Cursos disponibles

L’Associació Catalana de Compliance - COMPCAT i l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi de l’Advocacia de Reus, ha organitzat una conferència sobre: Combats de Compliance que tindrà lloc el proper 6 de juny de 2019 a partir de les 17.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 06/06/2019 · Final 06/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Lloc realització:
· Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.- 977 340 850
· Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza el proper 27 de maig de 2019, a partir de les 18.00h, la Jornada sobre incidències de les últimes reformes legals en el tractament de la sinistralitat viària.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 27/05/2019 · Final 27/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
· Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 23 de maig de 2019 a partir de les 18.30 hores, la Conferència sobre la llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 23/05/2019 · Final 23/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Aquesta conferència analitzarà la Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que té per objecte equiparar la legislació interna als darrers pronunciaments europeus sobre aquesta matèria. També obeeix a la transposició de la Directiva 2014/17 UE, de 4 de febrer, sobre els contractes de crèdit celebrats amb consumidors en relació amb béns immobles d'ús residencial.
Aquesta norma suposa una modificació important en la Llei Hipotecària, la LEC, o la Llei de condicions generals de la contractació, i entrarà en vigor el proper 16 de juny. Entre els seus aspectes més importants destaca la seva Disposició Transitòria Quarta, que estableix un incident per al·legar la possible existència de clàusules abusives en el procediments d'execució hipotecària en curs.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 16 de maig de 2019 a partir de les 18.30 hores, la Conferència sobre la reforma del Codi Penal en matèria de seguretat vial
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 16/05/2019 · Final 16/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Aquesta xerrada te com a objectiu principal l'estudi de la darrera i important reforma del Codi Penal en matèria viària, operada per la Llei Orgànica 2/2019, d'1 de març. Al llarg de la conferència s'estudiarà la situació legislativa anterior, així com els conceptes d'imprudència greu i menys greu, els tipus qualificats dels articles 142 bis i 152 bis CP, la regla concursal de l'article 382 CP, i el nou delicte de fugida de l'article 382 bis CP. Aquestes qüestions seran analitzades des de la perspectiva d'aquesta important reforma del Codi Penal en matèria d'imprudència i seguretat vial, amb repercussions en els accidents de trànsit, i que ve a pal·liar els problemes derivats de la despenalització de la imprudència lleu en la reforma del Codi Penal de l'any 2015.

Programa.pdfPrograma.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers organitza la Conferència sobre les novetats del RDL 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que tindrà lloc el proper 8 de maig de 2019 a partir de les 18.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers · Inici: 08/05/2019 · Final 08/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 25 d’abril de 2019 a partir de les 18.00 hores, la conferència sobre els eximents i atenuants de trastorn mental i drogoaddicció. Perspectiva jurídica i forense.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 25/04/2019 · Final 25/04/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Com a continuació de la conferència que la Comissió de Formació ja va oferir el passat mes de desembre, en aquesta sessió es vol abordar un altre tema que sovint tractem en la nostra activitat professional i fer-ho des d'una perspectiva jurídica i forense, obtenint des de les dues opinions professionals una visió de conjunt i eminentment pràctica sobre les eximents i atenuants dels trastorns mentals i la drogoaddicció. Els ponents tractaran les qüestions que se'ns plantegen habitualment quan es trobem amb aquestes circumstàncies modificatives, com s'hi expressa la jurisprudència i quins aspectes hem de valorar especialment en els informes dels metges forenses
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 10 d’abril de 2019 a partir de les 18.30 hores, la conferència sobre els mecanismes de la propietat en supòsits de desallotjament.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 10/04/2019 · Final 10/04/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en directe/diferit des del propi ordinador.

Programa conferència.pdfPrograma conferència.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 4 d’abril de 2019 a partir de les 19.00 hores, el taller de recursos informàtics per a l’advocacia.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 04/04/2019 · Final 04/04/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en directe/diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial de violència de gènere. El curs té una durada total de 38 hores, distribuïdes en 30 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de sessions pràctiques obligatòries, més 2 hores de prova avaluadora presencial obligatòria.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró,Lleida,Tarragona. · Inici: 02/04/2019 · Final 21/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Lloc realització: Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1a planta
25007 Lleida
T- 973 238 007
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
Enric d’Ossó núm. 1, 2a planta
43005 Tarragona
T- 977 212 360
Videoconferència, des de les seus dels Col·legis de l’Advocacia que es connectin.
Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 29 de març de 2019 a partir de les 9.30 hores, el seminari sobre el Concurs de persona física i el mecanisme de Segona Oportunitat.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 29/03/2019 · Final 29/03/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Aquesta sessió té com a objectiu acostar personal interessat a la regulació del concurs de persona física i el mecanisme de la segona oportunitat. Es tractarà d’una sessió eminentment pràctica, adreçada a conèixer i treballar els supòsits i aspectes controvertits tant en la fase extrajudicial de l’acord de pagament, en la seva fase inicial, com en la fase judicial del concurs consecutiu i el benefici d’exoneració del passiu insatisfet, amb una referència especial a la protecció de l’habitatge habitual i de novetats sorgides darrerament com l’exoneració del deute públic o els honoraris de notaris o mediadors concursals.
Aquest curs computarà com a formació requerida per a la incorporació en el llistat específic del torn civil TOAD, per atendre designacions sobre Mecanisme de Segona Oportunitat de l’ICASBD
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en directe/diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf