l desenvolupament de la Intel·ligència Artificial  (IA) és una realitat a la societat actual.

La UE està treballant en la regulació dels sistemes basats en IA amb la finalitat de que es respectin els drets de les persones, s’erradiqui el risc de discriminacions i es guanyi confiança en l’ús d’aquestes tecnologies que es presenten fonamentals pel desenvolupament econòmic del S. XXI. A nivell de l’Estat espanyol persones expertes en la matèria sol·liciten una moratòria en l’aplicació de sistemes de reconeixement facial basats en IA, per evitar que aquesta aplicació comporti vulneració del dret a la intimitat, entre d’altres drets humans.

En aquest seminari abordarem quins plantejaments es fan sobre aquest tema per part del de les institucions europees així com també com s’estan usant algoritmes en la presa de decisions administratives i quines oportunitats i riscos aquest fet comporta.

La presentació del webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus i el Sr. Jaume Antich, Secretari General del Col·legi d’Advocats Penal Internacional.

La moderació la realitzarà la Sra. Karma Peiró, periodista especialitzada en TICs.

Comptarem amb la intervenció de les següents persones:

  • Sra. Carina Lopes, Directora del Digital Future Society Think Tank.
  • Sr. Agustí Cerrillo, Catedràtic de Dret Administratiu de la UOC.
  • Sr. Ulises Cortés, Professor d’Intel·ligència Artificial de la UPC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 10 de juny de 2021

Hora: 16.00 hores

Preu: Gratuït

Inscripcions, clica aquí


Aquest és un curs pràctic per advocades i advocats en el que s’explicaran els diferents mecanismes i vies de protecció de drets a nivell internacional als que es pot accedir  des de l’exercici de la pràctica professional, quins requisits són necessaris, quan  aquests mecanismes són excloents o complementaris.

El curs aborda des d’una vessant pràctica els procediments necessaris per la presentació de demandes davant de diferents tribunals internacionals així com la utilització d’altres mecanismes internacionals de protecció de drets,

El curs té una durada total de 18 hores, distribuïdes en 9 sessions de 2 hores de durada c/u.

Aquest curs s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a través de la plataforma digital ZOOM