Esquema per temes


 • La modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, estableix l’atenció lletrada a les víctimes d’aquesta violència des del moment de interposar la denúncia. L’àmbit subjectiu s’amplia per donar cobertura a les víctimes, més enllà de la violència de gènere.

  En aquesta sessió formativa analitzarem les modificacions que aquesta normativa implica, des de l’anàlisi de l’àmbit subjectiu, fins a quins delictes poden ser objecte de tenir aquesta consideració, les obligacions derivades de l’Estatut de la Víctima, regulat per la Llei  4/2015, de 27 d’ abril, i el protocol elaborat en el Consell de l’Advocacia Catalana per donar cobertura a l’obligació de prestar assistència immediata a les víctimes.

  La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Martínez, degà de l’ICA Granollers-Vallès Oriental.

  La moderació de les intervencions aniran a càrrec  Il·ltra.  Sra. Carmen Valenzuela, diputada de l’ICA Barcelona i responsable del Servei de Defensa d’Ofici.

  Ponents:

  • Marina Roig. Advocada penalista. Anàlisi dels delictes que poden tenir la consideració de violència masclista.
  • Joan Ramon Puig. Degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà, president de la Comissió del TOAD del CICAC. Obligacions  derivades de la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima i Protocol del Consell de l’Advocacia Catalana  per garantir l’assistència a les víctimes de violència masclista.
  • Caporala Andrea Garcia González, cap de la Unitat Central d’Atenció i Seguiment a les Víctimes de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana.

 • Video