Cursos disponibles

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza el Curs de Dret Fiscal que tindrà lloc els dijous, 26 d’octubre, 2, 9, 23 i 30 de novembre de 2017, de 18.30 a 20.30 hores, a excepció de la sessió del dia 26 d’octubre que tindrà una durada de 4 hores, de les 16.30 a les 20.30.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 30/11/2017 · Final 30/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% del total d’hores lectives. Si el curs es segueix per videoconferència o videostreaming, s’obtindrà el certificat sempre que s’hagi visualitzat el 100% de les sessions.
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Plaça de Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa del Curs.pdfPrograma del Curs.pdf

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 28 de novembre de 2017. Aplicació pràctica dels pactes successoris

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 28/11/2017 · Final 28/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 28 de novembre de 2017. Aplicació pràctica dels pactes successoris
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza el Curs de Dret Fiscal que tindrà lloc els dijous, 26 d’octubre, 2, 9, 23 i 30 de novembre de 2017, de 18.30 a 20.30 hores, a excepció de la sessió del dia 26 d’octubre que tindrà una durada de 4 hores, de les 16.30 a les 20.30.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 23/11/2017 · Final 23/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% del total d’hores lectives. Si el curs es segueix per videoconferència o videostreaming, s’obtindrà el certificat sempre que s’hagi visualitzat el 100% de les sessions.
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Plaça de Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa del Curs.pdfPrograma del Curs.pdf

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 22 de novembre de 2017. Els Marmessors

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 22/11/2017 · Final 22/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 22 de novembre de 2017. Els Marmessors
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, organitza la Conferència sobre el retracte o dret de recompra en els préstecs hipotecaris derivats d’una cessió de crèdit que tindrà lloc el dia 16 de novembre de 2017 a partir de les 18.30 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers · Inici: 16/11/2017 · Final 16/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 15 de novembre de 2017. Les quartes al Dret de Successions de Catalunya: legítima, trebel·liànica i falcídia

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 15/11/2017 · Final 15/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 15 de novembre de 2017. Les quartes al Dret de Successions de Catalunya: legítima, trebel·liànica i falcídia
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, organitza la Conferència sobre fiscalitat en les crisis matrimonials i parelles de fet que tindrà lloc el dia 14 de novembre de 2017 a partir de les 18.30 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers · Inici: 14/11/2017 · Final 14/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza el Curs de Dret Fiscal que tindrà lloc els dijous, 26 d’octubre, 2, 9, 23 i 30 de novembre de 2017, de 18.30 a 20.30 hores, a excepció de la sessió del dia 26 d’octubre que tindrà una durada de 4 hores, de les 16.30 a les 20.30.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 09/11/2017 · Final 09/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% del total d’hores lectives. Si el curs es segueix per videoconferència o videostreaming, s’obtindrà el certificat sempre que s’hagi visualitzat el 100% de les sessions.
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Plaça de Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa del Curs.pdfPrograma del Curs.pdf

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 8 de novembre de 2017. La nova Llei de Jurisdicció Voluntària enfront al Dret de Successions de Catalunya: La interrogatiu In Iure, la renúncia, l’acceptació a benefici d’inventari

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 08/11/2017 · Final 08/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Jornades sobre Dret de Successions. Conferència del 8 de novembre de 2017. La nova Llei de Jurisdicció Voluntària enfront al Dret de Successions de Catalunya: La interrogatiu In Iure, la renúncia, l’acceptació a benefici d’inventari
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza el Curs de Dret Fiscal que tindrà lloc els dijous, 26 d’octubre, 2, 9, 23 i 30 de novembre de 2017, de 18.30 a 20.30 hores, a excepció de la sessió del dia 26 d’octubre que tindrà una durada de 4 hores, de les 16.30 a les 20.30.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 02/11/2017 · Final 02/11/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% del total d’hores lectives. Si el curs es segueix per videoconferència o videostreaming, s’obtindrà el certificat sempre que s’hagi visualitzat el 100% de les sessions.
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Plaça de Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa del Curs.pdfPrograma del Curs.pdf