Cursos disponibles

La Comissió de Formació Continuada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona ofereix a partir del proper dia 19 d’octubre de 2016, els dimecres de 17.00h a 18.30h (excepte la sessió del 18 de novembre de 2016, que es realitzarà de 10.00h a 11.30h) el Curs sobre qüestions pràctiques de la LEC.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. · Inici: 19/10/2016 · Final 18/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Enric d’Ossó núm. 1, 2n pis
43005 Tarragona
Tel. 977 212 360

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

La Secció de Dret Administratiu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona ha programat un Curs sobre la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, que esperem que sigui del vostre interès. Aquest curs començarà el dilluns dia 10 d’octubre de 2016 i es durà a terme tots els dilluns fins al 21 de novembre en horari de 17.00h a 18.30h al Saló d’Actes del Col·legi d’Advocats.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. · Inici: 10/10/2016 · Final 21/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Enric d’Ossó núm. 1, 2n pis
43005 Tarragona
Tel. 977 212 360

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus i el Grup d’Advocats Joves de Reus en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza pel dia 6 d’octubre de 2016, a les 18 hores, una Conferència sobre els Recursos web per advocats.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Reus · Inici: 06/10/2016 · Final 06/10/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus Av. de Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T- 977 340 850
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida ofereix a partir del proper dia 6 d’octubre fins al 24 de novembre de 2016, els dijous de 18.30h a 20.30h el Curs de Dret Processal Penal. Repercussió de les reformes de la Llei d’Enjudiciament Criminal introduïdes durant l’any 2015 en relació a les diverses fases dels processos penals.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Lleida · Inici: 06/10/2016 · Final 24/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% del total d’hores lectives. En el cas de seguir el curs per videostreaming (des del vostre PC) o no haver arribat al 80% de l’assistència, per obtenir el certificat s’haurà de superar una prova obligatòria presencial; properament s’informarà del contingut i data en què es durà a terme. Els alumnes tindran accés a la documentació que es faciliti del curs i a la gravació de les sessions a través de la web de formació del Consell de l’Advoca-cia Catalana.
Cadascuna de les ponències versarà fonamentalment sobre les reformes introduïdes per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de modificació del Codi Penal; per la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte; per la Llei orgànica 13/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal per a l’enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d’investigació tecnològica; i per la Llei 41/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal per a l’agilització de la justícia penal i l’enfortiment de les garanties processals.

Presencial a la Seu del Col·legi d’Advocats de Lleida Pl. De Sant Joan 6-8, 1a planta 25007 Lleida Tel. 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones en processos penitenciari.
El curs dura 26 hores i consta de 9 sessions teòriques de dues hores cadascuna, de 6 hores de pràctiques de dos ó tres sessions i 2 hores de prova avaluadora.
Us informem que no es podrà dur a terme les pràctiques obligatòries i/o prova obligatòria amb posterioritat a la data fixada en el programa. Es podrà visualitzar la totalitat del curs sense la possibilitat d’obtenir cap tipus de Certificat.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Granollers i Col·legi d'Advocats de Figueres · Inici: 4/10/2016 · Final 02/12/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial des de les seus dels Col·legis d’Advocats de:
Figueres
Carrer Llers núm. 13, 1r
17600 Figueres
Tel. 972 513 468
Granollers
Rbla. Josep Tarradellas 5, 1r 3a
08400 Granollers
Tel. 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

La Comissió de Formació de l’ICA Sabadell, ha cregut imprescindible convocar aquesta Jornada, que tindrà lloc el proper Divendres, 30 de setembre de 2016 (Jornada de matí i tarda): de 9.30 a 13.45 hores i de 16.00 a 18.45 hores a la Sala d’Actes del mateix Col·legi d’Advocats, a fi i efecte d’analitzar les principals novetats d’una reforma tan important i que afecta de manera substancial l’àmbit jurídic, no només en l’àmbit de les relacions externes de l’Administració amb el ciutadà, sinó també de l’organització i relacions entre les diferents administracions.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell. · Inici: 30/9/2016 · Final 30/09/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

El legislador ha volgut atorgar un impuls definitiu a la implantació de l’administració electrònica, apostant per una Administració pública íntegrament electrònica (expedient electrònic) i interconnectada, tant en les seves relacions amb els ciutadans com entre les administracions entre sí, amb l’objectiu de millorar l’agilitat i eficàcia dels procediments, i de reduir-ne els temps de tramitació. Al llarg de les 5 ponències que componen aquesta completa Jornada, s’analitzaran bona part d’aquestes novetats i es farà una aproximació a la seva repercussió i els efectes jurídics en les relacions del dret administratiu.
Presencial al Sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
Carrer de Lacy, 15
08202 Sabadell

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

La Secció Penal de la Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza pel dia 14 de setembre de 2016, a les 19 hores, una Conferència sobre: La violència de gènere entre els menors d’edat.

Lloc: Col·legis d'Advocats de Reus. · Inici: 14/09/2016 · Final 14/09/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus.
Av. de Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T- 977 340 850

Programa conferencia.pdfPrograma conferencia.pdf

La Secció Laboral de la Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza la Conferència sobre la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, les modificacions més rellevants en l’àmbit laboral que tindrà lloc el proper dia 7 de juliol de 2016 a les 18 hores.

Lloc: Col·legis d'Advocats de Reus. · Inici: 07/07/2016 · Final 07/07/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus.
Av. de Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T- 977 340 850

Programa conferencia.pdfPrograma conferencia.pdf

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró organitza la Jornada sobre la nova execució penal. Les reformes del Codi Penal introduïdes per les lleis orgàniques 1.2 i 4 de 2015 que tindrà lloc el proper dia 7 de juliol de 2016 a les 16.30 hores

Lloc: Col·legi d'Advocats de Mataró · Inici: 07/07/2016 · Final: 07/07/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu inscripció: Consultar programa adjunt

Programa Jornada.pdfPrograma Jornada.pdf

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida ofereix el proper divendres dia 17 de juny de 2016 la Jornada sobre Recursos Humans i eines per la gestió d’un despatx professional des de les 9.30h fins les 13.30h.

Lloc: Col·legis d'Advocats de Lleida. · Inici: 17/06/2016 · Final 17/06/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a l'Il·lustre Col·legis d'Advocats de Lleida.
Pl. Sant Joan 6-8, 1a planta
25007 Lleida
Tel. 973 238 007

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf