Cursos disponibles

Us informem que la Comissió de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, amb col·laboració amb l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus organitzen el I Cicle de Conferències sobre Mediació que tindran lloc des del mes de gener fins al mes de d’abril de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 26/04/2018 · Final 26/04/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La finalitat d’ambdues Comissions és poder oferir una conferència mensual. Cada una d’aquestes conferències tindran una durada de dues hores i es realitzaran presencialment a la seu del nostre Col·legi, si bé, si s’escau, també oferirem la possibilitat de videoconferència i/o videostreaming.
Aquest cicle de Conferències està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i per tant, es lliurarà Certificació d’assistència que computarà com a 2 hores de formació per cada una de les conferències.
Presencial a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Av. Maria Fortuny 83
43203 Reus
T- 977 340 850
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, el Consell de l’Advocacia Catalana juntament amb la col·laboració del Tribunal Arbitral de Tarragona i el Tribunal Arbitral de Barcelona organitzen les Jornades sobre l’Arbitratge 2018 que tindran lloc des del mes de gener fins al mes de d’abril de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.
*Aquest programa queda subjecte a possibles canvis/modificacions. S’informarà per correu als i a les inscrites en aquesta sessió des de la nostra Plataforma Formativa.

Lloc: Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona · Inici: 17/04/2018 · Final 17/04/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona
Carrer d'Enric d'Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus, va organitzar la Conferència sobre el nou Reglament General de Protecció de Dades del 4 de maig de 2016, que va tenir lloc el passat 11 d’abril de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Inici: 11/04/2018 · Final 11/04/2018
Modalitat: Per VIDEO STREAMING, en diferit des del propi ordinador. · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

El nou Reglament General de Protecció de Dades del 4 de maig de 2016, entrarà en vigor el pròxim 25 de maig de 2018, derogant així la Directiva 95/46/CE.
Aquest nou reglament preveu nous àmbits d’aplicació fora de la UE, pensant sobretot en la protecció de dades a la xarxa. S’aplicaran nous principis com el de transparència i de responsabilitat. Nous drets com ara el del Dret a l’oblit, donant així compliment a la STJUE de 13 de maig de 2014; o el Dret a la portabilitat.
Es reforça el consentiment pel tractament de dades personals i l’edat mínima per a fer-ho així com la determinació de noves sancions per l’incompliment del Reglament que poden suposar un 4% del volum total de negoci ampliant el topall màxim de les sancions de 600.000 a 20.000.000 euros.
L’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades suposa noves obligacions per a les administracions, per a les empreses i per als professionals que siguin persones físiques. S’hauran de crear noves figures com el delegat de protecció de dades, realitzar avaluacions per determinar els riscos (el que suposarà un compromís afegit de qui estigui obligat al compliment del Reglament) i el tractament de dades, a banda de la implantació definitiva de la “Finestreta Única” per part de l’Administració.
Lloc realització:

Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.- 977 340 850
Per VIDEO STREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones menors d’edat.
El curs té una durada total de 26 hores, distribuïdes en 18 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de pràctica (en dues/tres sessions); més 2 hores de prova avaluadora.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers · Inici: 10/04/2018 · Final 10/05/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial des de les seus dels Col·legis d’Advocats de:
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T.- 937 415 444
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T.- 938 792 603

Programa del Curs.pdfPrograma del Curs.pdf

Us informem que la Comissió de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, amb col·laboració amb l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus organitzen el I Cicle de Conferències sobre Mediació que tindran lloc des del mes de gener fins al mes de d’abril de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 22/03/2018 · Final 22/03/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La finalitat d’ambdues Comissions és poder oferir una conferència mensual. Cada una d’aquestes conferències tindran una durada de dues hores i es realitzaran presencialment a la seu del nostre Col·legi, si bé, si s’escau, també oferirem la possibilitat de videoconferència i/o videostreaming.
Aquest cicle de Conferències està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i per tant, es lliurarà Certificació d’assistència que computarà com a 2 hores de formació per cada una de les conferències.
Presencial a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Av. Maria Fortuny 83
43203 Reus
T- 977 340 850
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

La Comissió de Formació de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell ofereix el dijous 22 de març de 2018, la Jornada sobre aspectes civils en les sostraccions internacionals de menors. Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell. · Inici: 22/03/2018 · Final 22/03/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La sessió té com a objectiu tractar els aspectes més rellevants de la vessant civil relacionada amb la sostracció internacional de menors a la nostra legislació. Amb un caràcter eminentment pràctic, es pretén oferir una informació bàsica sobre les situacions de sostracció interparental de menors. El Seminari està coorganitzat amb ASIME (Associació de Professionals contra la Sostracció Internacional de Menors a Espanya).
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, organitza el Seminari Oposició al declaratiu hipotecari que tindrà lloc el dimecres 21 de març de 2018 a partir de les 16.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers · Inici: 21/03/2018 · Final 21/03/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa del Seminari.pdfPrograma del Seminari.pdf

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus, organitza la Conferència sobre el Procediment de la Llei de segona oportunitat, que tindrà lloc el proper 21 de març de 2018 a partir de les 18.30 hores. Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus. · Inici: 21/03/2018 · Final 21/03/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La voluntat de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, és donar solució a una antiga reivindicació social que sol·licitava una legislació protectora a les persones físiques, empresàries o consumidors que poden sol·licitar que els seus deutes quedin condonats amb el compliment de certes condicions.
Gairebé dos anys des de l’entrada en vigor de l’esmentada llei, cal fer una valoració del que ha estat la seva aplicació i de quines són les claus i requisits per presentar el corresponent procediment judicial per sol·licitar l’exoneració del passiu insatisfet davant els creditors.
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.- 977 340 850

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, el Consell de l’Advocacia Catalana juntament amb la col·laboració del Tribunal Arbitral de Tarragona i el Tribunal Arbitral de Barcelona organitzen les Jornades sobre l’Arbitratge 2018 que tindran lloc des del mes de gener fins al mes de d’abril de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.
*Aquest programa queda subjecte a possibles canvis/modificacions. S’informarà per correu als i a les inscrites en aquesta sessió des de la nostra Plataforma Formativa.

Lloc: Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona · Inici: 20/03/2018 · Final 20/03/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona
Carrer d'Enric d'Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza dues sessions sobre el nou dret d’obligacions i contractes sota el títol, Introducció al nou Dret d’obligacions i contractes del Codi Civil de Catalunya que tindran lloc els dijous 15 i 22 de març de 2018, de 18.00 a 20.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Inici: 15/03/2018 · Final 22/03/2018
Modalitat: Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador. · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

L'objecte d'aquestes dues sessions és una introducció al nou dret d'obligacions i contractes arran de la promulgació i entrada en vigor del Llibre 6è del Codi Civil de Catalunya. Amb caràcter introductori caldrà fer esment de si la Generalitat té competència per a aprovar aquest llibre, atesa la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del govern de l'Estat, i fer una crítica de la sistemàtica aprovada per a aquest Llibre 6è.
A continuació s'analitzarà la regulació de la compravenda, aparentment molt diferent de la que es conté al Código civil estatal, però que en canvi està en la línia de les vendes de consum que es regulen al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. D'entrada, les novetats semblen moltes: s'afirma l'obligació de transmetre la propietat i de lliurar béns conformes en la mateixa definició. En efecte, la noció de conformitat és clau en aquesta regulació moderna de la compravenda i mereix un estudi detallat, junt amb les conseqüències de l'incompliment d'aquesta obligació i el ventall de remeis de què disposa en especial el comprador. Una altra novetat destacable és l'opció per l'open price, és a dir, no cal que el preu estigui determinat. Hi ha novetats destacades en matèria de rescissió per lesió en la mesura que s'afegeix com a causa de resolució l'avantatge injust. D'altra banda, s'observen un seguit de normes específiques i feixugues sobre la compravenda d'immobles.
Hi ha altres dos contractes que es regulen de bell nou: el contracte de mandat i el contracte d'aliments. A més s'estudiaran les novetats més destacables, que són poques, en la resta de contractes que es regulen el Llibre 6è.
Lloc realització:

· Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida Plaça de Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf