Cursos disponibles

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones en processos penitenciari.
El curs dura 26 hores i consta de 9 sessions teòriques de dues hores cadascuna, de 6 hores de pràctiques de dos ó tres sessions i 2 hores de prova avaluadora.
Us informem que no es podrà dur a terme les pràctiques obligatòries i/o prova obligatòria amb posterioritat a la data fixada en el programa. Es podrà visualitzar la totalitat del curs sense la possibilitat d’obtenir cap tipus de Certificat.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Granollers i Col·legi d'Advocats de Figueres · Inici: 4/10/2016 · Final 02/12/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial des de les seus dels Col·legis d’Advocats de:
Figueres
Carrer Llers núm. 13, 1r
17600 Figueres
Tel. 972 513 468
Granollers
Rbla. Josep Tarradellas 5, 1r 3a
08400 Granollers
Tel. 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró organitza la Jornada sobre la nova execució penal. Les reformes del Codi Penal introduïdes per les lleis orgàniques 1.2 i 4 de 2015 que tindrà lloc el proper dia 7 de juliol de 2016 a les 16.30 hores

Lloc: Col·legi d'Advocats de Mataró · Inici: 07/07/2016 · Final: 07/07/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu inscripció: Consultar programa adjunt

Programa Jornada.pdfPrograma Jornada.pdf

La Secció Laboral de la Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza la Conferència sobre la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, les modificacions més rellevants en l’àmbit laboral que tindrà lloc el proper dia 7 de juliol de 2016 a les 18 hores.

Lloc: Col·legis d'Advocats de Reus. · Inici: 07/07/2016 · Final 07/07/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus.
Av. de Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T- 977 340 850

Programa conferencia.pdfPrograma conferencia.pdf

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida ofereix el proper divendres dia 17 de juny de 2016 la Jornada sobre Recursos Humans i eines per la gestió d’un despatx professional des de les 9.30h fins les 13.30h.

Lloc: Col·legis d'Advocats de Lleida. · Inici: 17/06/2016 · Final 17/06/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a l'Il·lustre Col·legis d'Advocats de Lleida.
Pl. Sant Joan 6-8, 1a planta
25007 Lleida
Tel. 973 238 007

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf

La Secció Civil de la Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza la Conferència sobre el Regim d’impugnació dels acords socials després de la reforma de la Llei de Societats de Capital que tindrà lloc el proper dia 16 de juny a les 19 hores.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Reus · Inici: 16/06/2016 · Final 16/06/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Av. de Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T- 977 340 850

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers ofereix el proper Dijous dia 2 de juny de 2016 la Conferència sobre Execucions Hipotecàries: transcendència de les execucions d'hipoteques titulitzades. Anàlisi de la legitimació activa en l'execució hipotecària i les seves conseqüències jurídiques.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Granollers · Inici: 02/06/2016 · Final 02/06/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu del Col·legi d’Advocats de Granollers
Rambla Josep Tarradellas 5, 1-3
08402 Granollers

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza la Conferència sobre el nou barem de Trànsit: Principals novetats que tindrà lloc el proper dia 13 de maig a les 13 hores.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Reus · Inici: 13/05/2016 · Final 13/05/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Av. de Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T- 977 340 850

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida ofereix a partir del proper dia 27 d’abril fins al 6 de juliol de 2016 el Curs sobre la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i sobre els aspectes processals de la jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Lloc: Col·legis d'Advocats de Lleida. · Inici: 27/04/2016 · Final 06/06/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% del total d’hores lectives. Els alumnes tindran accés a la documentació que es faciliti del curs i a la gravació de les sessions a través de la web de formació del Consell de l’Advoca-cia Catalana, el curs també es pot fer per videoconferència o videostreaming.
Presencial a l'Il·lustre Col·legis d'Advocats de Lleida.
Pl. Sant Joan 6-8, 1a planta
25007 Lleida
Tel. 973 238 007

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, organitza el proper dimecres 27 d’abril de 2016 la Conferència sobre el Conveni de Doble Imposició entre Espanya i Andorra. A tots els que segueixin la conferència presencialment en el Col·legi organitzador se’ls estendrà el corresponent certificat d’assistència a la jornada. Si es segueix la conferència per videostreaming se’ls lliurarà el corresponent certificat conforme s’ha seguit la jornada per videostreaming.

Lloc: Col·legis d'Advocats de Manresa. · Inici: 27/04/2016 · Final 27/04/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa
Sant Joan Bta la Salle 4-6
08240 Manresa
T- 938 721 563

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones menors d’edat.
El curs té una durada total de 26 hores, distribuïdes en 9 sessions teòriques (de dues hores cadascuna); més 2 ó 3 sessions pràctiques (de dues o tres hores cadascuna); més 2 hores de prova avaluadora.

Us informem que no es podrà dur a terme les pràctiques obligatòries i/o prova obligatòria amb posterioritat a la data fixada en el programa. Es podrà visualitzar la totalitat del curs sense la possibilitat d’obtenir cap tipus de Certificat.

Lloc: Col·legis d'Advocats de Lleida, Reus i Terrassa · Inici: 26/04/2016 · Final 24/05/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial des de les seus dels Col·legis d’Advocats de:
Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1a planta
25007 Lleida
Tel. 973 238 007

Reus
Av. Maria Fortuny núm. 83
43203 Reus
Tel. 977 340 850

Terrassa
Gabriel Querol núm. 21-23
08221 Terrassa
Tel. 937 801 366

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf