Cursos disponibles

La Comissió de Normativa de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ofereix el dimarts 6 de febrer de 2018 a partir de les 18.00 hores la Conferencia: Luces y sombras del IRPH: Análisis de la STS de 14 de diciembre de 2017.Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona · Inici: 06/02/2018 · Final 06/02/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Edifici de l’ICAB del C/Mallorca amb C/Roger de Llúria
08037 Barcelona
T.- 934 961 880
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, organitza el Seminari Llei de Segona Oportunitat, aplicació pràctica i situació actual que tindrà lloc el dilluns 29 de gener de 2018 a partir de les 17.30 hores.Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers · Inici: 29/01/2018 · Final 29/01/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa del Seminari.pdfPrograma del Seminari.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, organitza la Conferència sobre l’aplicació del nou Reglament Europeu de protecció de dades (UE) 2016/679 per part dels advocats i advocades que tindrà lloc el dijous 25 de gener de 2018 a partir de les 17.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic · Inici: 25/01/2018 · Final 25/01/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

L’acte pretén abordar, des d’un enfocament pràctic, les principals novetats del Reglament general de protecció de dades, que serà de plena aplicació el mes de maig de 2018, i analitzar els aspectes que els agents que tractin dades de caràcter personal han de tenir en compte per garantir que es compleixi la normativa europea.
Presencial a l’Aula de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic
Pl. Miquel de Clariana 2
08500 Vic
T- 938 893 343
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 24 de gener de 2018. La nova Llei de Jurisdicció Voluntària enfront al Dret de Successions de Catalunya: La interrogatiu In Iure, la renúncia, l’acceptació a benefici d’inventari

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 24/01/2018 · Final 24/01/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 8 de novembre de 2017. La nova Llei de Jurisdicció Voluntària enfront al Dret de Successions de Catalunya: La interrogatiu In Iure, la renúncia, l’acceptació a benefici d’inventari
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, el Consell de l’Advocacia Catalana juntament amb la col·laboració del Tribunal Arbitral de Tarragona i el Tribunal Arbitral de Barcelona organitzen les Jornades sobre l’Arbitratge 2018 que tindran lloc des del mes de gener fins al mes de d’abril de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.
*Aquest programa queda subjecte a possibles canvis/modificacions. S’informarà per correu als i a les inscrites en aquesta sessió des de la nostra Plataforma Formativa.

Lloc: Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona · Inici: 23/01/2018 · Final 23/01/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona
Carrer d'Enric d'Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, organitza el Curs OneDrive d’Office 365 que tindrà lloc el dimecres 17 de gener de 2018 a partir de les 18.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers · Inici: 17/01/2018 · Final 17/01/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, organitza el Taller de Mediació en casos de família internacional que tindrà lloc el proper dia 16 de gener de 2018 a partir de les 11.00 hores.

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 16/01/2018 · Final 16/01/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

El taller pretén treballar de manera pràctica, el recurs a la mediació en casos de família internacional, en temes on hi ha present elements de mobilitat dels membres familiars i possibles casos de sostracció internacional i, per utilitzar-la com a gestió de l’especial complexitat d’aquests casos. Es lliurarà certificació d’assistència acreditant pels mediadors, 2 hores de formació continuada.
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

La Secció de Dret Mercantil i Concursal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, organitza la Conferència sobre els aspectes procedimentals i recursos. Especial tractament de la conclusió del concurs (Dret Concursal) que tindrà lloc el proper dia 19 de desembre de 2017 a partir de les 16.00 hores.

Lloc: Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona · Inici: 19/12/2017 · Final 19/12/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Des de l'aprovació de la Llei Concursal l'any 2.003 el Col·legi d'Advocats de Tarragona ha vingut oferint als seus col·legiats i la resta de professionals interessats, formació continuada per a l'exercici de les funcions d'Administració Concursal. Per al Col·legi Professional la norma comporta dues exigències que estan íntimament relacionades: a. La de comprovació del compliment del doble requisit legal (experiència efectiva de més de 5 anys + formació continuada) per a remissió de la Llista al Jutjat en el mes de desembre. b. Facilitar als seus col·legiats el compliment de l'obligació de formació continuada, mitjançant la realització de cursos i conferències amb aquesta finalitat. L'ICAT, a través de la Secció de Dret Mercantil i Concursal, presenta als seus col·legiats el 'Curs de Dret Concursal 2.017', que està obert a tots els col·legiats interessats per la matèria i que es presenta com el mitjà per complir els dos objectius abans referits de facilitació i comprovació del compliment efectiu de la formació continuada als Administradors Concursals per a la seva inclusió a la Llista. El present Curs, en la mesura en què va dirigit fonamentalment a advocats, amb formació acadèmica i experiència lletrada, pretén posar l'accent en els aspectes pràctics i en les complexitats derivades de la influència que en el concurs tenen altres matèries, fonamentalment les de tipus economicofinancer i comptable.
Presencial al Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona
Carrer d'Enric d'Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

La Secció de Dret Processal Civil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, organitza la Conferència sobre els problemes pràctics de la subhasta judicial i alternatives que tindrà lloc el proper dia 14 de desembre de 2017 a partir de les 17.00 hores.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona · Inici: 14/12/2017 · Final 14/12/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Carrer d’Enric d’Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, organitza la Jornada sobre la nova llei de regulació dels accidents de trànsit 35/2015 que tindrà lloc el proper dia 13 de desembre de 2017 a partir de les 16.00 hores.

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 13/12/2017 · Final 13/12/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La finalitat d’aquesta jornada és donar una visió des del aspecte mèdic i el legal, aquest últim amb una visió des de les companyies d’assegurances i des dels perjudicats.
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf