Cursos i WbinCICAC disponibles


  Amb l’objectiu d’oferir coneixement sobre el tractament de menors com a víctimes, hem incorporat dins del marc del Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de Menors 2022 aquest mòdul de 6 hores, destinat a aquelles persones que ja disposin de coneixements en la jurisdicció de menors.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dates:

  • Dimecres 14 de desembre de 2022
  • Dilluns 19 de desembre de 2022
  • Dimecres 21 de desembre de 2022

  Hora: 15 a 17 hores

  Format:

  • Línia En directe mitjançant la plataforma digital ZOOM i en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa

  Preu:

  • Persones col·legiades als 14 Col·legis de l'Advocacia/Advocats de Catalunya: 60€
  • Resta de professionals: 100€

  Programa mòdul.pdfPrograma mòdul.pdf


  El Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada sobre Infància i Procés Penal, en format presencial i línia des de la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa.

  L'aprovació de la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència (LOPIVI) ha suposat un gran avenç important en matèria de protecció dels nens, nenes i adolescents davant de la violència.

  L’objectiu principal d’aquestes Jornades és el tractament de la violència sobre les persones menors d’edat a Catalunya, des d’una perspectiva multidisciplinària on s’abordarà aquesta problemàtica des de diversos àmbits.

  El Consell de l’Advocacia Catalana, a banda de donar a conèixer els aspectes clau de la Llei orgànica 8/21, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència; també es proposa generar un espai de diàleg entre organitzacions, persones expertes i administracions per intercanviar bones i noves pràctiques de coordinació entre les entitats implicades en aquesta important i complexa tasca.

  Amb tot lo anterior, es pretén posar en valor la necessitat de treballar de forma coordinada, fomentant la col·laboració entre tots els agents implicats en aquesta lluita contra la violència, posant en relleu la importància de la seva prevenció i detecció eficaç.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 14 de desembre de 2022

  Hora: 16 a 19.45 hores

  Format:

  • Presencial a la seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa (St. Joan Bpta. de la Salle, 4-6 3r de Maneresa)
  • Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

  Preu:

  • Presencial: Persones col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 20€
  • Línia: Persones col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 10€
  • Presencial: Persones NO col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 30€
  • Línia: Persones NO col·legiades a qualsevol Col·legi professional de Catalunya: 30€

  PROGRAMA_INFANCIA_MANRESA_DESEMBRE_2022.pdfPROGRAMA_INFANCIA_MANRESA_DESEMBRE_2022.pdf

  Aquest curs que s’ha enfocat des d'una òptica essencialment pràctica, té com objectiu que totes les persones assistents adquireixin els coneixements necessaris per diferenciar els diversos terminis de prescripció i caducitat en les accions civils , penals , laborals, fiscals,  administratives, i deontològiques, així com les formes i efectes de la seva interrupció i / o suspensió.

  El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.

  Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM” i a través de la nostra Plataforma Formativa.

  A excepció de la darrera sessió PRÀCTICA del curs, la número 4, que s’oferirà en format SEMIPRESENCIAL.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: Del 29 de novembre al 15 de desembre de 2022 (quatre sessions)

  Hora: 18 a 20 hores (excepte la sessió núm. 4 que serà de 18.30 a 20.30 hores )

  Format: Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM. La sessió número 4 (15 de desembre de 2022) serà híbrida, es a dir, presencial i/o en línia

  Preu:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis de l’Advocacia/Advocats de Catalunya: 95€
  • Persones col·legiades a la resta de Col·legis Professionals: 150€

  Programa_curs_PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT_CICAC.pdfPrograma_curs_PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT_CICAC.pdf


  Davant la discriminació laboral per causa de discapacitat aquest webinar proposa abordar en primer lloc la definició de discapacitat i discriminació partint de la situació prèvia, així com exposar la normativa interna i internacional que empara el dret a la no discriminació i la jurisprudència específica. També s’abordarà la temàtica des d’una vesant més casuística i les eines de protecció existents davant la discriminació.

  La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.

  La  moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, consellera d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

  Les  intervencions aniran a càrrec de:

  • Sr. Xavier González de Rivera, Magistrat delegat del TSJC per temes de discapacitat
  • Sr. Ivan Armenteros,  Advocat especialista en Dret Laboral

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 18 de novembre de 2022
  El Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada en línia sobre Violència Masclista, des de la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

  Els temes que tractarem seran:

  • Les ordres de protecció i suspensió de custòdies i règim de visites
  • La violència econòmica
  • La violència masclista en el col·lectiu LGTBI

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 17 de novembre de 2022

  Hora: 10 a 17.45 hores

  Format:

  • Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

  Preu: 10€

  Programa_VM 26.10.2022.pdfPrograma_VM 26.10.2022.pdf


  L’objectiu d’aquest curs és que l’advocacia adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones menors d’edat.

  El curs té una durada total de 31 hores, distribuïdes en 24 hores teòriques (13 sessions); més 6 hores de pràctica (distribuïdes en dues/tres sessions); més 1 hora de prova avaluadora.

  Aquest curs és íntegrament en línia. Es durà a terme mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “ZOOM”, i l’hora de la prova final en línia es portarà a terme mitjançant la plataforma virtual d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dates i horaris

  • Sessions teòriques (24 hores): Dilluns i dimecres. Dins del període que va des del 7 de novembre de 2022 fins al 21 de desembre de 2022. A partir de les 15 hores
  • Sessions pràctiques obligatòries (6 hores): Dins del període del 22 de desembre de 2022 fins al 19 de gener de 2023 (dates pendents de programar).
  • Prova final obligatòria en línia (1 hora): Divendres, 20 de gener de 2023 de 14 a 15 hores

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Preus

  Preus per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya:

  • 160€

  Preus per a altres professionals:

  • 200€

  Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

  El període d’inscripció fineix uns dies abans de l’inici les pràctiques obligatòries. Us recordem que per poder realitzar les pràctiques obligatòries es  imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Certificat

  Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

  • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
  • Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
  • Al finalitzar les sessions teòriques i pràctiques emeses per Videoconferència/ vídeo streaming, es comprovarà la seva visualització, de tot l’alumnat.
  • L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i no realitzi ni les pràctiques ni la prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció davant la jurisdicció de menors.
  • Les persones que cursin exclusivament el mòdul d’atenció a les persones menors d’edat com a víctimes de violència, se’ls lliurarà certificat relatiu al mòdul cursat, especificant les 6 hores de formació que es contemplen en aquest. Expressament s’indica que si no es disposa amb anterioritat de la formació habilitant per actuar en la jurisdicció de menors, el mòdul d’atenció  a les persones menors d’edat com a víctimes de violència no habilita, per si mateix, per  a l’exercici davant de la jurisdicció de menors.

  QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI DE MENORS EN AQUELLS COL·LEGIS QUE AIXÍ HO HAGIN ACORDAT

  Programa a 24.11.2022.pdfPrograma a 24.11.2022.pdf

  Aquest curs que s’ha enfocat des d'una òptica essencialment pràctica, té com a objectiu fonamental que l'alumnat adquireixi els coneixements i competències imprescindibles per exercir la pràctica professional amb totes les garanties i seguretat jurídica.

  Amb aquest propòsit aquest curs proporcionarà a l’alumnat un coneixement superior sobre la matèria que regeix l’impost de successions, el seu àmbit d’aplicació, els elements que es requereixen per al seu càlcul, així com la diferència de gravamen en base a criteris territorials. A més, serà capaç d’assessorar sobre els efectes jurídics i fiscals que es deriven de l’acceptació o la repudiació de l’herència, o del tipus de testament.

  S'hi farà especial referència a les successions, la plusvàlua i les donacions, temes que ocupen la major part de l'actuació de comprovació, per part de l'Administració tributària, especialment en aspectes tan rellevants com la transmissió de negocis familiars o estructures empresarials de més complexitat.

  El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna.

  Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM” i a través de la nostra Plataforma Formativa

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: Del 7 al 28 de novembre de 2022 (quatre sessions)

  Hora: 18 a 20 hores

  Format: Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

  Preu:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis de l’Advocacia/Advocats de Catalunya: 95€
  • Persones col·legiades a la resta de Col·legis Professionals: 150€

  Programa_curs_FISCALITAT EN HERENCIES_CICAC.pdfPrograma_curs_FISCALITAT EN HERENCIES_CICAC.pdf


  Aquest curs breu pretén oferir una formació tècnica, per a que aquelles advocades i aquells advocats que hagin d’oferir  un servei d’assistència jurídica gratuïta, en matèria de segona oportunitat, ho facin amb totes les garanties.

  És un curs molt útil per situar-se davant la normativa de la segona oportunitat en la Llei Concursal, així com per conèixer els diferents itineraris d’exoneració de persones deutores que busquin alliberar-se dels seus deutes. També es tractarà la temàtica de l’habitatge habitual i el crèdit públic. I per clausurar la formació, es portarà a terme una sessió pràctica per resoldre tots aquells dubtes de la pràctica del dia a dia.

  El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna. La darrera sessió estarà fonamentada en la pràctica professional.

  Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM” i a través de la nostra Plataforma Formativa.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: Del 3 al 15 de novembre de 2022 (quatre sessions)

  Hora: 16 a 18 hores

  Format: Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

  Preu:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis de l'Advocacia/Advocats de Catalunya: 95€
  • Persones col·legiades a la resta de Col·legis Professionals: 150€

  Programa_curs_SEGONA OPORTUNITAT I TO_CICAC_2022.pdfPrograma_curs_SEGONA OPORTUNITAT I TO_CICAC_2022.pdf  Aquest Consell de l’Advocacia Catalana dins del programa InMediació 2022 organitza una jornada el proper 27 d’octubre de 2022 a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus sota el títol: Els MASC’S una eina útil per a l’Advocacia

  Aquesta formació està homologada pel Centre de Mediació de Catalunya corresponent a 8 hores de formació en Mediació.

  La mediació és una eina immillorable per resoldre conflictes empresarials. Els seus principals aspectes positius són la confidencialitat, la possibilitat d’arribar a acords per al bé comú, la implicació de totes les parts afectades, són més adequats econòmicament que qualsevol procés judicial i aporten comunicació entre les parts.

  La Jornada “Els MASC’s: una eina útil  per a l’Advocacia” organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana dins del Programa InMedició- 2022 tindrà lloc a Reus el proper 27 d’octubre.

  Els principals objectius de la Jornada són conèixer i analitzar  les figures més destacades que s’engloben dins dels anomenats Mètodes MASC i com poden esdevenir una eina molt útil per a tots els lletrats i lletrades i per a les persones que cerquen el suport i l’assessorament d’un professional expert de l’advocacia.

  Els Mètodes MASC que s’analitzaran seran els que contempla el Projecte de Llei d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia, aprovat pel Consell de Ministres el dia 12 d’abril d’aquest any. En el seu Capítol primer contempla aquestes figures de MASC i els hi reconeix, per primera vegada al nostre país, la rellevant funció d’actuar com a requisit de procedibilitat en una gran diversitat de casos.

  Ponents de gran nivell i de reconegut prestigi nacional i internacional exposaran les característiques, les avantatges i  les formes més eficients que permetin una adequada utilització dins del procés judicial per tal que puguin aportar valor afegit a la tasca de les persones professionals del dret.

  L’aprofundiment en el coneixement d’aquests mètodes, l’anàlisi de quines noves utilitats  poden aportar a la tasca de les persones lletrades, la realitat dels casos pràctics  que es posaran sobre la taula, el debat sobre quins són els criteris idonis per a seleccionar el mètode més adequat per a cada situació i les indicacions per aconseguir una posada en pràctica eficient,  donen a la Jornada un interès molt rellevant per a les persones que treballen dins del món del dret i de la judicatura, per a les persones mediadores i per a tots els professionals que es dediquen a la gestió i resolució de controvèrsies en general.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 27 d’octubre de 2022

  Format: Línia

  Preu: 10€

  Jornada de Mediació a Reus a 25.10.2022.pdfJornada de Mediació a Reus a 25.10.2022.pdf

  Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic oferirà el proper 20 d’octubre de 2022 un webinar sota el títol: Marca personal advocacia i nova clientela amb Francesc Dóminguez Palos, consultor de màrqueting jurídic i marca personal de l’advocat i advocada, pioner en màrqueting jurídic, des de 2001. És també formador en habilitats comercials específiques per a advocats i advocades, com a ponent.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 20 d’octubre de 2022

  Modalitat: Línia

  Preu: 10€

  Programa.pdfPrograma.pdf  Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa ofereix una conferència on s’analitzarà els canvis en la Llei de Segona Oportunitat després de la reforma de la Llei concursal de setembre de 2022. Amb Borja Pardo, Rubén Torrico i Octavio Gracia el proper dimarts 18 d’octubre de 16 a 18 hores .

  Davant els canvis que ha suposat la recent publicació de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que ha entrat en vigor el 26 de setembre, des de la Comissió de Dret Mercantil del Col·legi i des de #FormacióICATER ens ha semblat adient organitzar aquesta sessió formativa, dirigida per experts reconeguts en la qüestió: Borja Pardo, Rubén Torrico i Octavio Gracia.

  Analitzarem els canvis en la Llei de Segona Oportunitat després d’aquesta nova reforma concursal del setembre 2022, i especialment:

  • Canvis processals: competència, mediació, preceptivitat d’advocat i procurador.
  • Nous itineraris per a l’EPI (Exoneració de Passiu Insatisfet)
  • Transitorietat de l’aplicació normativa
  • Aplicació del Libro Tercero per als empresaris/àries autònoms/es

  Nota informativa: Aquesta formació és NECESSÀRIA PER ACCEDIR AL TORN D’OFICI DE SEGONA OPORTUNITAT DE L’ICATER.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 18 d’octubre de 2022

  Format: Línia

  Preu:

  • Gratuït membres ICATER i alumnat EPJ ICATER 21/22-22/23. Consultar a través de la següent adreça electrònica: formacio@icater.org
  • 10€ per a la resta de companys i companyes del territori


  La llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre de garantia integral de la llibertat sexual té com a objecte la garantia i la protecció integral del dret a la llibertat sexual i l'eradicació de totes les violències sexuals. Després de la ratificació per part l’Espanya del Conveni d’Istanbul, aquesta llei suposa l’actuació de l’Estat contra tot tipus de violència contra les dones entre les que es troben les violències sexuals.

  Aquesta llei que entra en vigor el 7 d’octubre 2022 estableix en les seves disposicions finals  la modificació de tota una sèrie de lleis entre les quals trobem la Llei d'Enjudiciament Criminal, el Codi Penal, l’Estatut de la víctima del delicte, la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors o l’Estatut dels treballadors, entre d’altres.

  L’objectiu d’aquest webinar és analitzar les modificacions que la Llei implica en la normativa i pràctica existent en els diferents àmbits.

  La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i de l’Excma. Sra. Encarna Orduna vicedegana i presidenta de la comissió d'Igualtat del CICAC.

  La  moderació anirà a càrrec de l’Il.lma Sra. Vanessa Fraile, membre de la Junta de Govern de l’ICATER i Presidenta de la Comissió d’Igualtat i Violència Masclista de l’CATER.

  Les  intervencions aniran a càrrec de:

  • Sra. Mireia Montesinos, advocada laboralista del col·lectiu AIDE
  • Sra. Marina Roig, advocada penalista

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 18 d'octubre de 2022 de 2022

  Hora: 18 hores

  Preu: Gratuït  Tenim el plaer d’anunciar-vos que aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada Tech-Advocacia, en format presencial i línia el proper dijous 29 de setembre de 2022 a la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 29 de setembre de 2022

  Hora: 9 a 19.30 hores

  Format:

  • Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

  Preu: 10€

  Programa a 27.9.2022.pdfPrograma a 27.9.2022.pdf  Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol: “Anàlisi de la STEDH de 28 de juny de 2022 dictada sobre l’assumpte M.D. i ALTRES vs. ESPANYA que se celebrarà el dimecres 28 de setembre 2022 de 16:00 a 17:30 hores, en format en línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

  El passat mes de juny Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya per no protegir la privadesa de magistrats catalans les fotos i dades policials dels quals van ser filtrats a la premsa al març del 2014. L’objectiu del webinar és analitzar la sentència del TEDH així com fer incidència en la importància dels tribunals internacionals i pràctica davant del TEDH.

  La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i la  moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, Consellera del CICAC i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de sant Feliu de Llobregat.

  Les  intervencions aniran a càrrec de:

  • Sr. Andreu Van Den Eyden , advocat penalista
  • Sra. Montserrat Raga, magistrada del Jutjat Contenciós -Administratiu N. 5 de Barcelona
  • Sr. Benet Salellas, advocat especialista en Dret Públic

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 28 de setembre de 2022

  Hora: 16 hores

  Preu: Gratuït  El Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada sobre Discapacitat i Procés Penal, en format presencial i línia a la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 22 de setembre de 2022

  Preu: 10€

  Programa Sabadell a 16.9.2022.pdfPrograma Sabadell a 16.9.2022.pdf


  Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic organitza un webinar sota el títol: El delicte d’usurpació de bens immobles (art. 245CP): Una aproximació pràctica.

  Ponent:

  Sr. Pere Joan Perete Horrach. Advocat penalista del despatx Molins Defensa Penal. Màster en Dret Penal i Ciències Penals (Universitat Barcelona-Universitat Pompeu Fabra). Ha participat en conferències i publicat articles sobre el fenomen de l’ocupació il·legal.

  Presentació a càrrec del degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, Excm. Sr. Rogeli Montoliu  i moderació a càrrec de la Sra. Silvana Rodriguez de León, diputada 2a de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data:  15 de setembre de 2022

  Preu: 10€
  Congrés destinat a professionals del Dret (advocacia, notaris, procuradors,…).

  A banda dels continguts del programa, és important destacar la NOVETAT del congrés quant a la metodologia, basada en:

  • La forma d'exposició de les taules: no es tracta de fer conferències a l’ús, sinó que mitjançant la figura de la persona dinamitzadora, per a que juntament amb els i les ponents participin de forma activa, implicant això en una major càrrega de pràctica a l'exposició.
  • La importància de la participació de les persones assistents: durant el transcurs i al finalitzar l’exposició.

  Congrés, útil, molt pràctic i amb metodologies actives on l’assistència presencial i la participació dels i de les congressistes serà el factor clau d’èxit.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 14 i 15 de juliol de 2022

  Format: En línia

  Preu:50€

  programa.pdfprograma.pdf  Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana, juntament amb el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, i RED.ES, han organitzat un nou webinar sobre “EL KIT DIGITAL”, que tindrà lloc el dimarts 19 de juliol 2022, de les 15  fins a les 16 hores, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  El programa Kit Digital té com a objectiu subvencionar l'adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat, proveïdes per Agents Digitalitzadors, per a petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació. Això, els facilitarà un progrés significatiu en els seus nivells de maduresa digital i els permetrà avançar en la digitalització d'àrees clau com a presència a internet, venda electrònica, gestió de clients i proveïdors, oficina digital, gestió i automatització de processos i ciberseguretat, mitjançant la subvenció de solucions de digitalització ofertes pels agents digitalitzadors adherits al programa.

  La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió de Tecnologies per a l’Advocacia del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi d'Advocats de Granollers-Vallès Oriental

  La moderació i la cloenda anirà a càrrec de l’ Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida: presidenta de la comissió de Mediació d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa.


  I per ordre d’intervenció, participaran:

  • l’Excm. Sr. Joan Ramón Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Figueres-Alt Empordà
  • Sr. Narcís Bosch: Director Gerent del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya
  • Sr. Alberto Martínez: Director General de Red.es
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 19 de juliol de 2022

  Hora: 15 horas

  Preu: Gratuït  Tenim el plaer d’anunciar-vos que aquest Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper dilluns 20 de juny de 2022 de 10 a 19.30 hores a Tarragona una Jornada Laboral-Tech. Aquesta jornada s'oferirà presencialment i en línia.

  En un mercat laboral en el qual la transformació digital, el fenomen de la globalització i el boom del treball remot han pres un destacat protagonisme, tant les startups com les empreses amb més antiguitat s'han vist abocades/obligades a transformar-se a gran velocitat amb la finalitat d'adaptar-s'hi a aquesta nova realitat.

  En aquest sentit, l'advocacia ha de donar respostes, tant al sector empresarial com al personal laboral, davant de la diversitat de situacions que estan en continu estat de canvi (nous llocs de treball, teletreball, etc.), tant en la forma de prestar els serveis, com a la d’estar al dia de les incessants reformes legislatives i jurisprudencials que directament o indirecta influeixen en matèria laboral. I és precisament en aquesta matèria on s'obre una nova i potent oportunitat per a l'advocacia que vulgui apostar pel futur: desenvolupar noves formes d’oferir serveis professionals amb les màximes garanties, davant de l'auge del treball remot i de la digitalització de pràcticament tot el teixit empresarial.

  Amb el propòsit brindar una formació actual i precisa a l'advocacia, el programa formatiu d'aquesta jornada laboral-tech dedica una bona part a les qüestions més problemàtiques que susciten les relacions laborals relacionades amb la digitalització i la Intel·ligència artificial, tant des de la visió dependent, com per compte d'altri. Així mateix s’abordaran les relacions col·lectives de treball, la contractació, les obligacions i les responsabilitats en matèria de Seguretat Social i de Prevenció de Riscos Laborals.

  El mercat necessita una advocacia moderna i formada que pugui oferir solucions àgils i rigoroses davant de problemàtiques inèdites i complexes que ens trobem en el dia a dia.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------


  Format: Línia

  Preu: 10€

  Programa.pdfPrograma.pdf


  Donem el tret de sortida amb aquest webinar a la campanya InMediació 2022.

  Dins del marc del projecte #InMediació 2022 amb la col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, durem a terme aquest WbinCICAC, que porta per títol: Mediació, una resolució àgil i dialogada als conflictes,  el proper  dimecres 25 de maig de 2022 de 12 a 14 hores, en format línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM

  Si vols conèixer el nou claim, les accions que desenvoluparem i tot els beneficis que  la mediació aporta en la cartera  de serveis d’un despatx, no et perdis aquesta sessió.

  Aquesta formació està homologada pel Centre de Mediació de Catalunya.

  Presentació a càrrec de l’Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida,  presidenta de la comissió de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa i del Sr. Joan Ramon Casals i Mata, director General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació. Clausura el president d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà, l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig i Pellicer

  Ponents:

  • Sra. Sonia Hernández Muñoz, directora de Comunicació de Flandecoco
  • Sra. Anna Vall Rius, coordinadora del Programa InMediació 2022
  • Sr. Andreu Batlle i Amat, delegat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona al Penedès i medalla de l’ICAB de Sant Raimon de Penyafort 2021
  • Sra. Raquel Alastruey Gracia, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 25 de maig de 2022

  Hora: 12 hores

  Preu: Gratuït

  Enquesta de satisfacció  La llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, va entrar en vigor el dia 08/03/2022. En aquest webinar s’analitzaran les noves mesures que contempla la llei i com aquestes s’apliquen a la pràctica.

  La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig, president d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà

  La moderació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Ignasi Puig Ventalló, conseller del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa.

  Les  intervencions aniran a càrrec de:

  • Sr. Guillem Soler Solé, Magistrat del jutjat de primera instància 1 de Barcelona
  • Sra. Verónica Dávalos, Advocada civilista i activista pel dret a l’habitatge
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 18 de maig de 2022

  Hora: 18 horas

  Preu: Gratuït
  La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006 per l’Assemblea General de Nacions Unides, suposa un canvi de paradigma en relació l’efectiu exercici dels drets de les persones amb discapacitat i el seu propòsit és promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, així com promoure el respecte de la seva dignitat inherent

  En el seu art. 12, la CDPD estableix que cal reconèixer a totes les persones amb discapacitat la capacitat jurídica en igualtat de condicions respecte al conjunt de la ciutadania, en tots els aspectes de la vida, permetent el seu accés a les mesures de suport que puguin necessitar per a l’exercici d’aquesta capacitat jurídica.

  Així mateix l’Art.13 sobre l’accés a la Justícia la CDPD obliga els estats part a adoptar les mesures pertinents per proporcionar a les persones amb discapacitat accés al suport que puguin necessitar en l’exercici de la seva capacitat jurídica, mitjançant ajustaments de procediment i adequats a l’edat, per facilitar l’exercici de les funcions efectives d’aquestes persones com a participants directes i indirectes, inclosa la declaració com a testimonis, en tots els procediments judicials, amb inclusió de l’etapa de recerca i altres etapes preliminars.

  La darrera reforma de la legislació civil i processal a nivell Espanyol i a Catalunya va en la línia d’adequar doncs la legislació a la CDPI.

  A Espanya l’aprovació de la Llei  8/2021  de 2 de juny, per la que es reforma  la legislació civil i processal pel suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, amb vigència del 3 de setembre,  ha introduït modificacions  amb la intenció d’ adequar l’ordenament a la Convenció.

  A Catalunya,  el Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, publicat el 2 de setembre i amb vigència també del 3 de setembre, adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, establint un règim legal adaptat a les premisses de la CDPD que servei per donar resposta als nous procediments de provisió de suports que s’engeguin a partir d’ara a Catalunya, mentre el procés d’adaptació del Codi Civil de Catalunya a la Convenció de Nova York no culmini amb l’aprovació, per part del Parlament de Catalunya, dels textos legals que implantin un nou règim i la caracterització de les institucions de suport a les persones amb discapacitat. 

  La finalitat d’aquest curs,  adreçat a advocades i advocats que desitgin especialitzar-se en matèria d’atenció jurídica a persones en situació de discapacitat, i de caràcter pràctic,  és la de dotar dels coneixements actualitzats als canvis normatius

  El curs té una durada total de 26 hores, distribuïdes en 20 hores teòriques i més 6 hores de sessió pràctica. En total són 13 sessions formatives, de dues hores cadascuna (menys la darrera sessió que són 3 hores).

  Aquesta formació s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a través de la plataforma digital ZOOM. Aquest format et permetrà poder seguir les sessions teòriques en directe i/o en diferit.


  Preus:

  • Per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya: 200€
  • Per altres professionals: 300€

  Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

  Programa.pdfPrograma.pdf


  Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol:  “Aplicació a la pràctica de la llei 8/2021 en relació a la suspensió del règim de visites i custòdia dels fills i filles menors” que se celebrarà el dijous 7 d’abril de 2022 de 16 a 17.30 hores, en format en línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

  La presentació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, presidenta de la Comissió de Violència masclista del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.  La moderació anirà a càrrec de l’Il.lma. Sra. Judit Pou, membre de la Comissió de Violència masclista del Consell de l’Advocacia Catalana i membre de Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic.

  Les  intervencions aniran a càrrec de:

  • Sra. Ester García, advocada especialitzada en Dret Penal, Violència de gènere i Drets de Família
  • Sra. Joana Crespo, Fiscal de área de Fiscalía de Manresa-Igualada
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 7 d'abril de 2022

  Hora: 16 horas

  Preu: Gratuït

  Inscripcions gratuïtes, clica aquí  Us informem que l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem MMaria de Brocà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus  ha organitzat, amb la col·laboració d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, una Taula Rodona que porta per títol “Novetats pràctiques de la Llei 8/2021 de 2 de juny. Les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica amb igualtat de condicions” i que tindrà lloc el proper 4 d’abril a partir de les 18 hores

  Aquesta taula rodona es farà de manera presencial a la sala d’actes del Col·legi de l’Advocacia de Reus i en línia a través de la plataforma ZOOM.

  Intervindran:

  Presentació i moderació: Sr. Sergi Guillén García. Responsable de l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Broca i secretari del Col·legi de l’Advocacia de Reus.

  Persones ponents/intervinents:

  Il·lma. Sra. Sofía Jordà Múgica. Jutgessa del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus. 

  Il·ltre. Sra. Fina Bravo García. Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància número 5 de Reus.

  Il·ltre. Sra. Delia Lázaro Rodríguez. Fiscal delegada de Civil de la Fiscalia Provincial de Tarragona i fiscal coordinadora de la secció de persones amb discapacitat de majors.  Davant el flux de dones i nens que arriben procedents d’Ucraïna

  El Consell de l’Advocacia Catalana demana més coordinació amb les administracions i entitats socials que ofereixen els serveis d’atenció a les persones refugiades procedents d’Ucraïna per evitar que caiguin en mans de màfies que trafiquen amb persones. El president del Consell, Joan Ramon Puig, ha fet aquesta petició davant l’arribada a Catalunya de dones i menors en situacions de vulnerabilitat que els posa al punt de mira de les xarxes d’explotació.

  El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, ha demanat més mecanismes de protecció per a les persones que arriben als centres d’atenció als refugiats habilitats a Catalunya i una major coordinació amb els Col·legis d’Advocats per tal d’aplicar la directiva europea de protecció temporal a la qual els permet accedir la seva condició de refugiats.

  Per al president del Consell “els fluxos d’entrada massiva de refugiats són caldo de cultiu per a les màfies que s’aprofiten de situacions de vulnerabilitat i no podem estalviar esforços per protegir aquestes persones, especialment les més vulnerables”. En aquest sentit, Puig ha posat a disposició de les administracions i les entitats socials els recursos del catorze Col·legis de l’Advocacia de Catalunya “per plantar cara a les xarxes d’explotació a través d’una major coordinació i més eines de protecció per a les possibles víctimes”. “Apostem perquè les persones refugiades rebin una atenció integral que inclogui també suport legal, no només reactiu en cas de necessitat, sinó sobretot preventiu”, ha afegit el president del Consell de l’Advocacia Catalana.

  Puig ha fet aquestes declaracions durant la Jornada “El tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual, laboral i mendicitat” que se celebra avui a Girona amb l’objectiu de dotar d’eines davant aquests tipus de situacions a l’advocacia i a la resta de professionals implicats en la protecció de les persones refugiades, com ara membres de serveis socials, sanitaris o les forces de seguretat.

  La inauguració de la Jornada ha anat a càrrec del president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, el president de la Comissió de Drets Humans del Consell i degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG), Carles McCragh, el director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Adam Majó, i la directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes de la Generalitat, Laia Rosich.

  El president de la Comissió de Drets Humans del Consell i degà de l’ICAG, Carles McCragh, ha posat en valor “el compromís històric de l’advocacia catalana amb les persones més vulnerables perquè no entenem aquesta professió sense una funció social que és irrenunciable i que, en èpoques com l’actual, es fa més necessària que mai”.

  La jornada ha comptat amb la participació de professionals de l’advocacia, de la Fiscalia, dels Mossos d’Esquadra i de les entitats socials que treballen en contacte directe amb els refugiats i que poden detectar possibles víctimes d’aquesta xacra.

  Preu: 10€

  Programa a 23.3.2022.pdfPrograma a 23.3.2022.pdf  Ens plau anunciar-vos que la  s’ha organitzat un nou wbinCICAC, que sota el títol  “Anàlisi de la sentència del TS, de 20 de gener, on es reconeix el dret de l’advocacia a aplicar la renda irregular en la reducció de l’IRPF”,  se celebrarà en línia el dimarts 29 de març de 17.30 a 19 hores,  mitjançant la plataforma ZOOM.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 29 de març de 2022

  Hora: 17.30 hores

  Preu: Gratuït

  Inscripcions gratuïtes, clica aquí


  Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol:  La Directiva 2001/55/CE: Normes per a la concessió de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades que se celebrarà el dimarts 22 de març de 2022 de 18 a 19.30 hores, en format en línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

  Davant la situació creada per la guerra a Ucraïna que ha provocat que més de dos milions de persones hagin hagut de fugir del país, la Comissió Europea va presentar una proposta per activar l’aplicació d’una directiva de la UE que atorga protecció internacional immediata amb vista a l’acolliment de persones refugiades  ucraïneses. El Consell va decidir aprovar-la el passat 4 de març, serà la primera vegada en la història que aquesta eina s’activa des que va ser aprovada el 2001.

  En aquest webinar tractarem les provisions de la directiva i com aquesta s’aplicarà en base al recent acord del Consell de Ministres del 8 de març 2022 que ha ampliat la protecció temporal atorgada  en virtut de la Decisió d’Execució (UE) 2022/382 del Consell, de 4 de març, a persones afectades pel conflicte d’Ucraïna que puguin trobar refugi a Espanya.

  La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i la  moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eulàlia Barros, presidenta de la Comissió del TOAD d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

  Les  intervencions aniran a càrrec de:

  • Sra. Noemi Alarcón Velasco, advocada i presidenta del Comitè de Migracions del Consell de l’Advocacia Europea (CCBE).
  • Sra. Marta García Cienfuegos, responsable de la Unitat de Protecció d’ACNUR Espanya
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 22 de març de 2022

  Hora: 18 hores

  Preu: Gratuït


  Ens plau informar-vos que la Comissió de DDHH del Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC amb  títol:  “La situació dels Drets Humans en frontera” que se celebrarà el dijous 17 de març de 2022 de 16 a 17:30 hores, en format línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

  La situació que s’està vivint des de finals de 2021 en les fronteres entre Bielorússia, Polònia i Lituània ha evidenciat la utilització política que molts governs europeus estan fent de les migracions  i la vulneració de drets humans que això suposa.

  En aquest webinar volem analitzar què suposen aquests situacions de vulneració de drets en relació als tractats de NNUU i de la UE i quina resposta es dona des de les instàncies internacionals en relació a la protecció de DDHH. El webinar també  tractarà aquells delictes que sorgeixen davant situacions de crisis migratòria com el delicte d’afavoriment de la immigració il·legal i la seva vinculació amb els delictes d’odi i les expressions de xenofòbia.

  La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.

  La moderació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Carles McCragh, president de la comissió de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona.

  Les  intervencions aniran a càrrec de:

  • Sr. Oscar Monterde. Professor a la Universitat de Barcelona i investigador del Centre d’Estudis Històrics Internacionals
  • Sra. Noemí Alarcón, advocada i presidenta de la Comissió de Migracions de la CCBE
  • Sra. Charo Alises Castillo, advocada, presidenta de la Comissió de Drets Humans de l’il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Màlaga.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 17 de març de 2022

  Hora: 16 hores

  Preu: Gratuït  Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol:  “La Cort Penal Internacional i la invasió d’Ucraïna “ que se celebrarà el dimarts 15 de març de 2022 de 18:30 a 20:00 hores, en format en línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

  Aquest webinar abordarà quines son les possibilitats que en el marc internacional actual la Cort Penal Internacional pugui actuar davant les actuacions del President Rus Vladimir Putin i les acusacions per delictes de lesa humanitat i crims de guerra comesos durant  invasió d'Ucraïna. També es tractarà la complementarietat de la responsabilitat penal individual i la responsabilitat internacional de Rússia al fil de la demanda interposada per Ucraïna contra la Federació Russa davant la Cort Internacional de Justícia el 26 de febrer passat.

  La presentació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i el Dr. Jaume Antich Soler, advocat i Secretari General del CAPI i de l’Il·lma. Sra. Carmen Valenzuela diputada de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

  La moderació anirà a càrrec de la Sra. Antònia Rocha, advocada i membre del Comitè Executiu del CAPI.

  Les  intervencions aniran a càrrec de:

  • Sr. Manuel Ollé, Doctor en Dret Penal per la Universitat Complutense de Madrid
  • Sra. Ana Gemma López, Catedràtica de Dret Internacional en la  Universitat Complutense de Madrid
  • Sr. Carlos Castresana, Fiscal del “Tribunal de Ciuentas”
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data:  15 de març de 2022

  Hora: 18.30 hores

  Preu: Gratuït

  Inscripcions gratuïtes, clica aquí


  Ens plau informar-vos que les comissions de Defensa de la professió i la de Tecnologies de l’Advocacia d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, han sumat esforços per organitzar una doble sessió de webinars, al voltant de l’estreta relació entre la promoció de la professió fent ús de les noves tecnologies, concretament:

  El segon sota el títol “La web corporativa. Màrqueting i compliment de la normativa”, que tindrà lloc el dijous 10 de març 2022, de les 18.30 fins a les 20 hores a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  El fil conductor anirà a càrrec de:

  • Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.
  • Excma. Sra. Maria Pastor Santana, presidenta de la comissió de Defensa de la professió d’aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
  • Excm. Sr. Joan Martínez García president de la comissió de Noves Tecnologies de l’Advocacia i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

  Intervenen:

  • Sra. Paula Fernández-Ochoa: Consultora & Speaker màrqueting jurídic, marca personal i motivació.
  • Sr. Eduard López-Román: Advocat especialitzat en Dret Digital i Ciberseguretat. Vocal d’ENATIC.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 10 de març de 2022

  Hora: 18.30 hores

  Preu: Gratuït  Ens plau informar-vos que les comissions de Defensa de la professió i la de Tecnologies de l’Advocacia d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana, han sumat esforços per organitzar una doble sessió de webinars, al voltant de l’estreta relació entre la promoció de la professió fent ús de les noves tecnologies, concretament:

  El primer sota el títol “La importància del màrqueting en la comunicació del despatx. La marca personal de l’Advocat/da. Especial referència a les xarxes socials”, que tindrà lloc el dimarts 8 de març 2022, de les 18 fins a les 19.30 hores a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  La presentació anirà a càrrec de:

  • Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà.
  • Excma. Sra. Maria Pastor Santana, presidenta de la comissió de Defensa de la professió d'aquest Consell i degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró
  • Excm. Sr. Joan Martínez García president de la comissió de Noves Tecnologies de l’Advocacia i degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers-Vallès Oriental.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data:  8 de març de 2022

  Hora: 18 hores

  Preu: Gratuït


  Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol:  sobre els “La reestructuració empresarial a la reforma concursal: Nous reptes professinals. Presentació del nou curs sobre reestructuració i reforma concursal”, el qual se celebrarà el  dilluns 7 de març de 2022 de 18 hores fins a les 19.30 hores, en format línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

  En aquesta formació s’analitzarà el text del Projecte de Llei de reforma del text refós de la LLEI CONCURSAL, aprovada pel Govern el passat 21 de desembre. Aquest projecte normatiu té com a objectiu la transposició de la Directiva europea de reestructuració i insolvència.

  Es tracta d'un text adreçat a garantir que les empreses viables que estiguin en dificultats financeres tinguin accés a un procediment efectiu de reestructuració preventiva que els permeti continuar la seva activitat. A més, un dels aspectes nous de la norma són els plans de reestructuració, que substitueixen els actuals acords de refinançament. En aquest sentit, cal subratllar que precisament aquests plans de reestructuració són un dels elements centrals de la Directiva d'insolvència i de la reforma de la Llei Concursal i haurien de servir per facilitar que les empreses deutores viables disposin d'un instrument eficaç per evitar-ne la insolvència o sortir-ne

  La Presentació anirà a càrrec de:

  L'Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Figueres-Alt Empordà

  Moderació a càrrec de

  L'Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, presidenta de la comissió de Mediació d'aquest Consell i degana de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa.

  L’equip de conferenciants, és:

  • Sra. Montserrat Morera: Magistrada del Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona
  • Sr. Miguel Àngel Salazar: Advocat de l'ICA Terrassa i Economista
  • Sr. F. Xavier Rafí: Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 7 de març de 2022

  Hora: 18 hores

  Preu: Gratuït


  Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol:  sobre “La prestació de serveis jurídics per part de l’advocacia i la seva relació amb el Dret de Consum”, el qual se celebrarà el  dimecres, 2 de març de 2022 de 16 a 18 hores, en format línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

  En aquesta formació posarà de relleu la relació entre l’advocacia i la clientela, en la prestació de serveis jurídics, subjecte en moltes ocasions a la normativa vigent en Dret de Consum: -Quines obligacions se’n deriven de l’aplicació del Dret de Consum a la prestació dels serveis de l’advocacia? –Com hem d’informar a la nostra clientela dels nostres honoraris? –Quina informació ha de constar en les webs corporatives? –Quines clàusules abusives hem d’evitar en els documents d’encàrrec?

  La Presentació anirà a càrrec de:

  -L’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà

  Moderació a càrrec de l’Excm. Sr. Jordi Albareda, president de la comissió de Taxació de costes del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

  L’equip de conferenciants, és:

  • Dra. Imma Barral: Catedràtica de dret civil UB. Mediadora. Experta en dret de consum i resolució de conflictes
  • Il·lm. Sr. Carles Garcia Roqueta: Membre de la comissió de Mediació d’aquest Consell i diputat de la Junta responsable de Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 2 de març de 2022

  Hora: 16 hores

  Preu: Gratuït


  Us informem que la comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza una conferència sota el títol: Reforma laboral. RD-LEY 32/2021 de 28 d’octubre que tindrà lloc el proper divendres 25 de febrer de 2022.

  Ponent: Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, magistrat especialista de l’ordre social TSJ Catalunya

  Programa:

  • Contratación laboral
  • Subcontratación de obras y servicios
  • Flexiguridad: ERTES y mecanismos RED
  • Negociación colectiva
  • Derecho sancionador
  • Lo que la reforma deroga
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 25 de març de 2022

  Hora: 10 hores

  Preu: Gratuït


  Ens plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat un nou WbinCICAC, el qual porta per títol:  sobre els “Desnonaments: Situació davant la finalització de les mesures excepcionals per covid”, el qual se celebrarà el  dimarts, 22 de febrer de 2022,  de les 18.30 fins a les 20 hores, en format línia mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

  En aquesta formació es posaran de relleu la nova situació davant la finalització de les mesures que es van adoptar per a per reforçar la protecció del dret de l’habitatge davant els efectes de la pandèmia COVID-19, entre les quals es pot destacar el DL 37/2020, de 3 de novembre, on es preveia la suspensió de desnonaments d’unitats familiars en situació de vulnerabilitat que vivien en habitatges propietat de grans tenidors.

  La Presentació anirà a càrrec de:

  -L’Excm. Sr. Joan Ramón Puig Pellicer, President del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà

  Moderació a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, Degana l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i Consellera d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

  L’equip de conferenciants, són:

  • Sra. Cristina Vallejo: Advocada de l’ ICAB. Coordinadora de Formació de l’ ICAB.
  • Sr. Miguel J. Sánchez: Diputat de Junta responsable de la C. de Defensa de la Professió de l’ ICASBD. Membre de la C. de Drets Humans del CICAC.
  • Sra. Alisa Salajan: Tècnica jurídica d’habitatge del Prat. Prat Espais.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 22 de febrer de 2022

  Hora: 18.30 hores

  Preu: Gratuït


  La Comissió de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana, ha organitzat aquest webinar sota el títol : “Qüestions pràctiques del Dret de Defensa”, que se celebrarà en línia el dimecres, 9 de febrer de les 17 a les 18:30 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

  El webinar està dirigit a reforçar el paper de l’advocat i l’advocada com a defensor i defensora de drets de la persona i s’abordaran aquelles situacions que en la pràctica es pot trobar en l’exercici professional i quina normativa i eines poden ser utilitzades per reforçar la pràctica professional en aquestes situacions i actuar en la seva defensa.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Carles McCragh president de la comissió de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana.

  La moderació anirà a càrrec de l’Il.ltre. Sr. Miguel Sánchez, president de la comissió de la Defensa dels Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

  Ponències:

  • Sr. D. Juan Molpeceres Pastor, advocat penalista i membre del “Centro de Defensa de la Defensa” de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de València. Tractarà les situacions d’atac al dret de la defensa per part del Poders Públics i el marc normatiu del dret a la defensa i la LOPJ.
  • Excma. Sra. Maria Pastor, consellera presidenta de la Comissió de Deontologia i defensa de la professió del Consell de l’Advocacia Catalana. Degana de l’ICA Mataró responsable del Dret de Defensa del CICAC. Tractarà l’emparament col•legial.
  • Sr. Cristòbal Martell Pérez-Alcalde, advocat penalista. Tractarà qüestions pràctiques a sala per la defensa del dret a la defensa.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 9  de febrer de 2022

  Hora: 17 hores

  Preu: Gratuït  Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia del CICAC, ha reprès la seva activitat formativa, tot organitzant nou webinar, que versarà sobre els Smartcontracts & Blockchain, i que tindrà lloc el Dijous, 27 de gener 2022, de les 18 fins a les 20 hores, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

  La presentació del webinar, anirà a càrrec de l'Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Figueres-Alt Empordà i de l'Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió de Noves Tecnologies del Consell de l'Advocacia Catalana i degà de Col·legi d'Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

  La moderació anirà a càrrec de l’Il·ltre. Sr. Jaime Lapaz, membre de la comissió de Noves Tecnologies d'aquest Consell i diputat de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.

  En relació al format d’aquest webinar serà l’entrevista, on la persona entrevistada serà el Sr. José M. Anguiano, advocat especialista en Noves Tecnologies

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 27 de gener de 2022

  Hora: 18.30 hores

  Preu: Gratuït


  Ens plau anunciar-vos que la  Comissió de Formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, ha organitzat  el primer wbinCICAC del 2002, que sota el títol  “Els trets fonamentals de la reforma laboral del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de desembre”, que se celebrarà en línia el dijous, 20 de gener de les 16 fins les 17.30 hores ,  mitjançant la plataforma ZOOM.

  La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i de l’Excma. Sra. Estela Martín vicepresidenta de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

  El format d’aquest webinar serà l’entrevista:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data: 20 de gener de 2022

  Hora: 16 hores

  Preu: Gratuït

  Arran del compromís adquirit pel Consell de l’Advocacia Catalana amb l’advocacia per a la formació i promoció de la mediació i altres sistemes de resolució extrajudicial de conflictes, ens complau fer-vos partícips del III Congrés de Mediació i ADR que hem organitzat amb el lema “Mediació i ADRs: are you IN?”, i que clou el projecte de promoció de la mediació creat i desenvolupat l’any 2020: IN Mediació: Innovem, sumem i resolem.

  Mª. Eugènia Gay Rosell, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana

   

  Des de la Comissió de Mediació i ADR del Consell de l’Advocacia Catalana, sensibles a les novetats legislatives que afecten l’exercici de l’advocacia i que l’obliguen a estar permanentment actualitzada i en sintonia amb el que demana la societat, hem treballat un programa científic prou interessant per poder arribar a tota l’advocacia catalana, tant la formada en mediació i altres sistemes de resolució de conflictes diferents del judicial, com la que encara no ho està. El contingut del Congrés disposa de l’homologació de tretze hores en formació continuada del Centre de Mediació de Catalunya.

  Marta Martínez i Gellida, presidenta de la comissió de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana

   

  Aquests congressos van ser dissenyats pel Consell l’any 2016 per fer-los presencials i amb caràcter bianual, però la crisi sanitària del 2020 provocada per la pandèmia ens va obligar a endarrerir aquest congrés un any. No amaguem que ens encantaria comptar amb la vostra presència i que tant el Col·legi d’Advocats de Mataró com la ciutat de Mataró, us oferirem una molt bona acollida a tots els assistents. Però conscients de la situació, de les diferents sensibilitats i de la previsió sobre mesures sanitàries, enguany el Congrés s’ofereix de forma híbrida, és a dir, presencial a la ciutat de Mataró en entorns privilegiats i emblemàtics (amb limitació d’aforament) i també en línia, mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “Zoom”.

  Maria Pastor Santana, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró