PROGRAMA Penitenciari_2024.pdfPROGRAMA Penitenciari_2024.pdf

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones en processos penitenciari.

El curs té una durada de 25 hores i consta de 10 sessions teòriques de dues hores cadascuna, 4 hores de pràctiques (distribuïdes en 2 sessions), i 1 hores de prova avaluadora.

Aquest curs s’ofereix íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “ZOOM”. La prova final també es realitzarà en línia mitjançant la plataforma formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates i horaris

  • Sessions teòriques en directe: Dimarts i dijous. Dins del període que va des del 19 de març fins al 25 d’abril de 2024. En directe a partir de les 15 hores
  • Excepte: Sessió núm. 3 del 26.3.2024 que s’impartirà en directe de 17 a 19 hores
  • Sessions pràctiques: Dins del període que va des del 26 d’abril de 2024 fins al 23 de maig de 2024 (Dates pendents de programar)
  • Prova final obligatòria en línia: Divendres, 24 de maig de 2024 de 14 a 15 hores

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Preus

  • Preus per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya: 160€
  • Preus per a altres professionals: 210€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

El període d’inscripció fineix uns dies abans de l’inici les pràctiques obligatòries. Us recordem que per poder realitzar les pràctiques obligatòries es  imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificat

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

  • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
  • Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
  • Al finalitzar les sessions teòriques i pràctiques emeses per Videoconferència/ vídeo streaming, es comprovarà la seva visualització, de tot l’alumnat.
  • L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i no realitzi ni les pràctiques ni la prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció davant la jurisdicció estrangeria.

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI DE PENITENCIARI.