Cursos disponibles

Us informem que la Secció de Dret Processal Civil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona oferirà un Cicle de Conferències. Aquest cicle de conferències tindrà lloc a la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Tarragona els propers dies 26 d’abril de 2017, 11 i 16 de maig de 2017, 6 i 21 de juny de 2017.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona · Inici: 21/06/2017 · Final 21/06/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Carrer d’Enric d’Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

Us informem que la Secció de Dret Processal Civil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona oferirà un Cicle de Conferències. Aquest cicle de conferències tindrà lloc a la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Tarragona els propers dies 26 d’abril de 2017, 11 i 16 de maig de 2017, 6 i 21 de juny de 2017.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona · Inici: 06/06/2017 · Final 06/06/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Carrer d’Enric d’Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

Us informem que la Secció de Dret Processal Civil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona oferirà un Cicle de Conferències. Aquest cicle de conferències tindrà lloc a la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Tarragona els propers dies 26 d’abril de 2017, 11 i 16 de maig de 2017, 6 i 21 de juny de 2017.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona · Inici: 16/05/2017 · Final 16/05/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Carrer d’Enric d’Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

Us informem que la Secció de Dret Processal Civil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona oferirà un Cicle de Conferències. Aquest cicle de conferències tindrà lloc a la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Tarragona els propers dies 26 d’abril de 2017, 11 i 16 de maig de 2017, 6 i 21 de juny de 2017.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona · Inici: 11/05/2017 · Final 11/05/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Carrer d’Enric d’Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà i la Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza la Conferència sobre l’aproximació a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, contra la LGTBIfòbia, que tindrà lloc el proper 3 de maig de 2017 a partir de les 19.00 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 03/05/2017 · Final 03/05/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.977 340 850

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, organitza la Jornada sobre aspectes penals i civils de la usurpació d’immobles que tindrà lloc el proper dia 27 d’abril de 2017 a partir de les 16.30.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell · Inici: 27/04/2017 · Final 27/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

L’objectiu principal d’aquesta Mini Jornada passa per abordar alguns dels aspectes penals i civils més sobresortints o habituals relacionats amb la Usurpació/Okupació d’immobles. Des de la perspectiva penal s’analitzaran qüestions com ara l’estratègia de defensa, la instrucció de la causa, el delicte i la seva antijuridicitat. Al seu torn, l’anàlisi dels elements civils se centrarà en el desnonament i desallotjament de la finca, les implicacions socials, les famílies en risc d'exclusió i un repàs a la normativa i criteris jurisprudencials més recents sobre la matèria.
Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T- 937 265 355
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la jornada.pdfPrograma de la jornada.pdf

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, organitza la Conferència sobre aspectes pràctics de l’aplicació de la guarda i custòdia compartida als processos matrimonials, que tindrà lloc el proper 27 d’abril de 2017 a partir de les 19.00 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus · Inici: 27/04/2017 · Final 27/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r
43203 Reus
T.977 340 850

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

Us informem que la Secció de Dret Processal Civil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona oferirà un Cicle de Conferències. Aquest cicle de conferències tindrà lloc a la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Tarragona els propers dies 26 d’abril de 2017, 11 i 16 de maig de 2017, 6 i 21 de juny de 2017.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona · Inici: 26/04/2017 · Final 26/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Carrer d’Enric d’Ossó 1, 2n pis
43005 Tarragona
T- 977 212 360

Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, organitza la Conferència sobre la LEC i el principi d’efectivitat derivat de jurisprudència comunitària en l’àmbit dels consumidors que tindrà lloc el proper dia 26 d’abril de 2017 a partir de les 18.30.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell · Inici: 26/04/2017 · Final 26/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La sessió té com a objectiu analitzar el principi de primacia del dret comunitari i el seu encaix en la Llei d’enjudiciament civil (LEC), d'acord amb les recents sentències del TJUE, que obliguen a adaptar el rol, tant del jutge com de l'advocat, en els procediments judicials en els quals una de les parts litigants és un consumidor. Mostra d'això són les implicacions que han derivat en la nova visió de, per exemple, els procediments d'execució hipotecària i altres títols no judicials, determinades clàusules en ells incloses i les conseqüències posteriors en decretar la seva nul·litat.
Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T- 937 265 355
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, organitza la Conferència sobre la Normativa específica en matèria esportiva que tindrà lloc el proper dia 20 d’abril de 2017 a partir de les 18.00 hores.

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers · Inici: 20/04/2017 · Final 20/04/2017
Modalitat: Presencial i On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

· Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603

· Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe des del propi ordinador.

Programa de la conferència.pdfPrograma de la conferència.pdf