Cursos i WbinCICAC disponibles

Data: 10 de novembre de 2023

Format: Presencial a la seu de l’ICA Lleida

Hora: 10 hores

Preu: 10€

Places limitades. S’assignaran per ordre d’arribada mitjançant la nostra Plataforma Formativa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el suport de:

Data: 27 d’octubre de 2023

Format: Presencial a la seu de l’ICA Vic

Hora: 10 hores

Preu: 10€

Places limitades. S’assignaran per ordre d’arribada mitjançant la nostra Plataforma Formativa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el suport de:

Data: 25 d'octubre de 2023

Preu:

 • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d'Advocats/Advocacia de Catalunya: 25€
 • Altres professionals: 50€

Format:

 • Presencial a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró (Places limitades. S’assignaran per ordre d’inscripció)

Horari: Sessions matí i tarda

Dirigit: Persones llicenciades en Dret i a tota l’Advocacia Catalana

Programa: Properament

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el patrocini de:

 

Els propers 6 i 7 de juliol de 2023 el Consell de l’Advocacia Catalana celebrarà a Vic el II Congrés de Dret Civil Català. El congrés oferirà formació actualitzada, espais per a la reflexió i propostes de millora de l’advocacia catalana.

Se celebra a l’Auditori del Museu Episcopal de Vic amb una nova metodologia que trenca el format de ponència magistral i convidarà l’assistent a participar activament en els continguts impartits.

Congrés, útil, molt pràctic i amb metodologies actives on l’assistència presencial i la participació dels i les congressistes serà el factor clau d’èxit.

FORMAT:

 • Línia: Us informem que teniu accés als vídeos i materials (disponibles) durant 3 mesos des de la finalització en directe de la segona jornada del Congrés.

[divider style="solid" top="20" bottom="20"]

PREU:

 • Preu per a persones col·legiades dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia LÍNIA: 80€
 • Preu per a persones NO col·legiades LÍNIA: 120€
 • Preu per a Estudiants en LÍNIA: 30€ (S'haurà d'acreditar mitjançant aquest correu ecampus@cicac.cat que actualment es troben en període acadèmic)
Butlleta preinscripció.docButlleta preinscripció.docPrograma curs de Mediació 23-24.pdfPrograma curs de Mediació 23-24.pdf

El Consell de l’Advocacia Catalana organitza el Curs de Mediació 2023-2024 del 21 d'octubre de 2023 fins al 17 de juny de 2024

L’objectiu d’aquest curs és formar professionals en els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador civil i familiar.

Us informem dels  requisits que exigeix la normativa per a la inscripció als registres de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Per tal d’obtenir el certificat habilitador cal complir el 80% d’assistència a tot el curs, seguir l’avaluació contínua i presentar una activitat avaluadora final.

Amb l’obtenció del certificat del curs es compleix el requisit de formació que determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació. Per tant, aquest curs, habilitarà per inscriure’s al Registre de mediadors familiars.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalitat:

En línia:

Mitjançant la plataforma digital ZOOM i la nostra Plataforma Formativa

Presencial:

Hi ha sessions programades en format presencial amb assistència obligatòria durant tot el curs.

Videoconferència:

 • Amb l’objectiu de confirmar les assistències, és OBLIGATORI que us connecteu a les sessions en DIRECTE (amb càmera i micròfon).
 • En cas que en alguna sessió no pugueu connectar-vos hi haurà la possibilitat de visualitzar-la en diferit, prèvia justificació, mitjançant correu electrònic adreçat a formacio@cicac.cat.
 • Per defecte, si utilitzeu una tauleta, smartphone o ordinador portàtil hauríeu de tenir incorporat tant la càmera com el micròfon. En cas d’utilitzar un ordinador de taula s’hauria de connectar una càmera i un micròfon extern.
 • És requisit que, durant la sessió formativa, l’alumnat tingui activada la seva càmera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisits:

Per poder inscriure’s en l’itinerari de la part de mediació civil (curs d’adaptació), cal haver cursat amb anterioritat la part general.

Per poder inscriure’s només en l’itinerari de la part general, cal haver cursat amb anterioritat la part de mediació civil o la part de mediació familiar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preu:

Itinerari 1. Curs de Mediació complet (general + familiar + civil): 1.900 €

Itinerari 2. Curs de Mediació familiar (general + familiar): 1.450 €

Itinerari 3. Curs de Mediació civil (general + civil): 1.450 €

Itinerari 4. Curs de Mediació civil: 850 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preinscripció:

Període de preinscripció: del 13 de juliol al 15 d’octubre de 2023.

Import de la preinscripció: 150 €

Per poder inscriure’s al Curs de Mediació 2023-2024, cal formalitzar la preinscripció enviant la Butlleta de preinscripció. Cal emplenar-la degudament i enviar-la per e-mail a formacio@cicac.cat , juntament amb el justificant bancari del pagament de la preinscripció.

El pagament s’ha de realitzar al següent compte corrent: IBAN: ES45 3183 0803 1620 0118 7927, amb el concepte “PREINSCRIPCIÓ MEDIACIÓ + nom i cognoms de la persona inscrita.

Una persona es considerarà preinscrita en el moment en què el CICAC hagi rebut per e-mail (formacio@cicac.cat) la butlleta de preinscripció degudament emplenada, acompanyada del justificant bancari de pagament.

Data: 20 d’octubre de 2023

Format: Presencial a la seu de l’ICA Sant Feliu de Llobregat

Hora: 10 hores

Preu: 10€

------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el suport de:

Data: 20 d’octubre de 2023

Format: Presencial a la seu de l’ICAA Tortosa

Hora: 10 hores

Preu: 10€

Places limitades. S’assignaran per ordre d’arribada mitjançant la nostra Plataforma Formativa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el suport de:

Data: 13 d’octubre de 2023

Format: Presencial a la seu de l’ICA Mataró

Hora: 10 hores

Preu: 10€

Places limitades. S’assignaran per ordre d’arribada mitjançant la nostra Plataforma Formativa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el suport de:

Programa Estrangeria 2023 a 4.9.2023.pdfPrograma Estrangeria 2023 a 4.9.2023.pdf

Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial d’estrangeria.

El curs té una durada total de 41 hores, distribuïdes en 34 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de sessions pràctiques obligatòries, més 1 hora de prova avaluadora.

Aquest curs s’ofereix íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “ZOOM”. La prova final també es realitzarà en línia mitjançant la plataforma formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates i horaris

 • Sessions teòriques (34 hores): Dilluns i dimecres. Dins del període que va des del 9 d'octubre fins al 5 de desembre de 2023. En directe a partir de les 15 hores
 • Excepte: Sessió num. 8 (31.10.2023) i sessió núm. 17 (5.12.2023)
 • Sessions pràctiques (6 hores): Dins del període que va des del 6 de desembre de 2023 fins a l'11 de gener de 2024. Pendent de programació.
 • Prova final en línia (1 hora): Divendres, 12 de gener de 2024 de 14 a 15 hores

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preus per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya:

 • 220€

Preus per a altres professionals:

 • 270€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

El període d’inscripció fineix uns dies abans de l’inici les pràctiques obligatòries. Us recordem que per poder realitzar les pràctiques obligatòries es  imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

 • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
 • Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
 • Al finalitzar les sessions teòriques i pràctiques emeses per Videoconferència/ vídeo streaming, es comprovarà la seva visualització, de tot l’alumnat.
 • L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i no realitzi ni les pràctiques ni la prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció davant la jurisdicció d'estrangeria.

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI D’ESTRANGERIA EN AQUELLS COL·LEGIS QUE AIXÍ HO HAGIN ACORDAT

Data: 6 d'octubre de 2023

Format: Presencial a la seu de l’ICA Figueres-Alt Empordà

Hora: 10 hores

Preu: 10€

Places limitades. S’assignaran per ordre d’arribada mitjançant la nostra Plataforma Formativa

Amb el suport de:

Data: 29 de setembre de 2023

Format: Presencial a la seu de l’ICA Tarragona

Hora: 10 hores

Preu: 10€

Places limitades. S’assignaran per ordre d’arribada mitjançant la nostra Plataforma Formativa

Amb el suport de:

BOE-A-2023-15135, Real Decreto-ley 5-2023, de 28 de junio,.pdfBOE-A-2023-15135, Real Decreto-ley 5-2023, de 28 de junio,.pdf

El Reial Decret Llei 5/2023 publicat al BOE núm. 154 del dia 29 de juny de 2023 recull la suspensió de vistes i procediments per malaltia de les persones professionals de l'advocacia o dels seus familiars propers, i també per naixement i cura de menors.

En el títol VII del llibre cinquè inclou diverses mesures de caràcter processal i modifica la normativa reguladora del procés en els diferents ordres jurisdiccionals, una sèrie de mesures “que permeten una major conciliació de la vida personal i familiar amb l'exercici professional de les persones professionals de l'advocacia, la procura i els graduats i les graduades davant dels tribunals de justícia” recollint així algunes de les demandes històriques de conciliació reclamades per l'Advocacia.

En aquest webinar analitzarem quines són les mesures es contemplen en l’àmbit penal, en l’àmbit civil i en l’àmbit social i quines accions s’han d’emprendre per a la seva efectiva implementació.

La presentació i benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus  i l’Excma. Sra. Maria Antònia Martí, presidenta de la comissió d’Igualtat d'aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

La moderació a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Martínez degà de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers-Vallès Oriental i president de la comissió de Noves Tecnologies d'aquest Consell i la clausura anirà a càrrec de  l’Excma. Sra. Esther López, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i presidenta de la comissió de Violència Masclista d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana.

Ponents:

 • Excma. Sra. Marga Cerro, degana del Col·legi d'Advocats de Talavera de la Reina, consellera i presidenta de la Comissió d'Igualtat del Consell General de l'Advocacia Espanyola
 • Excma. Sra. Lourdes Carballo, degana del Col·legi d’Advocats de Vigo
 • Sra. Mª Auxiliadora Borja , advocada experta laboralista, degana emèrita del Col·legi d’Advocats de València

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 27 de setembre de 2023

Hora: 16 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït

Inscripcions gratuïtes, clica aquí

Programa 17.7.2023.pdfPrograma 17.7.2023.pdf

Fa més de quaranta anys que el Consell de l’Advocacia Catalana aposta fermament per una formació continuada de qualitat, amb l’objectiu d’actualitzar i complementar els coneixements adquirits pels professionals del Dret durant la seva etapa de formació inicial.

El curs té una durada total de 6 hores, distribuïdes 4 sessions d’una hora i mitja cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.

Com us hem avançat, el curs s’oferirà íntegrament en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM”, i a través de la nostra Plataforma Formativa per a accedir a les sessions en diferit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 19, 21, 26 i 28 de setembre de 2023

Format: Línia

Horari: 15 hores

Preu:

 • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 80€
 • Altres professionals: 140€

Data: 14 de setembre de 2023

Preu: Gratuït (cliqueu el botó "Inscriure". Ignoreu la frase automàtica, pagament per transferència bancària)

Homologació: Aquest Congrés està homologat amb set hores i mitja de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya. El cost del certificat es de 20€

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el suport de:

El dia 22 de juny de 2023 en horari de 12 a 14 hores tindrà lloc el Webinar inaugural del Programa In-Mediació 2023, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport del Departament de Justícia, Drets i Memòria, de la Generalitat.

El Webinar inaugural es desenvoluparà sota el títol: “Analitzem el conflicte per a gestionar-lo millor” i comptarà amb la intervenció d’experts en l’abordatge del conflicte que ens donaran eines per a gestionar-lo de forma exitosa, ja sigui actuant com professionals de l’advocacia o de la mediació

Aquest Webinar serà la primera de les activitats que s’emmarquen dins del Programa In-Mediació 2023. Aquest any el Programa estarà centrat en la formació i va adreçat a totes les persones dedicades a l’advocacia, tenint en compte especialment l’impacte que tindrà la reforma processal i el requisit de procedibilitat respecte als Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC) que introdueix el Projecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia.

Es preveu que aquest Projecte de Llei quedi aprovat abans de finalitzar aquest any 2023, d’aquí la màxima importància de conèixer els canvis que comportarà la seva entrada en vigor.

Les  cinc activitats previstes dins del Programa In-Mediació 2023 són les següents:

 1. El primer Webinar inaugural: “Analitzem el conflicte per a gestionar-lo millor” del dia 22 de juny
 2. Sessions formatives/informatives presencials en cada un dels 14 Col·legis de l’Advocacia Catalana per analitzar, amb diferents operadors jurídics, el contingut del Projecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia i les conseqüències que pot tenir en l’exercici de l’advocacia i en la pràctica de la mediació.
 3. El IV Congrés de Mediació i ADR del Consell de l’Advocacia Catalana que tindrà lloc a Manresa el dia 14 de setembre per aprofundir en la mecànica d’aplicació dels diferents mètodes que menciona el Projecte de Llei i compartir diverses experiències pràctiques que s’estan duent a terme a Catalunya.
 4. La FIRA dels ADR a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona el dia 21 de setembre. Aquesta FIRA participativa permetrà compartir el punt de vista de diferents experts sobre els Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies, la seva funcionalitat i la seva utilitat per a l’advocacia i per a les persones mediadores, en un espai obert a tots els professionals.
 5. El Webinar de Clausura del Programa In-Mediació 2023 del 14 de desembre en el que, a més d’abordar una temàtica d’interès per als professionals de l’advocacia en les seves diverses vessants, entre les que es troba la vessant mediadora, es farà un balanç de les cinc activitats realitzades i la seva repercussió a tots els nivells.

Ens podeu seguir a través del web de mediació https://mediacio.cicac.cat/ per conèixer en detall totes les activitats de les que anirem informant ¡

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 22 de juny de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït (cliqueu el botó "Inscriure". Ignoreu la frase automàtica, pagament per transferència bancària)

Homologació: Aquesta formació està homologada amb dues de formació continuada en Mediació pel Centre de Mediació de Catalunya.

L’objectiu d’aquest webinar és la d’analitzar jurídicament tant la finalitat d’aquesta  llei així com les  qüestions més rellevants que aquesta regula. De manera específica s’abordarà les mesures de protecció a l’àmbit de la salut, la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, i aquelles modificacions que ha comportat en l’àmbit civil.

La presentació i benvinguda anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus  i l’Excma. Sra. Maria Antònia Martí , presidenta de la Comissió d’Igualtat del CICAC i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

La moderació anirà a càrrec de la Sra. Júlia Humet, vocal de la Comissió de Dones de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Mané Fernández Noriega, vicepresident de la FELGTBI
 • Laura González Tejedor, advocada especialitzada en els drets del Col·lectiu LGTBI+
 • Mònica Torrell Massó,  lletrada Administració de Justícia, Jutjat Primera Instància num. 4 de Reus  (Registre Civil)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 14 de juny de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Programa.pdfPrograma.pdf

Fa més de quaranta anys que el Consell de l’Advocacia Catalana aposta fermament per una formació continuada de qualitat, amb l’objectiu d’actualitzar i complementar els coneixements adquirits pels professionals del Dret durant la seva etapa de formació inicial.

Aquest curs sobre DRET IMMOBILIARI té com a finalitat principal analitzar, des d'un punt de vista jurídic, qüestions pràctiques imprescindibles per portar assumptes sobre temes immobiliaris. Tot en un format en línia, per a que tota l’advocacia catalana, amb independència del seu lloc de residència/exercici, disposi de les mateixes oportunitats d’aprendre en l’abordatge i aprofundiment d’aquesta matèria, sota els paràmetres de màxima qualitat i rigor jurídic, de la mà d’excepcionals professionals, que compten amb una gran expertesa i pràctica jurídica de primer nivell.

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.

Com us hem avançat, el curs s’oferirà íntegrament en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM”, i a través de la nostra Plataforma Formativa per a accedir a les sessions en diferit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 6, 8, 13 i 15 de juny de 2023

Format: Línia

Horari: 15 hores

Preu:

 • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 95€
 • Altres professionals: 150€

Ens plau informar-vos que la comissió de Tecnologies de l’Advocacia d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana, presidida per l’Excm. Sr. Joan Martínez, ha organitzat un nou webinar sobre la Protecció de dades personals i Ciberatacs.

En aquest webinar es tractarà:

 • La importància de la ciberseguretat
 • Diferències entre ciberatac i ciberdelicte
 • Mesures a adoptar en cas de ciberatac
 • Organismes públic que poden donar recolzament a la empreses en cas de ciberatac

La presentació del wbinCICAC, anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió de Tecnologies per a l’Advocacia d'aquest Consell i degà del Col·legi d¡Advocats de Granollers-Vallès Oriental..

La moderació i la cloenda anirà a càrrec de l’Il·lm. Sr. Jaime Lapaz, membre de la comissió de “Tecnologies per a l’Advocacia” d'aquest Consell i diputat de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell

Tenim el plaer de que hi participin com a ponents:

 • Sra. Ruth Sala. Advocada penalista. Experta en delictes informàtics
 • Sr. Oriol Torruella. Director de l’àrea de GRC de l’Agència de ciberseguretat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 30 de març de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Ens plau informar-vos que s’ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol: "Anàlisi del control de transparència en els contractes de Crèdit Revolving”,  que se celebrarà el dimarts 21 de març de 2023 a partir de les 17 hores

Durant aquest webinar s’analitzarà el control de transparència material en el crèdit revolving, i es comentaran les novetats sobre la sentència del passat 15 de febrer de 2023 sobre aquesta temàtica.

La presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus; i de l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la comissió de Formació d'aquest Consell i degana de l l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

La persona encarregada de moderar i dinamitzar aquesta formació serà l’Excm. Sr. Jesús Sánchez, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Il·lm. Sr. Alberto Mata: Magistrat del Jutjat nº 8 de primera instància de Valladolid
 • Sr. Manuel Jesús Marín López: Catedràtic en Dret Civil per la UCLM i membre del Centre d’Estudis de Consum (CESCO)
 • Sra. Cristina Vallejo: Advocada experta en Dret Civil i Mercantil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 21 de març de 2022

Format: Línia

Preu: Gratuït

En el marc del Cicle de seminaris sobre violència institucional que organitza el CICAC juntament amb l’Associació Irídia pels Drets Humans, la tercera sessió:  “Les claus del nou protocol d'Istanbul”, estarà presentada per l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus i pel  Sr. Carles McCragh, president del Consell Assessor de l’Observatori de Drets de les Persones de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La moderació anirà a càrrec del Sr. Miguel Sànchez, membre de la comissió de Drets Humans d'aquest Consell i president de la comissió de de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

Les persones ponents seran:

 • Pau Pérez Sales, psiquiatra i especialitzat en el Protocol d’Istanbul, assessor de Nacions Unides, entre d'altres.
 • Sara López, advocada del centre SIRA, Centre per a l’atenció multidisciplinar de víctimes de maltractament i tortura.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 15 de març de 2022

Format: Línia

Certificat: Per a l’obtenció del certificat es obligatori la visualització (en directe i/o diferit) dels 3 webinar gratuïts que composen aquest cicle.

Programa en format.pdfPrograma en format.pdf

La Carta Social Europea del Consell d’Europa és un  instrument real de reclamació de drets socials davant els tribunals. La ratificació per part d’Espanya el juliol de 2021 de la versió revisada i també del protocol que permet presentar queixes col·lectives, suposa un avenç per la justiciabilitat dels drets socials davant dels tribunals.

Aquesta formació organitzada per conjuntament per l'Observatori DESC i la Comissió de Drets Humans del CICAC abordarà la temàtica des de la pràctica jurídica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 10 de març de 2023

Format: Línia

Preu: Gratuït

Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol: “Novetats i Claus del nou sistema de cotització d’autònoms pel 2023, fins el 2025” que se celebrarà el dilluns 30 de gener de 2023 a partir de les 15 hores, en format en línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

Amb l’entrada en vigor l’1 de gener del 2023 del Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol del 2022, s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Durant aquest webinar es donaran a conèixer les principals novetats i els aspectes clau d’aquest nou sistema de cotització.

La presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martinez, vicepresidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa; i del Sr. Andrés Ruano, Director TGSS de la província de Barcelona. La persona encarregada de moderar serà l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la comissió de Formació d’aquest Consell i degana de l l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sra. Eugènia Prados: advocada experta en SS.
 • Sr. Josep Mª Vargas: Director de l’administració de la TGSS a Barcelona.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 30 de gener de 2023

Preu: Gratuït


La violència institucional és genera en aquelles situacions en què les institucions públiques vulneren els drets de les persones a través de l’exercici de la força física o psicològica, generant una afectació a la seva integritat física, psíquica i/o moral.

Aquestes situacions per la seva naturalesa i per la situació de desigualtat i/o vulnerabilitat en que normalment que es troben les víctimes passen generalment desapercebudes i cal un coneixement i voluntat fermes per tal de visibilitzarles i denunciar-les.

Els advocats i advocades han de ser conscients del paper clau que juguen en la identificació dels actes de violència institucional que poden incloure actes de tortura, tractes o penes cruels, inhumans o degradants i en la cerca de la sanció a les persones responsables d’aquests actes.

Aquest cicle de seminaris gratuïts té com a objectiu proveir les eines i estratègies adequades a advocades i advocats així com a professionals d’altres àmbits per a identificar les possibles víctimes de violència institucional i articular la seva defensa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates: 25 de gener, 22 de febrer i 15 de març de 2023

Format: Línia

Hora: 18 hores

Preu: Gratuït

Certificat: Per a l’obtenció del certificat es obligatori la visualització (en directe i/o diferit) dels 3 webinar gratuïts que composen aquest cicle.

Nota informativa: La sessió núm. 2 del proper 22 de febrer de 2023 serà exclusivament en directe. No es gravarà

Més informació i inscripcions gratuïtes, clica aquí

Dins del marc del Cicle de seminaris sobre violència institucional: identificació i defensa de les víctimes (clica aquí per a més informació) organitzem la primera sessió sota el títol:  “La tasca de l’advocacia davant la tortura i/o maltractament i l’assistència psicojurídica en casos de persones en situació de vulnerabilitat”

Estarà presentada per l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i el Sr. Carles McCragh, president del Consell Assessor de l’Observatori de Drets de les Persones de l’ICA Barcelona.

La moderació anirà a càrrec del Sr. David Querol, membre de la comissió de Drets Humans d’aquest Consell i de la comissió de Dret Penal Internacional l’ICA Barcelona.

Les ponents seran:

 • Marta Vallverdú, advocada, del servei d’atenció i denúncia davant casos de violència institucional d’Irídia.
 • Elisenda Pradell, psicòloga del servei d’atenció i denúncia davant casos de violència institucional d’Irídia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data: 25 de gener de 2023
Format: Línia

Certificat: Per a l’obtenció del certificat es obligatori la visualització (en directe i/o diferit) dels 3 webinar gratuïts que composen aquest cicle.

Nota informativa: La sessió núm. 2 del proper 22 de febrer de 2023 serà exclusivament en directe. No es gravarà


Des de l’any 2009, el 24 de gener se celebra el Dia Internacional de l’Advocacia en Risc.

El propòsit d’aquest Dia Internacional és cridar l’atenció de la societat civil i els poders públics sobre les situacions de perill que viuen advocades i advocats en diferents països en l’exercici de la seva professió i en defensa del lliure exercici de l’advocacia.

Cada any diversos col·legis de l’advocacia del món (Europa, Amèrica, Àsia i Oceania) s’afegeixen a la iniciativa celebrant actes i donant publicitat a la diada de denuncia i mostrant la seva solidaritat.

Des de la Comissió de Drets Humans d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana ens sumem als actes  d’aquest dia amb una sessió webinar que vol presentar la difícil situació en la que es troben advocades i advocats en diferents països en l’exercici de la seva professió.

Aquesta sessió estarà presentada per l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, l’Excm. Sr. Jesús Sànchez, president de la Comissió de Drets Humans d’aquest Consell i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

La moderació anirà a càrrec del Sr. Carles McCragh, president del Consell Assessor de l’Observatori de Drets de les Persones de l’ICAB.

Les persones ponents seran:

 • Pablo Ramírez, responsable de Solidaritat Internacional del Grup de Treball de Persones Defensores de la Taula per Mèxic
 • Czarina Musni, advocada filipina asilada a Espanya
 • Patrícia Fernández, advocada de la ONG Coordinadora de Barrios

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 24 de gener de 2023

Format: Línia

Aquest webinar té l’objectiu de debatre els efectes de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre de garantia integral de la llibertat sexual i l’aplicació de la mateixa per part dels diferents operadors jurídics.

Presentació:  

La presentació d’aquest webinar anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i l’Excma. Sra. Encarna Orduna Pardo, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus. 

La moderació anirà a càrrec de la Sra. Olga Arderiu Ripoll, advocada membre de la comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La Inauguració de la sessió anirà a càrrec de la Sra. Ángela Rodríguez Martínez, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere

Ponents:  

 • Sra. Teresa Peramato Martín, fiscal de Sala Delegada de Violència sobre la Dona
 • Sr. Javier Ruiz Pérez, magistrat de la Secció 22 de l’Audiència Provincial de Barcelona
 • Sr. Jesús Maria del Cacho Rivera, magistrat del Jutjat de Menors de Tarragona
 • Sra. Nahxeli Beas Beas, advocada de l’Associació Assistència a Dones Agredides Sexualment
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preu: Gratuït

PROGRAMA_INFANCIA_MANRESA_DESEMBRE_2022.pdfPROGRAMA_INFANCIA_MANRESA_DESEMBRE_2022.pdfEl Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada sobre Infància i Procés Penal, en format presencial i línia des de la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa.

L'aprovació de la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència (LOPIVI) ha suposat un gran avenç important en matèria de protecció dels nens, nenes i adolescents davant de la violència.

L’objectiu principal d’aquestes Jornades és el tractament de la violència sobre les persones menors d’edat a Catalunya, des d’una perspectiva multidisciplinària on s’abordarà aquesta problemàtica des de diversos àmbits.

El Consell de l’Advocacia Catalana, a banda de donar a conèixer els aspectes clau de la Llei orgànica 8/21, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència; també es proposa generar un espai de diàleg entre organitzacions, persones expertes i administracions per intercanviar bones i noves pràctiques de coordinació entre les entitats implicades en aquesta important i complexa tasca.

Amb tot lo anterior, es pretén posar en valor la necessitat de treballar de forma coordinada, fomentant la col·laboració entre tots els agents implicats en aquesta lluita contra la violència, posant en relleu la importància de la seva prevenció i detecció eficaç.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 14 de desembre de 2022

Hora: 16 a 19.45 hores

Format:

 • Presencial a la seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa (St. Joan Bpta. de la Salle, 4-6 3r de Maneresa)
 • Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

Preu:

 • Presencial: Persones col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 20€
 • Línia: Persones col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 10€
 • Presencial: Persones NO col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 30€
 • Línia: Persones NO col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 30€


Davant la discriminació laboral per causa de discapacitat aquest webinar proposa abordar en primer lloc la definició de discapacitat i discriminació partint de la situació prèvia, així com exposar la normativa interna i internacional que empara el dret a la no discriminació i la jurisprudència específica. També s’abordarà la temàtica des d’una vesant més casuística i les eines de protecció existents davant la discriminació.

La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.

La  moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, consellera d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sr. Xavier González de Rivera, Magistrat delegat del TSJC per temes de discapacitat
 • Sr. Ivan Armenteros,  Advocat especialista en Dret Laboral

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 18 de novembre de 2022

Programa_VM 26.10.2022.pdfPrograma_VM 26.10.2022.pdf
El Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada en línia sobre Violència Masclista, des de la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

Els temes que tractarem seran:

 • Les ordres de protecció i suspensió de custòdies i règim de visites
 • La violència econòmica
 • La violència masclista en el col·lectiu LGTBI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 17 de novembre de 2022

Hora: 10 a 17.45 hores

Format:

 • Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

Preu: 10€


La llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre de garantia integral de la llibertat sexual té com a objecte la garantia i la protecció integral del dret a la llibertat sexual i l'eradicació de totes les violències sexuals. Després de la ratificació per part l’Espanya del Conveni d’Istanbul, aquesta llei suposa l’actuació de l’Estat contra tot tipus de violència contra les dones entre les que es troben les violències sexuals.

Aquesta llei que entra en vigor el 7 d’octubre 2022 estableix en les seves disposicions finals  la modificació de tota una sèrie de lleis entre les quals trobem la Llei d'Enjudiciament Criminal, el Codi Penal, l’Estatut de la víctima del delicte, la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors o l’Estatut dels treballadors, entre d’altres.

L’objectiu d’aquest webinar és analitzar les modificacions que la Llei implica en la normativa i pràctica existent en els diferents àmbits.

La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i de l’Excma. Sra. Encarna Orduna vicedegana i presidenta de la comissió d'Igualtat del CICAC.

La  moderació anirà a càrrec de l’Il.lma Sra. Vanessa Fraile, membre de la Junta de Govern de l’ICATER i Presidenta de la Comissió d’Igualtat i Violència Masclista de l’CATER.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sra. Mireia Montesinos, advocada laboralista del col·lectiu AIDE
 • Sra. Marina Roig, advocada penalista

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 18 d'octubre de 2022 de 2022

Hora: 18 hores

Preu: Gratuït

Programa a 27.9.2022.pdfPrograma a 27.9.2022.pdfTenim el plaer d’anunciar-vos que aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada Tech-Advocacia, en format presencial i línia el proper dijous 29 de setembre de 2022 a la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 29 de setembre de 2022

Hora: 9 a 19.30 hores

Format:

 • Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

Preu: 10€Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol: “Anàlisi de la STEDH de 28 de juny de 2022 dictada sobre l’assumpte M.D. i ALTRES vs. ESPANYA que se celebrarà el dimecres 28 de setembre 2022 de 16:00 a 17:30 hores, en format en línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

El passat mes de juny Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya per no protegir la privadesa de magistrats catalans les fotos i dades policials dels quals van ser filtrats a la premsa al març del 2014. L’objectiu del webinar és analitzar la sentència del TEDH així com fer incidència en la importància dels tribunals internacionals i pràctica davant del TEDH.

La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i la  moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, Consellera del CICAC i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de sant Feliu de Llobregat.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sr. Andreu Van Den Eyden , advocat penalista
 • Sra. Montserrat Raga, magistrada del Jutjat Contenciós -Administratiu N. 5 de Barcelona
 • Sr. Benet Salellas, advocat especialista en Dret Públic

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 28 de setembre de 2022

Hora: 16 hores

Preu: Gratuït

Programa Sabadell a 16.9.2022.pdfPrograma Sabadell a 16.9.2022.pdfEl Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada sobre Discapacitat i Procés Penal, en format presencial i línia a la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 22 de setembre de 2022

Preu: 10€Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana, juntament amb el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, i RED.ES, han organitzat un nou webinar sobre “EL KIT DIGITAL”, que tindrà lloc el dimarts 19 de juliol 2022, de les 15  fins a les 16 hores, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

El programa Kit Digital té com a objectiu subvencionar l'adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat, proveïdes per Agents Digitalitzadors, per a petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació. Això, els facilitarà un progrés significatiu en els seus nivells de maduresa digital i els permetrà avançar en la digitalització d'àrees clau com a presència a internet, venda electrònica, gestió de clients i proveïdors, oficina digital, gestió i automatització de processos i ciberseguretat, mitjançant la subvenció de solucions de digitalització ofertes pels agents digitalitzadors adherits al programa.

La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió de Tecnologies per a l’Advocacia del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi d'Advocats de Granollers-Vallès Oriental

La moderació i la cloenda anirà a càrrec de l’ Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida: presidenta de la comissió de Mediació d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa.


I per ordre d’intervenció, participaran:

 • l’Excm. Sr. Joan Ramón Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Figueres-Alt Empordà
 • Sr. Narcís Bosch: Director Gerent del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya
 • Sr. Alberto Martínez: Director General de Red.es
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 19 de juliol de 2022

Hora: 15 horas

Preu: Gratuït

Programa.pdfPrograma.pdfTenim el plaer d’anunciar-vos que aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper dilluns 20 de juny de 2022 de 10 a 19.30 hores a Tarragona una Jornada Laboral-Tech. Aquesta jornada s'oferirà presencialment i en línia.

En un mercat laboral en el qual la transformació digital, el fenomen de la globalització i el boom del treball remot han pres un destacat protagonisme, tant les startups com les empreses amb més antiguitat s'han vist abocades/obligades a transformar-se a gran velocitat amb la finalitat d'adaptar-s'hi a aquesta nova realitat.

En aquest sentit, l'advocacia ha de donar respostes, tant al sector empresarial com al personal laboral, davant de la diversitat de situacions que estan en continu estat de canvi (nous llocs de treball, teletreball, etc.), tant en la forma de prestar els serveis, com a la d’estar al dia de les incessants reformes legislatives i jurisprudencials que directament o indirecta influeixen en matèria laboral. I és precisament en aquesta matèria on s'obre una nova i potent oportunitat per a l'advocacia que vulgui apostar pel futur: desenvolupar noves formes d’oferir serveis professionals amb les màximes garanties, davant de l'auge del treball remot i de la digitalització de pràcticament tot el teixit empresarial.

Amb el propòsit brindar una formació actual i precisa a l'advocacia, el programa formatiu d'aquesta jornada laboral-tech dedica una bona part a les qüestions més problemàtiques que susciten les relacions laborals relacionades amb la digitalització i la Intel·ligència artificial, tant des de la visió dependent, com per compte d'altri. Així mateix s’abordaran les relacions col·lectives de treball, la contractació, les obligacions i les responsabilitats en matèria de Seguretat Social i de Prevenció de Riscos Laborals.

El mercat necessita una advocacia moderna i formada que pugui oferir solucions àgils i rigoroses davant de problemàtiques inèdites i complexes que ens trobem en el dia a dia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Format: Línia

Preu: 10€La llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, va entrar en vigor el dia 08/03/2022. En aquest webinar s’analitzaran les noves mesures que contempla la llei i com aquestes s’apliquen a la pràctica.

La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig, president d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà

La moderació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Ignasi Puig Ventalló, conseller del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sr. Guillem Soler Solé, Magistrat del jutjat de primera instància 1 de Barcelona
 • Sra. Verónica Dávalos, Advocada civilista i activista pel dret a l’habitatge
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 18 de maig de 2022

Hora: 18 horas

Preu: Gratuït


Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol:  “Aplicació a la pràctica de la llei 8/2021 en relació a la suspensió del règim de visites i custòdia dels fills i filles menors” que se celebrarà el dijous 7 d’abril de 2022 de 16 a 17.30 hores, en format en línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

La presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, presidenta de la Comissió de Violència masclista del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.  La moderació anirà a càrrec de l’Il.lma. Sra. Judit Pou, membre de la Comissió de Violència masclista del Consell de l’Advocacia Catalana i membre de Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic.

Les  intervencions aniran a càrrec de:

 • Sra. Ester García, advocada especialitzada en Dret Penal, Violència de gènere i Drets de Família
 • Sra. Joana Crespo, Fiscal de área de Fiscalía de Manresa-Igualada
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 7 d'abril de 2022

Hora: 16 horas

Preu: Gratuït

Inscripcions gratuïtes, clica aquí

Programa a 23.3.2022.pdfPrograma a 23.3.2022.pdfDavant el flux de dones i nens que arriben procedents d’Ucraïna

El Consell de l’Advocacia Catalana demana més coordinació amb les administracions i entitats socials que ofereixen els serveis d’atenció a les persones refugiades procedents d’Ucraïna per evitar que caiguin en mans de màfies que trafiquen amb persones. El president del Consell, Joan Ramon Puig, ha fet aquesta petició davant l’arribada a Catalunya de dones i menors en situacions de vulnerabilitat que els posa al punt de mira de les xarxes d’explotació.

El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, ha demanat més mecanismes de protecció per a les persones que arriben als centres d’atenció als refugiats habilitats a Catalunya i una major coordinació amb els Col·legis d’Advocats per tal d’aplicar la directiva europea de protecció temporal a la qual els permet accedir la seva condició de refugiats.

Per al president del Consell “els fluxos d’entrada massiva de refugiats són caldo de cultiu per a les màfies que s’aprofiten de situacions de vulnerabilitat i no podem estalviar esforços per protegir aquestes persones, especialment les més vulnerables”. En aquest sentit, Puig ha posat a disposició de les administracions i les entitats socials els recursos del catorze Col·legis de l’Advocacia de Catalunya “per plantar cara a les xarxes d’explotació a través d’una major coordinació i més eines de protecció per a les possibles víctimes”. “Apostem perquè les persones refugiades rebin una atenció integral que inclogui també suport legal, no només reactiu en cas de necessitat, sinó sobretot preventiu”, ha afegit el president del Consell de l’Advocacia Catalana.

Puig ha fet aquestes declaracions durant la Jornada “El tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual, laboral i mendicitat” que se celebra avui a Girona amb l’objectiu de dotar d’eines davant aquests tipus de situacions a l’advocacia i a la resta de professionals implicats en la protecció de les persones refugiades, com ara membres de serveis socials, sanitaris o les forces de seguretat.

La inauguració de la Jornada ha anat a càrrec del president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, el president de la Comissió de Drets Humans del Consell i degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG), Carles McCragh, el director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Adam Majó, i la directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes de la Generalitat, Laia Rosich.

El president de la Comissió de Drets Humans del Consell i degà de l’ICAG, Carles McCragh, ha posat en valor “el compromís històric de l’advocacia catalana amb les persones més vulnerables perquè no entenem aquesta professió sense una funció social que és irrenunciable i que, en èpoques com l’actual, es fa més necessària que mai”.

La jornada ha comptat amb la participació de professionals de l’advocacia, de la Fiscalia, dels Mossos d’Esquadra i de les entitats socials que treballen en contacte directe amb els refugiats i que poden detectar possibles víctimes d’aquesta xacra.

Preu: 10€