciplina, per, així, poder exercir i assessorar amb totes les garanties a la nostra clientela i tenir més opcions d'èxit en els assumptes en què s’hagi d'intervenir com a jurista.


  La perfecta combinació de la teoria i la pràctica de la mà dels professionals en matèria de família més prestigiosos, us faran conèixer i dominar tots els secrets processals i tècnics, així com les darreres tendències jurisprudencials, alhora de perfeccionar totes aquelles eines imprescindibles per a un correcte exercici professional des del principi fins al final dels procediments més freqüents.

  Es tractaran qüestions com el Matrimoni, les parelles de fet, l’Exequàtur, el Reconeixement de sentències de divorcis pronunciats a l’estranger, els Divorcis Internacionals, la separació judicial internacional i nul·litat matrimonial internacional, la Reclamació transfronterera de pensions d'aliments, el Dret transfronterer de visites, la Sostracció internacional de menors, la Cooperació internacional en matèria de restitució de menors, l’Execució de les resolucions que acorden la restitució d'un menor, les Notificacions transfrontereres, comissions rogatòries, i la pràctica de prova transfronterera, etc...


  El curs té una durada total de 10 hores, distribuïdes en 8 hores teòriques (de dues hores cadascuna), més 2 hores de sessió pràctica.

  Aquesta formació s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a través de la plataforma digital ZOOM. Aquest format et permetrà poder seguir les sessions en directe i/o en diferit.

  Si vols formar-te com un/a gran advocat/da de família, aquest curs és l’elecció perfecta!!

  Programa 7.6.2021.pdfPrograma 7.6.2021.pdf

  Ens plau anunciar-vos que la comissió de Formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, a proposta del Col·legi de l’Advocacia de Manresa, ha organitzat  el proper WbinCICAC, que sota el títol  PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “FURTS, ROBATORIS I DEFRAUDACIONS” (AMB REFERÈNCIA AL RD LLEI 1/2021), se celebrarà el dijous, 10 de juny de 2021, a les 18:30 hores, mitjançant la plataforma ZOOM, així com presencial en la sala d’actes de l’ICA MANRESA (prèvia inscripció).

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president de la Comissió de formació del Consell de l’Advocacia Catalana i Degà de l’ICA Vic, i de l’Excm. Sr. David Casellas, president de la Comissió de la CRAJ i Degà de l’ICA Manresa.

  La moderació de la presentació anirà a càrrec de l’Il·lma. Sra. Mercè Torras, membre de la Comissió de Formació del CICAC i Diputada Junta de l’ICA Manresa.

  El format d’aquest webinar serà l’entrevista:

  • Entrevistador: Sr. Jesus Alonso Burgos. Advocat de l’ICA Manresa.

  • Entrevistat: Il·lm. Sr. José Manuel del Amo Sánchez. Magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona. Secció 6a Penal.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 10 de juny de 2021

  Hora: 18.30 hores

  Preu: Gratuït

  Inscripcions en línia, clica aquí


  l desenvolupament de la Intel·ligència Artificial  (IA) és una realitat a la societat actual.

  La UE està treballant en la regulació dels sistemes basats en IA amb la finalitat de que es respectin els drets de les persones, s’erradiqui el risc de discriminacions i es guanyi confiança en l’ús d’aquestes tecnologies que es presenten fonamentals pel desenvolupament econòmic del S. XXI. A nivell de l’Estat espanyol persones expertes en la matèria sol·liciten una moratòria en l’aplicació de sistemes de reconeixement facial basats en IA, per evitar que aquesta aplicació comporti vulneració del dret a la intimitat, entre d’altres drets humans.

  En aquest seminari abordarem quins plantejaments es fan sobre aquest tema per part del de les institucions europees així com també com s’estan usant algoritmes en la presa de decisions administratives i quines oportunitats i riscos aquest fet comporta.

  La presentació del webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus i el Sr. Jaume Antich, Secretari General del Col·legi d’Advocats Penal Internacional.

  La moderació la realitzarà la Sra. Karma Peiró, periodista especialitzada en TICs.

  Comptarem amb la intervenció de les següents persones:

  • Sra. Carina Lopes, Directora del Digital Future Society Think Tank.
  • Sr. Agustí Cerrillo, Catedràtic de Dret Administratiu de la UOC.
  • Sr. Ulises Cortés, Professor d’Intel·ligència Artificial de la UPC.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 10 de juny de 2021

  Hora: 16.00 hores

  Preu: Gratuït

  Inscripcions, clica aquí

  La modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, estableix l’atenció lletrada a les víctimes d’aquesta violència des del moment de interposar la denúncia. L’àmbit subjectiu s’amplia per donar cobertura a les víctimes, més enllà de la violència de gènere.

  En aquesta sessió formativa analitzarem les modificacions que aquesta normativa implica, des de l’anàlisi de l’àmbit subjectiu, fins a quins delictes poden ser objecte de tenir aquesta consideració, les obligacions derivades de l’Estatut de la Víctima, regulat per la Llei  4/2015, de 27 d’ abril, i el protocol elaborat en el Consell de l’Advocacia Catalana per donar cobertura a l’obligació de prestar assistència immediata a les víctimes.

  La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell i presidenta de la Comissió de Violència Masclista  i Igualtat del Consell.

  La moderació de les intervencions aniran a càrrec de l’Il·lma. Sra. Mireia Pardell, membre de la Junta de Govern de l’ICALL i membre de la Comissió de VM i Igualtat del Consell.

  Ponents:

  • Natividad Veraguas. Experta en violències masclistes i directira de Dones amb Empenta, entitat que gestiona serveis de la xarxa d´atenció a les violències masclistes. 
  • Marina Roig. Advocada penalista. Anàlisi dels delictes que poden tenir la consideració de violència masclista.
  • Joan Ramon Puig. Degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres, president de la Comissió del TOAD del CICAC. Obligacions  derivades de la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima i Protocol del Consell de l’Advocacia Catalana  per garantir l’assistència a les víctimes de violència masclista.

  Al finalitzar les ponències hi haurà sessió de preguntes.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 8 de juny de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït


  Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana segueix treballant per apropar les noves tecnologies a l’Advocacia, organitzant un vuitè WbinCICAC-TECH, el qual porta per títol Els 7 errors més comuns que hauríem d’evitar per comunicar correctament en línea”, i que se celebrarà el Dijous, 3 de juny 2021, de les 18.00h fins a les 19.30h, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  En aquest wbinCICAC-TECH, analitzarem tots aquells elements que són indispensables en una vídeo call per influir de forma efectiva en els nostres interlocutors/es.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec del’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l'ICAReus, i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la Comissió de Tecnologies a l’Advocacia d'aquest Consell i degà de l‘ICAGranollers-Vallès Oriental.

  La moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Il·lma. Sra. Elisabet Planas, diputada de Junta de l’ICATerrassa i membre de la Comissió de Tecnologies a l’Advocacia d'aquest Consell.

  Pel que fa a la persona conferenciant, anirà a càrrec de l’expert en comunicació, David Espinós.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 3 de juny de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït


  Ens plau anunciar-vos que la  comissió de Formació d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana, a proposta del Col·legi de l’Advocacia de Granollers-Vallès Oriental, ha organitzat  el proper WbinCICAC, que sota el títol  “10 QÜESTIONS CLAUS PER FER-TE AMB LA PERICIAL PSICOLÒGICA EN PROCESSOS DE FAMÍLIA”, se celebrarà el dijous, 27 de maig de 2021, a les 18:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i Degà de l’ICAVic, i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, degà de l’ICAGranollers-Vallès Oriental.

  La introducció i la dinamització de la ponència anirà a càrrec de l’Il·lma. Sra. Mª Carmen Martínez Hinarejos, membre de la Comissió de Formació del CICAC i diputada de la Junta de Govern de l’ICAGranollers-Vallès Oriental

  Persones Conferenciants:

  • Dr. Xavier Abel Lluch: Magistrat i Doctor en Dret per la UB

  Contingut: Quins aspectes de la prova pericial prenen major rellevància en la seva valoració? Els jutges prefereixen els perits de designa judicial als perits de designa privada?

  • Dra. Mila Arch Marín: Psicòloga Forense i Doctora en Psicologia per la UB.

  Contingut: Qüestions claus de l’informe psicosocial de menors (infants i adolescents)? ¿Es pot aconseguir un informe psicosocial favorable a el pare o la mare?

  • Sra. Mercè Mira: Presidenta SCAF.

  Contingut: Com cal provar una determinada qüestió tècnica? Quins aspectes de la pericial s’han de considerar per treure el màxim rendiment en la defensa? Sobre quins aspectes s’hauria de preguntar al pèrit en un judici oral per fer-la favorable als interessos del nostre client? Com impugnar un informe psicosocial desfavorable?

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 27 de maig de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït


  Aquest és un curs pràctic per advocades i advocats en el que s’explicaran els diferents mecanismes i vies de protecció de drets a nivell internacional als que es pot accedir  des de l’exercici de la pràctica professional, quins requisits són necessaris, quan  aquests mecanismes són excloents o complementaris.

  El curs aborda des d’una vessant pràctica els procediments necessaris per la presentació de demandes davant de diferents tribunals internacionals així com la utilització d’altres mecanismes internacionals de protecció de drets,

  El curs té una durada total de 18 hores, distribuïdes en 9 sessions de 2 hores de durada c/u.

  Aquest curs s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a través de la plataforma digital ZOOM  L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ofereix el proper 25 de maig de 2021 a partir de les 17.00 hores, el webinar sota el títol: Responsabilitat Patrimonial de l’Administració. La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu i Casals, degà de l’ICA Vic i moderat per l’Il·lm. Sr. Josep Pou, diputat 1r de la Junta de Govern de l’ICA Vic.

  Pel que fa a la ponent, comptarem amb la presència de:

  • Excma. Sra. Montserrat Raga Magistrada-jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 25 de maig de 2021

  Hora: 17.00 hores

  Preu: Gratuït

  Organitzat pel Ministeri de Justícia i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida

  Divendres, 21 de maig de 2021, a les 12.30 hores

  Taula rodona:

  • Juan Carlos Campo Moreno, ministre de Justícia
  • Jordi Albareda Cañadell, degà Col·legi de l’Advocacia de Lleida
  • Jesús Maria Barrientos Pacho, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

  Ens plau anunciar-vos que la  Comissió de Formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, a proposta del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, ha organitzat  el proper WbinCICAC, que sota el títol  “LA TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA DE LA JUSTÍCIA”, se celebrarà el dijous, 20 de maig de 2021, a les 18:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president de la Comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i Degà de l’ICAVic, i de l’Excma. Sra. Estela Martín, vicepresidenta de la Comissió de Formació i  degana de l’ ICATarragona.

  La introducció i la dinamització de la ponència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de les Tecnologies per a l’Advocacia del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’ICAGranollers-Vallès Oriental.

  En relació a la persona conferenciant:

  • Il·lm. Sr. Joaquin Delgado: Magistrat de la Audiencia Nacional.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 20 de maig de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït
  Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia del CICAC segueix treballant per apropar les noves tecnologies a l’Advocacia, organitzant un setè WbinCICAC-TECH, el qual porta per títol “consells bàsics: CIBERSEGURETAT I SECRET PROFESSIONAL ” que tindrà lloc el Dijous, 06 de maig 2021, de les 18.00h fins a les 19.30h, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encara Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió de Tecnologies a l’Advocacia d'aquest Consell i degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

  La moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Il·lm. Sr. Pere Rius, diputat de Junta de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic i membre de la comissió de Tecnologies a l’Advocacia del CICAC.

  Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents:

  • Sra. Rosa Díaz. Directora de INCIBE
  • Sr. Oriol Torroella. Director ACC
  • Sr. Carles Basteiro. Advocat i Auditor

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 6 de maig de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït


  Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia del CICAC segueix treballant per apropar les noves tecnologies a l’Advocacia, organitzant un sisè WbinCICAC-TECH, el qual porta per títol “PROTECCIÓ DE DADES PER A DESPATXOS PROFESSIONALS” que tindrà lloc el Dijous, 29 d’abril 2021, de les 18.00h fins a les 19.30h, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  En aquest WbinCICAC  es repassaran les línees bàsiques que es van tractar durant el curs sobre “Protecció de dades” que vàrem organitzar el passat mes de març.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió de Tecnologies a l’advocacia d’aquest Consell i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

  La moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Il·lm. Sr. Jaime Lapaz, diputat de Junta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell i membre de la comissió de Tecnologies a l’Advocacia del CICAC.

  Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents:

  1.- Júlia Bacaria.

  És advocada de l’ICAB i CEO d’un despatx especialitzat en Legaldata

  2.- Eduard Blasi

  És Vicepresident de APEP (Asociación Professional Española de Privacidad) --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 29 d'abril de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït


  En aquest webinar tractarem diferents qüestions d’actualitat relacionades amb l’àmbit de la migració i l’asil que afecten l’actuació lletrada en l’àmbit del dret d’estrangeria i protecció dels drets de les persones estrangeres i sol·licitants d’asil o protecció internacional.

  En primer lloc s’abordarà el Nou Pacte d’Immigració acordat recentment per la de la Comissió Europea, les seves possibles repercussions en l’ordenament jurídic espanyol i en l’actuació lletrada en particular i les esmenes que des de les associacions europees d’advocades i advocats s’estan presentant al Pacte.

  També tractarem la Sentència del Tribunal Suprem 3445/2020 de 15 d’octubre relativa a art. 38 de la Llei d’asil 12/2009 que reconeix al les persones potencialment sol·licitants d’asil a demanar a les ambaixades espanyoles el seu trasllat a Espanya fer formalitzar la petició de protecció i els seus efectes.

  La presentació de l’acte anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president de la Comissió del TOAD i de la Sub-Comissió d’Estrangeria del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.

  La moderació de la sessió anirà a càrrec de l’Excm Sr. Carles McCragh, president de la Comissió de DDHH del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona.

  Comptarem amb les següents persones panelistes:

  • Sr. Ferran Camas, director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona.
  • Sra. Noemí Alarcón, advocada i presidenta del Comitè de Migracions del Consell de l’Advocacia Europea (CCBE).
  • Sra. Ana Homet, advocada especialitzada en estrangeria.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 28 d'abril de 2021

  Hora: 17.00 hores

  Preu: Gratuït  La presentació del webinar anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Ignasi Puig, president de la Comissió de Normativa del Consell de l’Advocacia Catalana i Degà del Col·legi de l’Advocacia de Terrassa, i de l’Il·lm. Sr. Josep Pou, membre de la Comissió de Normativa del CICAC, i Diputat de Junta de l’ICA VIC.

   La moderació anirà a càrrec del Sr. Albert Jané, President del “Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona”, i de la Sra. Raquel Bardella, Presidenta del “Grup de l’Advocacia Jove de Granollers”

   Comptarem amb les següents persones conferenciants:

  • Sr. Xavier Arbós: Catedràtic Dret Constitucional UDG
  • Sr. Vicente Pérez Daudí: Catedràtic Dret Processal de la UAB
  • Sr. Jesús Sánchez : Advocat

  Al finalitzar, hi haurà un torn per preguntes.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 23 d'abril de 2021

  Hora: 12.00 hores

  Preu: Gratuït  Ens plau anunciar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana, organitza un Webinar, el qual porta per títol “ Llibertat d’expressió i fronteres amb el Dret Penal” , el qual versarà sobre el dret a la llibertat d'expressió i els seus límits amb el dret penal: És necessari un canvi legislatiu?, i que tindrà lloc el Divendres, 9 d’abril 2021 a les 12.00h, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  La presentació del webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. M. Eugènia Gay Rosell, Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i Degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

  La moderació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu i Casals, secretari i president de la Comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i Degà del Col·legi de l’Advocacia de Vic.

  Comptarem amb les següents persones conferenciants:

  -          Sra. Montserrat Nebrera, Cap del Departament de Dret Constitucional   de la UIC.

  -          Dr. Luis López Guerra, Magistrat i Catedràtic en Dret Constitucional

  -          Sra. Marina Roig, Advocada penalista i Presidenta de la Secció de Dret    Penal del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

  Al finalitzar, hi haurà un torn per preguntes.


  Data: 9 d'abril de 2021

  Hora: 12.00 hores

  Preu: Gratuït  Ens plau anunciar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana, organitza un Webinar, el qual porta per títol “FAQS: PREGUNTES FREQÜENTS EN DEONTOLOGIA” , el qual donarà resposta a totes aquelles qüestions sobre Deontologia que es planteja des de l’Advocacia, i que tindrà lloc el Dimecres, 7 d’abril 2021 a les 17.00h, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  La presentació del webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Maria Pastor Santana, Presidenta de la Comissió de DEONTOLOGIA del Consell de l’Advocacia Catalana i Degana del Col·legi de l’Advocacia de Mataró.

  La moderació anirà a càrrec de la Sra. Mireia Sánchez Sugrañes, membre del Grup d’Advocats Joves del Col·legi de l’Advocacia de Mataró i que actuarà en representació de la Jove Advocacia Catalana.

  Comptarem amb les següents persones conferenciants:

  -          Il·lm. Sr. Jaume Pich, Diputat de Junta de l’ICA Manresa, i membre de la Comissió de Deontologia del Consell de l’Advocacia Catalana.

  -          Il·lm. Sr. Jaume Rovira, Diputat de Junta de l’ICA Mataró, i membre de la Comissió de Deontologia del Consell de l’Advocacia Catalana.

  -         Il·lm. Sr. Jaume Sales, Diputat de Junta de l’ICA Terrassa, i membre de la Comissió de Deontologia del Consell de l’Advocacia Catalana.

  Abans de la celebració del Webinar les persones col·legiades podran fer arribar les seves consultes i/o comentaris a: formacio@cicac.cat

  E directe, durant el transcurs del webinar, es pondran plantejar més preguntes, via xat (per escrit).

  A continuació us facilitem l'enllaç per ampliar informació i tramitar la inscripció:

  Data: 7 d'abril de 2021

  Hora: 17.00 hores

  Preu: Gratuït  Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia del Consell de l'Advocacia Catalana segueix treballant per apropar les noves tecnologies a l’Advocacia, organitzant un cinquè WbinCICAC-TECH, el qual porta per títol “BITCOINS, -Serà la moneda del S.XXI?”que tindrà lloc el Dijous, 25 de març 2021, de les 18.00h fins a les 19.30h, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  En aquest WbinCICAC-TECH ens aproximarem al mercat de les criptomonedes: com funcionen, els mecanismes de regulació i control,  la seguretat que ofereixen o  les problemàtiques associades seran objecte d’anàlisi amb experts en la matèria.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l'Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i Degana de l?Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, i de l'Excm. Sr. Joan Martínez, president de la Comissió de Tecnologies a l’Advocacia d'aquest Consell i Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers-Vallès Oriental

  La moderació de la ponència anirà a càrrec de l'Il·lm. Sr. Jaime Lapaz, diputat de Junta de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell i membre de la Comissió de Tecnologies a l’Advocacia.

  Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents:

   

  1.- Pablo Fernandez Burgueño.

  És advocat of counsel de l'equip New Law de PwC Tax and Legal, especialitzat en tecnologia, ciberseguretat i protecció de dades


  2.- Xavier Foz

  Advocat i Secretari de la Junta Directiva i membre del Comitè Legal del Consorci Alastria, que promou la primera xarxa de blockchain semi-públic d'Espanya.


  3.-Moises Barrio Andrés

  És lletrat del Consell d'Estat i autor de el llibre Criptoactivos. Reptes i desafiaments normatius.

   

  Data: 25 de març de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït  La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

  La moderació de la sessió anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president de la Comissió del TOAD del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.

  La ponència inaugural anirà a càrrec de Il·ltre. Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya.

  Comptarem amb les següents persones panelistes:

  • Sr. Jorge Navarro, advocat penalista. “L’aplicació de els directives en època de Covid”.
  • Sra. Sònia Olivella, advocada de l’Associació Irídia pels Drets Humans. “L’ assistència lletrada a persones en situació de vulnerabilitat”.
  • Sra. Carmen Bestué, professora titular de Traducció i Interpretació de la UAB, especialista en traducció jurídica i interpretació. “L’assistència lletrada amb intèrpret”.

  Al final hi haurà torn de preguntes.

  Data: 24 de març de 2021

  Hora: 17.00 hores

  Preu: Gratuït  El Consell de l’Advocacia Catalana dona el tret de sortida amb aquest WbinCICAC a un projecte que vol contribuir a la consecució d’una justícia accessible per les persones amb discapacitat: “FENT ACCESSIBLE LA JUSTÍCIA”.

  En aquesta primera sessió abordarem les implicacions de la Convenció de Nacions Unides pels drets de les persones amb discapacitat en el nostre ordenament jurídic, quines transformacions de l’ordenament suposa l’aplicació de la mateixa tenint en compte la reforma en curs de la capacitat jurídica i els suports per exercir-la. També tractarem com l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte atén a les persones amb discapacitat, per finalment analitzar la necessitat i les funcions de a figura de la persona facilitadora.

  La presentació del webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, consellera del Consell de l’Advocacia Catalana i degana del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i el Sr. Antonio Guillén, president del COCARMI.

  La moderació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Carles Mc-Cragh, president de la comissió de Drets Humans d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona.

  Comptarem amb les següents persones panelistes:

  • Sr. Carles Campuzano, director de DINCAT. “La Convenció de NNUU sobre els drets de les persones amb discapacitat”.
  • Sr. Josep Maria Solé, advocat i secretari de SUPPORT-Fundació Tutelar Girona. “Les Implicacions de la Convenció en el nostre ordenament jurídic en l’àmbit civil”.
  • Sra. Silvia Isis Gard, psicòloga de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona. “L’atenció a la víctima amb discapacitat”.
  • Sra. Inés de Araoz Sánchez-Dopico, coordinadora de l’Àrea Jurídica de “Plena Inclusión”. “La figura de la persona facilitadora”.

  Data: 19 de març de 2021

  Hora: 12.00 hores

  Preu: Gratuït
  Ens plau informar-vos que la  Comissió de Formació d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana ha organitzat, per iniciativa del Col·legi de l’Advocacia de Reus,  el proper wbinCICAC, que sota el títol de “Canal de denúncies, eina fonamental del Compliance Penal” es celebrarà el dijous, 18 de març de 2021, a les 17:30 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, Secretari i President de la Comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic, i de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, Vicepresidenta d'aquest Consell i Degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus.

  La introducció i la dinamització de la ponència anirà a càrrec de l'Il·lma. Sra. Virginia Peña Ramos, Advocada de l’ICA Reus, Delegada Territorial Reus-Tarragona COMPCAT (Associació Catalana de Compliance), i membre de la Comissió de Formació de l’ICA Reus.

  En relació al conferenciant:

  • Sr. Rafael Sánchez Sevilla: Advocat Penalista de l’ICA Barcelona,  Consultor de Compliance i Ex-President de COMPCAT(Associació Catalana de Compliance)

  Data: 18 de març de 2021

  Hora: 17.30 hores

  Preu: Gratuït

   

   

  Us oferim un curs pràctic, adreçat a professionals de l’advocacia, que té com a finalitat formar en l’ implantació de les obligacions i procediments en matèria de protecció de dades que ens marca la LOPDGDD i el reglament europeu de protecció de dades personals adaptats als despatxos d’advocats i advocades.
  El nostre objectiu és formar als i les professionals perquè puguin aplicar solucions eficients, per al compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, lleis, i així eximir la responsabilitat penal dels despatxos i/o organitzacions.

  Cadascuna de les sessions estan plantejades com a exemples pràctics, és per aquest motiu que comptem amb la participació activa de les persones inscrites, on hauran d’intervenir durant la darrera mitja hora de cada sessió, que tenim reservada per dedicar única i exclusivament a consultes i per generar debat sobre exemples pràctics proposats per les persones ponents i el Director del curs.

  El curs té una durada total de 10 hores, distribuïdes en 5 sessions de dues hores cadascuna.

  Aquest curs s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a través de les plataformes digitals Go to Meeting o ZOOM.

  Data: 15.3.2021 al 29.3.2021

  Hora: 15.00 a 17.00 hores

  Preu: 70€

  Programa.pdfPrograma.pdf  Ens plau anunciar-vos que la nostra Comissió de Formació ha organitzat un wbinCICAC  pel divendres, 12 de març de 2021, de les 12:00 a les 13:30 hores, en format en línea a través de la plataforma Zoom, que sota el títol  " Guía de Bones pràctiques en matèria d’acord extrajudicial de pagaments, concurs consecutiu i exoneració del passiu insatisfet”, informarà sobre l’itinerari a seguir pels professionals i operadors jurídics de la segona oportunitat, amb l’objectiu de facilitar la tramitació del procediment i aclarir els dubtes que se’ls presentin durant el procés.

  Aquesta Guia és el resultat de l’estudi d’un grup de professionals escollits d’aquest àmbit, incloent-hi tant la judicatura, com l’advocacia, la notaria i els lletrats de l’Administració de Justícia. Va ser dirigida i coordinada pel magistrat de l’Audiència provincial de Barcelona, José Maria Fernández Seijó. La guia va dirigida a aquelles persones en procediment de la segona oportunitat (exonerar els deutes).

  La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i de la Sra. Núria Clèries Nerín, directora del Centre d’Estudis (CEJFE)

  La moderació de les intervencions anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez, presidenta de la Comissió de Mediació del Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

  La cloenda anirà a càrrec del secretari i president de la Comissió de Formació del Consell de l'Advocacia Catalana, i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu i Casals.

  Les persones conferenciants, són:

  • Il·lm. Sr. José María Fernández Seijó, Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona
  • Sr. Ángel Serrano de Nicolás, Notari
  • Sr. Martí Batllori, Advocat i membre de la Comissió de Normativa CICAC-ICAB

  Data: 12 de març de 2021

  Hora: 12.00 hores

  Preu: Gratuït  En commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el Consell de l’Advocacia Catalana realitza aquest WebinCICAC , amb la finalitat de reflexionar per avançar en l’assoliment de la igualtat real en l’àmbit laboral.

  Comptarem amb la ponència inaugural de l’Excma. Sra. Yolanda Díaz Pérez, Ministra de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya i de ponents expertes en l’àmbit del Dret del Treball.

  En la sessió analitzarem temes com els plans de igualtat, l’ocupació de la dona, com la pandèmia i el covid-19 han afectat a les dones pel que fa a la seva ocupabilitat de forma discriminatòria, i, per finalitzar, abordarem el tema amb una mirada internacional que ens permeti conèixer la situació d’Espanya segons l’Índex Europeu d’Igualtat de Gènere 2020 de l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere (EIGE).

  La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i la clausura per part de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta de la Comissió de VIGE i Igualtat del Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

  La moderació de les intervencions aniran a càrrec de l’Il·lma. Sra. Fina Méndez, presidenta de la Comissió de VIGE del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

  Ponència Inaugural:

  • Excma. Sra. Yolanda Díaz Pérez, Ministra de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya.

  Ponències especialitzades:

  • La Sra. Mar Serna, magistrada i ex consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya
  • La Sra. Mireia Montesinos, advocada laboralista del col·lectiu AIDE
  • La Sra. María Vázquez, Subdirectora General d’Estudis i Cooperació de l’Institut de les Dones i membre de l’EIGE

  Al final de la sessió hi haurà un espai per preguntes.

  Data: 4 de març de 2021

  Hora: 12.00 hores

  Preu: Gratuït  Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial de violència de gènere.

  El curs té una durada total de 35 hores, distribuïdes en 28 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de pràctiques obligatòries, més 1 hora de prova avaluadora presencial obligatòria.

  Aquest curs s’ofereix íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “Go to Meeting”. La prova final també es realitzarà en línia mitjançant la plataforma formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

  Dates i horaris:

  • Sessions teòriques: Dimarts i dijous. Dins del període que va des del 2 de març de 2021 fins al 22 d’abril de 2021. En horari de 15:00 a les 17.00 hores.
  • Sessions pràctiques (6 hores): Dins del període del 26 d’abril de 2021 fins al 27 de maig de 2021 (Dates pendents de programar).
  • Prova final obligatòria en línia: Divendres, 28 de maig de 2021 de 13.00 a 14.00 hores.

  Preus:

  Preus per a col·legiades i col·legiats que conformen els 14 Col·legis de l’Advocacia de Catalunya:

  • 175€

  Preus per a altres professionals:

  • 220€

  Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

  El període d’inscripció fineix un cop s’iniciï les pràctiques obligatòries (fins al 25 d’abril de 2021). Us recordem que per poder realitzar les pràctiques es imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.

  Certificat:

  Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

  • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
  • Acreditat el seguiment íntegre del curs en format Videoconferència: És imprescindible connectar-se a la plataforma formativa del CICAC, amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat prèviament. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
  • Realitzat les 6 hores de pràctiques: Es comprovarà la seva visualització i participació.
  • Superat la prova final en línia.
  • Pagat íntegrament el cost del curs.

   L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i  no realitzin ni les pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció lletrada.

  QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE


  Programa VIGE 2021.pdfPrograma VIGE 2021.pdf  Ens plau informar-vos que la  Comissió de Formació del CICAC, ha col·laborat amb el Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa per celebrar el proper WbinCICAC, que sota el títol de “PROBLEMES PRÀCTICS DE LA NOVA REGULACIÓ DEL TELETREBALL”, es celebrarà el dimarts, 01 de març de 2021, a les 17:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, i de l’Excma. Sra. Marta Martínez, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

  La introducció i la moderació de la ponència anirà a càrrec del Sr. Juanjo Duart, membre de la comissió de Formació del CICAC, i diputat de Junta responsable de Formació de l’ICAATOR.

  En relació a les persones PONENTS:

  • Sr. Guillermo García González: Titular de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universidad Internacional de La Rioja
  • Sra. Amanda Moreno Solana: Professora de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universidad Carlos III de Madrid

  Data: 1 de març de 2021

  Hora: 17.00 hores

  Preu: Gratuït


  L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua municipal, ha estat objecte d’un fort debat públic en gran part centrat en la seva aplicació en casos de pèrdua de l’habitatge principal com a conseqüència de la impossibilitat de fer front al pagament d’una hipoteca i en les situacions de la dació en pagament.

  En aquesta sessió es vol analitzar la regulació i aplicació d’aquest impost, quines accions han realitzat els organismes de gestió tributaria de la Diputació per adaptar la plusvàlua a la situació de crisis d’habitatge, quins mecanismes tenen els municipis per flexibilitzar aquest impost. També des del Fòrum de Síndics i Síndiques Locals s’abordarà el seu paper en aquestes situacions i com contribueixen en la gestió dels conflictes municipals.

  Aquesta sessió està coorganitzada pel Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FSD) i el Consell de l’Advocacia Catalana.

  La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona i la Sra. Eva Abellan Costa, Presidenta del FSL i Síndica Municipal de Greuges de Sabadell.

  La moderació de les intervencions aniran a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, Consellera del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

  Com a persones ponents de la sessió comptarem amb la intervenció de:

  • Sr. Sebastià Martínez, advocat. Cap de gestió tributària de l’Ajuntament de Girona i professor associat de Dret Financer i Tributari a la UdG.
  • Sra. Llum Rodríguez, gerent de l’organisme de Gestió Tributària de Diputació de Barcelona
  • Sra. Isabel Marquès, membre la Junta Directiva del FSD i Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

  Al finalitzar hi haurà un espai per a preguntes.

  Data: 25 de febrer de 2021

  Hora: 16.30 hores
  Ens plau informar-vos que la  Comissió de Formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, ha col·laborat amb el Col·legi de l’Advocacia de Mataró per celebrar el proper WbinCICAC, que sota el títol de “LA PRESCRIPCIÓ I LA CADUCITAT  D’ACCIONS CIVILS”, es celebrarà el dimarts, 16 de febrer de 2021, a les 18:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lusre Col·legi d’Advocats de Vic, i de l’Excma. Sra. Maria Pastor, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró.

  La introducció i la moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Julio J. Naveira, degà emèrit de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, membre de la comissió de Formació del CICAC, i director de l’EPJ de l’ ICA Mataró.

  Pel que fa al funcionament del WbinCICAC:

  • La prescripció d’accions en general (CC i CCC): en particular, el dies a quo del termini de prescripció

  Ponent:  Sr. Manuel Marín, Catedràtic Dret Civil

  • La prescripció de l’acció d’indemnització de danys i perjudicis (CC i CCC): terminis d’exercici i dies a quo.

  Ponent:  Sr. Manuel Marín, Catedràtic Dret Civil

  • La prescripció d’accions derivades de la llei contracte segur, amb especial referència als accidents de circulació

  Ponent: Sr. Luis Rodriguez Pitarque, Advocat

  • La prescripció d’accions consumidors i usuaris, amb especial referència a les accions contra entitats financeres

  Ponent: Sr. Jesús Sánchez, Advocat

  • La prescripció d’accions derivades de la L.O.E. i la seva compatibilitat amb el C.C.

  Ponent: Sra. Cristina Vallejo, Advocada

  Data: 16 de febrer de 2021

  Hora: 18.00 hores

  Preu: Gratuït  Ens plau anunciar-vos  que la Comissió de  la CRAJ del Consell de l’Advocacia Catalana, ha organitzat un wbinCICAC  pel dimecres, 10 de febrer de 2021, de les 12:00 a les 13:30 hores, en format en línea a través de la plataforma Zoom, que sota el títol  Guia de les Bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials,  informarà sobre Guia de Bones Pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials,  en la qual es regulen les bones pràctiques a seguir per a la presentació d’escrits per part dels professionals que exerceixen l’advocacia, per als informes orals que aquests realitzen davant els tribunals i per a les resolucions judicials que dictin els jutges i les jutgesses, a l’objecte de propiciar que l’activitat judicial i de tots els operadors jurídics involucrats resulti més àgil i eficient en benefici de tots. Aquesta Guia és fruit del conveni signat el passat 13 de gener, per la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos.

  La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i de l’Excm. Sr. Jesús María Barrientos, president del  Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

  La moderació de les intervencions anirà a càrrec de l’Il·lma. Sra. Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB i Membre de la Comissió de la CRAJ del CICAC.

  Com a persones ponents de la sessió, intervindran:

  • Il·lma. Sra. Mª Eugenia Alegret, Magistrada i expresidenta del TSJC (2004-2010)
  • Excm. Sr. David Casellas,  Degà  de l’Il·lustre Col.legi de la Advocacia de Manresa
  • Il·lm. Sr. Juan Francisco Garnica Martin, Magistrat de la Audiència Provincial de Barcelona nº 15
  • Il·lm. Sr. Jesús Sánchez, Secretari de la Junta de Govern de l’ICAB

  Data: 10 de febrer de 2021

  Hora: 12.00 hores

  Preu: Gratuït