La modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, estableix l’atenció lletrada a les víctimes d’aquesta violència des del moment de interposar la denúncia. L’àmbit subjectiu s’amplia per donar cobertura a les víctimes, més enllà de la violència de gènere.

En aquesta sessió formativa analitzarem les modificacions que aquesta normativa implica, des de l’anàlisi de l’àmbit subjectiu, fins a quins delictes poden ser objecte de tenir aquesta consideració, les obligacions derivades de l’Estatut de la Víctima, regulat per la Llei  4/2015, de 27 d’ abril, i el protocol elaborat en el Consell de l’Advocacia Catalana per donar cobertura a l’obligació de prestar assistència immediata a les víctimes.

La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell i presidenta de la Comissió de Violència Masclista  i Igualtat del Consell.

La moderació de les intervencions aniran a càrrec de l’Il·lma. Sra. Mireia Pardell, membre de la Junta de Govern de l’ICALL i membre de la Comissió de VM i Igualtat del Consell.

Ponents:

  • Natividad Veraguas. Experta en violències masclistes i directira de Dones amb Empenta, entitat que gestiona serveis de la xarxa d´atenció a les violències masclistes. 
  • Marina Roig. Advocada penalista. Anàlisi dels delictes que poden tenir la consideració de violència masclista.
  • Joan Ramon Puig. Degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres, president de la Comissió del TOAD del CICAC. Obligacions  derivades de la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima i Protocol del Consell de l’Advocacia Catalana  per garantir l’assistència a les víctimes de violència masclista.

Al finalitzar les ponències hi haurà sessió de preguntes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 8 de juny de 2021

Hora: 18.00 hores

Preu: Gratuït