Ajuda: "Cerca cursos"

Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial de violència de gènere. El curs té una durada total de 38 hores, distribuïdes en 30 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de sessions pràctiques obligatòries, més 2 hores de prova avaluadora presencial obligatòria.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró,Lleida,Tarragona. · Inici: 02/04/2019 · Final 21/06/2019
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Lloc realització: Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1a planta
25007 Lleida
T- 973 238 007
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
Enric d’Ossó núm. 1, 2a planta
43005 Tarragona
T- 977 212 360
Videoconferència, des de les seus dels Col·legis de l’Advocacia que es connectin.
Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador

Programa.pdfPrograma.pdf

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones en processos penitenciari.
El curs té una durada de 27 hores i consta de 9 sessions teòriques de dues hores cadascuna més una sessió d’1 hora, 6 hores de pràctiques (de dos ó tres sessions), i 2 hores de prova avaluadora.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
· Inici: 09/10/2018 · Final 14/12/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Lloc realització:
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Carrer d’Enric d’Ossó núm. 1, 2a
43005 Tarragona
T- 977 212 360
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Plaça Sant Joan núm. 6-8, 1r
2507 Lleida
T- 973 238 007
Videoconferència, en directe a les Seus Col·legials que així ho sol·licitin
Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador

Programa.pdfPrograma.pdf

Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, el Consell de l’Advocacia Catalana juntament amb la col·laboració del Tribunal Arbitral de Tarragona i el Tribunal Arbitral de Barcelona organitzen les Jornades sobre l’Arbitratge 2018 que tindran lloc des del mes de gener fins al mes de d’abril de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.
*Aquest programa queda subjecte a possibles canvis/modificacions. S’informarà per correu als i a les inscrites en aquesta sessió des de la nostra Plataforma Formativa.

Lloc: Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona · Inici: 15/05/2018 · Final 15/05/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona
Carrer d'Enric d'Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, organitza la Jornada sobre la tasca de l’Advocat/da en el blanqueig de capitals el proper 22 de febrer a partir de les 17.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Aula de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic · Inici: 22/02/2018 · Final 22/02/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a l’Aula de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic Pl. Miquel de Clariana 2
08500 Vic
T- 938 893 343
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf