Cursos disponibles

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza la Conferència sobre aspectes pràctics de l’aplicació de la guarda i custòdia compartida als processos matrimonials, que tindrà lloc el proper 27 d’abril de 2017 a partir de les 19.00 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 27/04/2017 · Final 27/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.977 340 850

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, organitza la Conferència sobre la LEC i el principi d’efectivitat derivat de jurisprudència comunitària en l’àmbit dels consumidors que tindrà lloc el proper dia 26 d’abril de 2017 a partir de les 18.30.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell · Inici: 26/04/2017 · Final 26/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La sessió té com a objectiu analitzar el principi de primacia del dret comunitari i el seu encaix en la Llei d’enjudiciament civil (LEC), d'acord amb les recents sentències del TJUE, que obliguen a adaptar el rol, tant del jutge com de l'advocat, en els procediments judicials en els quals una de les parts litigants és un consumidor. Mostra d'això són les implicacions que han derivat en la nova visió de, per exemple, els procediments d'execució hipotecària i altres títols no judicials, determinades clàusules en ells incloses i les conseqüències posteriors en decretar la seva nul·litat.
Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T- 937 265 355
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, organitza la Conferència sobre la Normativa específica en matèria esportiva que tindrà lloc el proper dia 20 d’abril de 2017 a partir de les 18.00 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers · Inici: 20/04/2017 · Final 20/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

· Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603

· Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, dins dels actes programats per a la celebració del seu 150è aniversari, organitza la Jornada sobre la llei 4/2015, de 27 d’abril de l’Estatut de la víctima del delicte que tindrà lloc el dia 20 d’abril de 2017 a partir de les 17 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 20/04/2017· Final 20/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial de violència de gènere.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de MATARÓ · Il·lustre Col·legi d’Advocats de GRANOLLERS · Il·lustre Col·legi d’Advocats de SABADELL · Inici: 18/04/2017 · Final 01/06/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial des de les seus dels Col·legis d’Advocats de:
Il·lustre Col·legi d’Advocats de MATARÓ
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T.- 937 415 444
Il·lustre Col·legi d’Advocats de GRANOLLERS
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T.- 938792603
Il·lustre Col·legi d’Advocats de SABADELL
Carrer Lacy 15
08202 Sabadell
T.- 937265355
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa del Curs.pdfPrograma del Curs.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, organitza la Conferència sobre les obligacions fiscals de l’advocat/da: Qüestions d’interès que tindrà lloc el proper 6 d’abril de 2017 a partir de les 18.30.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell · Inici: 06/04/2017 · Final 06/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La sessió té com a objectiu fer una revisió de les obligacions fiscals derivades de l'exercici professional com a lletrat: IRPF, IVA, Societats Professionals, amb una anàlisi dels criteris vinculants i les interpretacions de l'Agència Tributària que resulten de major incidència en l'exercici diari, i una atenció especial també a les obligacions fiscals més usuals, els llibres registre, l’emissió de factures, etc.
Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T- 937 265 355
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organtiza la Conferència sobre la Sentència del TJUE de 26 de gener de 2017, sobre abusivitat de les clàusules de venciment anticipat: Revés jurídic al TS i crisis del sistema processal espanyol, que tindrà lloc el proper 6 d’abril de 2017 a partir de les 19.00 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 06/04/2017 · Final 06/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.977 340 850

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació - Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, organitza el Curs Dret de Família. El curs s’impartirà els divendres: 31 de març, 7 i 21 d’abril, 5, 19 i 26 de maig i 2 de juny de 2017, de 15.30 a 17:30 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida · Inici: 31/03/2017 · Final 02/06/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pg. Sant Joan núm. 6-8, 1a planta
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa del Curs.pdfPrograma del Curs.pdf

Us informem que la Comissió de Persona i Família de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona organitza un Curs de Dret de Successions a partir del proper 31 de març de 2017, els divendres de 16h 18.30h

Lloc: Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador Inici: 31/03/2017 · Final 16/06/2017
· Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador

Programa del Curs.pdfPrograma del Curs.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, organitza la Conferència sobre el delicte contra la Salut Pública: contorns jurídics i aspectes processals i substantius que tindrà lloc el proper dia 29 de març de 2017 a partir de les 18.30.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell · Inici: 29/03/2017 · Final 29/03/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La sessió té com a objectiu oferir una aproximació a la figura del delicte contra la salut pública i els seus contorns jurídics, amb una anàlisi dels aspectes processals i substantius més rellevants i, especialment, la incidència de les darreres reformes legislatives i el seu tractament jurisprudencial. El ponent també analitzarà tot un seguit de qüestions d’interès en les diferents fases del procediment.
Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T- 937 265 355
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf