Cursos disponibles

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, organitza la Jornada sobre tramitacions d’expedients d’Estrangeria i procediments civils amb elements internacionals.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: AJORNADA· Final AJORNADA
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

La Comissió de Formació del Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili oferirà un Cicle de Conferències sota el títol: Aspectes civils, tributaris, processals i administratius dels arrendaments urbans. Aquest cicle de conferències tindrà lloc a la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Reus els propers dies 7, 14, 22 i 28 de febrer de 2017 a patir de les 19.00 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 28/02/2017 · Final 28/02/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.977 340 850

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, organitza la Jornada sobre les clàusules terra, de Venciment anticipat i de despeses formalització hipoteca: La seva nul·litat que tindrà lloc el proper dia 27 de febrer de 2017 a partir de les 17 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 27/02/2017· Final 27/02/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

La Comissió de Formació del Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili oferirà un Cicle de Conferències sota el títol: Aspectes civils, tributaris, processals i administratius dels arrendaments urbans. Aquest cicle de conferències tindrà lloc a la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Reus els propers dies 7, 14, 22 i 28 de febrer de 2017 a patir de les 19.00 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 22/02/2017 · Final 22/02/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.977 340 850

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, organitza la Jornada sobre les clàusules hipotecaries abusives. Solucions judicials i extrajudicials que tindrà lloc el proper dia 17 de febrer de 2017 a partir de les 11.30 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa · Inici: 17/02/2017 · Final 17/02/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa
Carrer Bisbe Aznar núm. 8-12
43500 Tortosa
T- 977 441 029

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, organitza la Conferència novetats introduïdes per la llei 39/2015 d’1 d’octubre. Llei del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i llei 40/2015, d’1 d’octubre. Llei de règim jurídic del sector públic que tindrà lloc el proper dia 16 de febrer de 2017 a partir de les 16 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic · Inici: 16/02/2017 · Final 16/02/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a l’aula de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic
Pl. Miquel de Clariana 2
08500 Vic
T- 938 893 343

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, organitza la Jornada sobre el Concurs de les Persones Físiques: la segona oportunitat que tindrà lloc el proper dia 16 de febrer de 2017 a partir de les 16 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 16/02/2017 · Final 16/02/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Manresa ofereix el proper dimarts 14 de febrer de 2017 a les 18 hores la Conferència sobre aspectes pràctics sobre el tractament de les clàusules sòl (RDL 1/2017, de 20 de gener).

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa · Inici: 14/02/2017 · Final 14/02/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació del Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili oferirà un Cicle de Conferències sota el títol: Aspectes civils, tributaris, processals i administratius dels arrendaments urbans. Aquest cicle de conferències tindrà lloc a la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Reus els propers dies 7, 14, 22 i 28 de febrer de 2017 a patir de les 19.00 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 14/02/2017 · Final 14/02/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.977 340 850

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, organitza la Conferència sobre la clàusula sòl i l’IRPH a judici el proper divendres 10 de febrer de 2017 a partir de les 15.30 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida · Inici: 10/02/2017 · Final 10/02/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

L'objectiu de la conferència és conèixer les implicacions de la Sentència del TJUE de 21 de desembre de 2016 pel que fa a l’acció judicial de nul·litat respecte de la clàusula sòl, així com tenir coneixement de les diferències entre els diferents tipus aplicables als préstecs i crèdits hipotecaris i la seva transcendència.
Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida
P. Sant Joan núm. 6-8, 1a planta
25007 Lleida
T- 973 238 0073 343

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf