Ajuda: "Cerca cursos"

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers organitza la conferència sobre la nova Llei 5/2019 de contractes de crèdit immobiliari: Qüestions pràctiques, que tindrà lloc els proper 25 de juliol de 2019 a partir de les 18.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers · Inici: 25/07/2019 · Final 25/07/2019
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi de l’Advocacia de Reus, organitza la Conferència sobre les principals novetats de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari que tindrà lloc el dia 20 de juny de 2019 a partir de les 18.30 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus · Inici: 20/06/2019 · Final 20/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.- 977 340 850
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 6 de juny de 2019 a partir de les 18.30 hores, la Conferència sobre les novetats en les execucions hipotecàries arran de les darreres resolucions del TJUE en matèria de clàusules abusives.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 06/06/2019 · Final: 06/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La darrera sentència del TJUE en matèria de clàusules abusives, de 26 de març de 2019, ha posat de nou sobre la taula la situació dels procediments d'execució hipotecària existents hores d'ara als tribunals. Quin efecte produeix en la primera instància i les audiències aquesta sentència i la doctrina que se'n deriva? Per posar-nos al dia sobre aquest tema tan interessant, comptarem amb el magistrat Il·lm. Sr. Guillem Soler i Solé, qui va plantejar una de les qüestions prejudicials (la C 179/17) que es resolen en l’al·ludida resolució del TJUE.
Lloc realització:
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
· Per VIDEO STREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 23 de maig de 2019 a partir de les 18.30 hores, la Conferència sobre la llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 23/05/2019 · Final 23/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Aquesta conferència analitzarà la Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que té per objecte equiparar la legislació interna als darrers pronunciaments europeus sobre aquesta matèria. També obeeix a la transposició de la Directiva 2014/17 UE, de 4 de febrer, sobre els contractes de crèdit celebrats amb consumidors en relació amb béns immobles d'ús residencial.
Aquesta norma suposa una modificació important en la Llei Hipotecària, la LEC, o la Llei de condicions generals de la contractació, i entrarà en vigor el proper 16 de juny. Entre els seus aspectes més importants destaca la seva Disposició Transitòria Quarta, que estableix un incident per al·legar la possible existència de clàusules abusives en el procediments d'execució hipotecària en curs.

Programa.pdfPrograma.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers organitza la Conferència sobre les novetats del RDL 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que tindrà lloc el proper 8 de maig de 2019 a partir de les 18.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers · Inici: 08/05/2019 · Final 08/05/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf