Cursos disponibles

La Comissió de Formació juntament amb l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitzen el proper dijous 1 de desembre de 2016, a les 18 hores la Jornada sobre la responsabilitat penal de la persona jurídica: qüestions pràctiques.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Lleida · Inici: 01/12/2016 · Final 01/12/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu del Col·legi d’Advocats de Lleida Pl. De Sant Joan 6-8, 1a planta 25007 Lleida Tel. 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

La Secció de Dret Processal de la Comissió de Cultura i Comissió Normativa de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ofereix el proper 23 de novembre de 2016 a partir de les 19 hores, la Conferència sobre l’anàlisi de les clàusules IRPH en els contractes de préstec hipotecari.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona · Inici: 23/11/2016 · Final 23/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la 8a planta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Carrer Mallorca núm. 283 (8a planta)
08037 Barcelona

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La cancel·lació d'antecedents penals. La responsabilitat personal subsidiària de l'article 53 del codi penal. Penes pecuniàries i treballs en beneficis de la comunitat (modificació de la quota, substitució de la pena un cop iniciada la seva execució, consentiment anticipat, in-compliment dels treballs i els jutjats de vigilància penitenciària, conseqüències pràctiques i article 53 del Codi Penal). Les penes i mesures cautelars que suposin deures al penat (imposició i problemàtica amb l'administració penitenciària, execució i compensació). Llibertat vigilada. Mesures de seguretat (classes, concurrència, execució). Prescripció de penes.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Lleida · Inici: 17/11/2016 · Final 17/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt


Presencial a la Seu del Col·legi d’Advocats de Lleida Pl. De Sant Joan 6-8, 1a planta 25007 Lleida Tel. 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

L'execució penal del Codi Penal de 1995 prèvia a l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març. Crítiques al sistema. El canvi de paradigma, exposició de motius de la qual 1/2015. La suspensió de la pena com a criteri d'execució (classes de suspensió, ter-mini de la suspensió, aspectes processals, revocació, remissió definitiva de la pena). Problemes pràctics de la reforma (problemes de dret intertemporal, retroactivitat del sistema, la intervenció del penat i l'advocat en l'execució).

Lloc: Col·legi d'Advocats de Lleida · Inici: 03/11/2016 · Final 30/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt


Presencial a la Seu del Col·legi d’Advocats de Lleida Pl. De Sant Joan 6-8, 1a planta 25007 Lleida Tel. 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

La Comissió de Formació Continuada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona ofereix a partir del proper dia 19 d’octubre de 2016, els dimecres de 17.00h a 18.30h (excepte la sessió del 18 de novembre de 2016, que es realitzarà de 10.00h a 11.30h) el Curs sobre qüestions pràctiques de la LEC.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. · Inici: 19/10/2016 · Final 18/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Enric d’Ossó núm. 1, 2n pis
43005 Tarragona
Tel. 977 212 360

Programa Curs LEC.pdfPrograma Curs LEC.pdf

La Secció de Dret Administratiu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona ha programat un Curs sobre la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, que esperem que sigui del vostre interès. Aquest curs començarà el dilluns dia 10 d’octubre de 2016 i es durà a terme tots els dilluns fins al 21 de novembre en horari de 17.00h a 18.30h al Saló d’Actes del Col·legi d’Advocats.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. · Inici: 10/10/2016 · Final 21/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Enric d’Ossó núm. 1, 2n pis
43005 Tarragona
Tel. 977 212 360

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus i el Grup d’Advocats Joves de Reus en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza pel dia 6 d’octubre de 2016, a les 18 hores, una Conferència sobre els Recursos web per advocats.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Reus · Inici: 06/10/2016 · Final 06/10/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus Av. de Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T- 977 340 850
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida ofereix a partir del proper dia 6 d’octubre fins al 24 de novembre de 2016, els dijous de 18.30h a 20.30h el Curs de Dret Processal Penal. Repercussió de les reformes de la Llei d’Enjudiciament Criminal introduïdes durant l’any 2015 en relació a les diverses fases dels processos penals.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Lleida · Inici: 06/10/2016 · Final 24/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% del total d’hores lectives. En el cas de seguir el curs per videostreaming (des del vostre PC) o no haver arribat al 80% de l’assistència, per obtenir el certificat s’haurà de superar una prova obligatòria presencial; properament s’informarà del contingut i data en què es durà a terme. Els alumnes tindran accés a la documentació que es faciliti del curs i a la gravació de les sessions a través de la web de formació del Consell de l’Advoca-cia Catalana.
Cadascuna de les ponències versarà fonamentalment sobre les reformes introduïdes per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de modificació del Codi Penal; per la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte; per la Llei orgànica 13/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal per a l’enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d’investigació tecnològica; i per la Llei 41/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal per a l’agilització de la justícia penal i l’enfortiment de les garanties processals.

Presencial a la Seu del Col·legi d’Advocats de Lleida Pl. De Sant Joan 6-8, 1a planta 25007 Lleida Tel. 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones en processos penitenciari.
El curs dura 26 hores i consta de 9 sessions teòriques de dues hores cadascuna, de 6 hores de pràctiques de dos ó tres sessions i 2 hores de prova avaluadora.
Us informem que no es podrà dur a terme les pràctiques obligatòries i/o prova obligatòria amb posterioritat a la data fixada en el programa. Es podrà visualitzar la totalitat del curs sense la possibilitat d’obtenir cap tipus de Certificat.

Lloc: Col·legi d'Advocats de Granollers i Col·legi d'Advocats de Figueres · Inici: 4/10/2016 · Final 03/11/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial des de les seus dels Col·legis d’Advocats de:
Figueres
Carrer Llers núm. 13, 1r
17600 Figueres
Tel. 972 513 468
Granollers
Rbla. Josep Tarradellas 5, 1r 3a
08400 Granollers
Tel. 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa del curs.pdfPrograma del curs.pdf

La Comissió de Formació de l’ICA Sabadell, ha cregut imprescindible convocar aquesta Jornada, que tindrà lloc el proper Divendres, 30 de setembre de 2016 (Jornada de matí i tarda): de 9.30 a 13.45 hores i de 16.00 a 18.45 hores a la Sala d’Actes del mateix Col·legi d’Advocats, a fi i efecte d’analitzar les principals novetats d’una reforma tan important i que afecta de manera substancial l’àmbit jurídic, no només en l’àmbit de les relacions externes de l’Administració amb el ciutadà, sinó també de l’organització i relacions entre les diferents administracions.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell. · Inici: 30/9/2016 · Final 30/09/2016
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

El legislador ha volgut atorgar un impuls definitiu a la implantació de l’administració electrònica, apostant per una Administració pública íntegrament electrònica (expedient electrònic) i interconnectada, tant en les seves relacions amb els ciutadans com entre les administracions entre sí, amb l’objectiu de millorar l’agilitat i eficàcia dels procediments, i de reduir-ne els temps de tramitació. Al llarg de les 5 ponències que componen aquesta completa Jornada, s’analitzaran bona part d’aquestes novetats i es farà una aproximació a la seva repercussió i els efectes jurídics en les relacions del dret administratiu.
Presencial al Sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
Carrer de Lacy, 15
08202 Sabadell

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf