Cursos disponibles

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, organitza la Jornada sobre la sentència de la “manada”: abús o agressió sexual? que tindrà lloc el proper 2 de juliol de 2018 a partir de les 17.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró · Inici: 02/07/2018 · Final 02/07/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf

La Comissió de Normativa de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va oferir el passat 12 de juny de 2018 la Conferencia: Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas..
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona · Inici: 12/06/2018 · Final 12/06/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, ha organitzat dues conferències sobre la Llei 3/2017 de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes que tindran lloc els dies 11 i 25 de juny de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 11/06/2018 · Final 25/06/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Av. Maria Fortuny 83
43203 Reus
T- 977 340 850
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida organitza el proper 11 de juny de 2018, a partir de les 18.00h, la conferència sobre el nou Reglament Europeu de protecció de dades. Una aproximació als seus principis, efectes i limitacions.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 11/06/2018 · Final 11/06/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Manresa, organitza la Conferència: Quin professional de la mediació necessita la societat actual?. Competències per la qualitat, que tindrà lloc el divendres 8 de juny de 2018 a partir de les 16.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Manresa · Inici: 08/06/2018 · Final 08/06/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Si es segueix la totalitat de la conferència tant presencial com per videostreaming se’ls lliurarà el corresponent certificat conforme s’ha seguit la jornada.
Aquest curs serveix per acreditar davant del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya les hores de formació dels mediadors.
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Manresa
Sant Joan Bta La Salle 4-6
08240 Manresa
T- 938 721 563

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida amb la col·laboració de la Comissió de dret laboral i seguretat social, organitza la Conferència sota el títol : El control del treballador/a a través de mitjans electrònics., que tindrà lloc el dijous 24 de maig de 2018 a partir de les 17.30 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 24/05/2018 · Final 24/05/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

El proper dia 17 de maig de 2018, a partir de les 17.00h, a la Seu del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, es durà a terme una jornada formativa sobre el maltractament animal, tant des de la vessant penal com des de la vessant administrativa.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

Lloc: Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa. · Inici: 17/05/2018 · Final 17/05/2018
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa Carrer Bisbe Aznar núm. 8-12
43500 Tortosa
T- 977 441 029
Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa de la Jornada.pdfPrograma de la Jornada.pdf

Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, el Consell de l’Advocacia Catalana juntament amb la col·laboració del Tribunal Arbitral de Tarragona i el Tribunal Arbitral de Barcelona organitzen les Jornades sobre l’Arbitratge 2018 que tindran lloc des del mes de gener fins al mes de d’abril de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.
*Aquest programa queda subjecte a possibles canvis/modificacions. S’informarà per correu als i a les inscrites en aquesta sessió des de la nostra Plataforma Formativa.

Lloc: Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona · Inici: 15/05/2018 · Final 15/05/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona
Carrer d'Enric d'Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, organitza la Conferència sobre la Llei de contractes del Sector Públic. Una lectura des de la perspectiva de l’exercici professional de l’Advocacia, que tindrà lloc el dimarts 15 de maig de 2018 a partir de les 16.45 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida · Inici: 15/05/2018 · Final 15/05/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1r
25007 Lleida
T- 973 238 007
Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf

Us informem que la Comissió de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, amb col·laboració amb l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus organitzen el I Cicle de Conferències sobre Mediació que tindran lloc des del mes de gener fins al mes de d’abril de 2018.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització , durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 26/04/2018 · Final 26/04/2018
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La finalitat d’ambdues Comissions és poder oferir una conferència mensual. Cada una d’aquestes conferències tindran una durada de dues hores i es realitzaran presencialment a la seu del nostre Col·legi, si bé, si s’escau, també oferirem la possibilitat de videoconferència i/o videostreaming.
Aquest cicle de Conferències està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i per tant, es lliurarà Certificació d’assistència que computarà com a 2 hores de formació per cada una de les conferències.
Presencial a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Av. Maria Fortuny 83
43203 Reus
T- 977 340 850
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.

Programa de la Conferència.pdfPrograma de la Conferència.pdf